Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 3 545 962
Kart wydanych 1 854 114
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 52.29%
 • 41.19%

 • 43.13%

 • 45.08%

 • 47.02%

 • 48.97%

 • 50.91%

 • 52.86%

 • 54.80%

 • 56.75%

 • 58.69%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 3 528 362
Kart wydanych 1 373 090
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 38.92%
 • 29.59%

 • 31.38%

 • 33.17%

 • 34.95%

 • 36.74%

 • 38.53%

 • 40.32%

 • 42.10%

 • 43.89%

 • 45.68%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 3 528 441
Kart wydanych 505 249
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 14.32%
 • 10.20%

 • 11.34%

 • 12.48%

 • 13.63%

 • 14.77%

 • 15.91%

 • 17.05%

 • 18.20%

 • 19.34%

 • 20.48%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 118 898 66 452 98 98 55.89% 0.05589
bielskibielski 128 513 70 864 92 92 55.14% 0.05514
cieszynzskicieszyński 139 487 73 134 122 122 52.43% 0.05243
czezstochowskiczęstochowski 111 179 64 499 120 120 58.01% 0.05801
gliwickigliwicki 89 495 46 535 76 76 52.00% 0.052
klzobuckikłobucki 70 025 38 488 64 64 54.96% 0.05496
lublinieckilubliniecki 60 990 30 649 61 61 50.25% 0.05025
mikolzowskimikołowski 75 826 42 952 64 64 56.65% 0.05665
myszkowskimyszkowski 58 171 33 696 55 55 57.93% 0.05793
pszczynzskipszczyński 84 708 46 753 72 72 55.19% 0.05519
raciborskiraciborski 84 680 38 232 71 71 45.15% 0.04515
rybnickirybnicki 60 346 32 386 48 48 53.67% 0.05367
tarnogozrskitarnogórski 109 872 58 242 85 85 53.01% 0.05301
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 46 229 27 130 41 41 58.69% 0.05869
wodzislzawskiwodzisławski 122 654 63 965 97 97 52.15% 0.05215
zawiercianzskizawierciański 97 261 56 658 105 105 58.25% 0.05825
zzzywieckiżywiecki 122 360 71 541 106 106 58.47% 0.05847

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 133 604 73 165 75 75 54.76% 0.05476
m. bytomm. Bytom 122 223 53 672 79 79 43.91% 0.04391
m. chorzozwm. Chorzów 81 119 38 957 63 63 48.02% 0.04802
m. czezstochowam. Częstochowa 178 727 99 835 136 136 55.86% 0.05586
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 96 500 51 791 67 67 53.67% 0.05367
m. gliwicem. Gliwice 139 606 70 231 116 116 50.31% 0.05031
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 69 366 34 461 39 39 49.68% 0.04968
m. jaworznom. Jaworzno 72 685 36 773 47 47 50.59% 0.05059
m. katowicem. Katowice 229 865 118 233 170 170 51.44% 0.05144
m. myslzowicem. Mysłowice 56 754 31 748 40 40 55.94% 0.05594
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 43 358 22 803 32 32 52.59% 0.05259
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 797 49 348 78 78 46.21% 0.04621
m. rybnikm. Rybnik 105 970 52 682 70 70 49.71% 0.04971
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 51 901 27 385 40 40 52.76% 0.05276
m. sosnowiecm. Sosnowiec 162 828 83 877 107 107 51.51% 0.05151
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 38 111 18 004 26 26 47.24% 0.04724
m. tychym. Tychy 98 785 50 991 68 68 51.62% 0.05162
m. zabrzem. Zabrze 130 161 53 609 90 90 41.19% 0.04119
m. zzzorym. Żory 46 908 24 373 25 25 51.96% 0.05196

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 118 507 49 464 98 92 41.74% 0.04174
bielskibielski 128 459 54 356 92 88 42.31% 0.04231
cieszynzskicieszyński 138 288 56 361 122 111 40.76% 0.04076
czezstochowskiczęstochowski 110 815 49 379 120 116 44.56% 0.04456
gliwickigliwicki 89 352 34 168 76 71 38.24% 0.03824
klzobuckikłobucki 69 713 28 849 64 61 41.38% 0.04138
lublinieckilubliniecki 60 594 22 737 61 52 37.52% 0.03752
mikolzowskimikołowski 75 399 32 259 64 61 42.78% 0.04278
myszkowskimyszkowski 58 072 25 555 55 54 44.01% 0.04401
pszczynzskipszczyński 84 667 35 085 72 71 41.44% 0.04144
raciborskiraciborski 84 193 29 361 71 67 34.87% 0.03487
rybnickirybnicki 60 248 25 011 48 47 41.51% 0.04151
tarnogozrskitarnogórski 109 523 42 861 85 77 39.13% 0.03913
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 46 206 20 295 41 41 43.92% 0.04392
wodzislzawskiwodzisławski 122 419 47 730 97 93 38.99% 0.03899
zawiercianzskizawierciański 97 120 43 363 105 102 44.65% 0.04465
zzzywieckiżywiecki 122 081 55 763 106 104 45.68% 0.04568

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 131 961 54 000 75 67 40.92% 0.04092
m. bytomm. Bytom 120 960 38 183 79 69 31.57% 0.03157
m. chorzozwm. Chorzów 80 803 27 463 63 53 33.99% 0.03399
m. czezstochowam. Częstochowa 177 352 74 740 136 126 42.14% 0.04214
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 95 989 38 457 67 65 40.06% 0.04006
m. gliwicem. Gliwice 138 794 49 409 116 106 35.60% 0.0356
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 69 104 25 474 39 34 36.86% 0.03686
m. jaworznom. Jaworzno 72 457 26 688 47 45 36.83% 0.03683
m. katowicem. Katowice 227 649 84 224 170 148 37.00% 0.037
m. myslzowicem. Mysłowice 56 655 23 370 40 37 41.25% 0.04125
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 42 954 16 489 32 28 38.39% 0.03839
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 592 35 456 78 74 33.26% 0.03326
m. rybnikm. Rybnik 105 578 39 341 70 66 37.26% 0.03726
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 51 830 20 423 40 39 39.40% 0.0394
m. sosnowiecm. Sosnowiec 161 423 60 130 107 99 37.25% 0.03725
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 888 12 841 26 23 33.89% 0.03389
m. tychym. Tychy 98 414 37 262 68 63 37.86% 0.03786
m. zabrzem. Zabrze 129 460 38 312 90 77 29.59% 0.02959
m. zzzorym. Żory 46 843 18 231 25 23 38.92% 0.03892

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 118 496 16 929 98 92 14.29% 0.01429
bielskibielski 128 443 22 102 92 88 17.21% 0.01721
cieszynzskicieszyński 138 233 23 136 122 111 16.74% 0.01674
czezstochowskiczęstochowski 110 816 16 711 120 116 15.08% 0.01508
gliwickigliwicki 89 342 12 766 76 71 14.29% 0.01429
klzobuckikłobucki 69 710 9 722 64 61 13.95% 0.01395
lublinieckilubliniecki 60 602 8 326 61 52 13.74% 0.01374
mikolzowskimikołowski 75 401 12 081 64 61 16.02% 0.01602
myszkowskimyszkowski 58 072 9 127 55 54 15.72% 0.01572
pszczynzskipszczyński 84 673 12 486 72 71 14.75% 0.01475
raciborskiraciborski 84 180 11 531 71 67 13.70% 0.0137
rybnickirybnicki 60 268 8 721 48 47 14.47% 0.01447
tarnogozrskitarnogórski 109 511 15 234 85 77 13.91% 0.01391
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 46 198 7 246 41 41 15.68% 0.01568
wodzislzawskiwodzisławski 122 420 17 989 97 93 14.69% 0.01469
zawiercianzskizawierciański 97 099 16 134 105 102 16.62% 0.01662
zzzywieckiżywiecki 122 089 25 009 106 104 20.48% 0.02048

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 132 074 21 507 75 67 16.28% 0.01628
m. bytomm. Bytom 120 955 13 338 79 69 11.03% 0.01103
m. chorzozwm. Chorzów 80 802 9 759 63 53 12.08% 0.01208
m. czezstochowam. Częstochowa 177 341 27 328 136 126 15.41% 0.01541
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 95 985 13 408 67 65 13.97% 0.01397
m. gliwicem. Gliwice 138 740 18 498 116 106 13.33% 0.01333
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 69 155 9 193 39 34 13.29% 0.01329
m. jaworznom. Jaworzno 72 484 9 979 47 45 13.77% 0.01377
m. katowicem. Katowice 227 701 29 447 170 148 12.93% 0.01293
m. myslzowicem. Mysłowice 56 673 8 097 40 37 14.29% 0.01429
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 42 951 6 101 32 28 14.20% 0.0142
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 593 13 196 78 74 12.38% 0.01238
m. rybnikm. Rybnik 105 562 14 702 70 66 13.93% 0.01393
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 51 825 7 378 40 39 14.24% 0.01424
m. sosnowiecm. Sosnowiec 161 435 20 348 107 99 12.60% 0.0126
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 887 4 547 26 23 12.00% 0.012
m. tychym. Tychy 98 407 13 545 68 63 13.76% 0.01376
m. zabrzem. Zabrze 129 458 13 205 90 77 10.20% 0.0102
m. zzzorym. Żory 46 860 6 423 25 23 13.71% 0.01371