Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 791 133
Kart wydanych 413 862
Liczba obwodów 719
Frekwencja 52.31%
 • 49.20%

 • 49.96%

 • 50.72%

 • 51.48%

 • 52.24%

 • 53.01%

 • 53.77%

 • 54.53%

 • 55.29%

 • 56.05%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 788 273
Kart wydanych 312 231
Liczba obwodów 719
Frekwencja 39.61%
 • 37.15%

 • 37.73%

 • 38.31%

 • 38.89%

 • 39.47%

 • 40.05%

 • 40.63%

 • 41.21%

 • 41.79%

 • 42.37%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 788 544
Kart wydanych 106 168
Liczba obwodów 719
Frekwencja 13.46%
 • 12.20%

 • 12.63%

 • 13.06%

 • 13.49%

 • 13.92%

 • 14.35%

 • 14.78%

 • 15.21%

 • 15.64%

 • 16.07%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 55 151 29 209 61 61 52.96% 0.05296
krosznienzskikrośnieński 43 856 23 067 50 50 52.60% 0.0526
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 45 748 23 701 56 56 51.81% 0.05181
nowosolskinowosolski 67 849 35 342 53 53 52.09% 0.05209
slzubickisłubicki 36 582 19 853 35 35 54.27% 0.05427
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 39 319 20 024 40 40 50.93% 0.05093
sulezcinzskisulęciński 27 707 14 746 36 36 53.22% 0.05322
szwiebodzinzskiświebodziński 43 679 23 200 37 37 53.11% 0.05311
zielonogozrskizielonogórski 58 935 31 331 51 51 53.16% 0.05316
zzzaganzskiżagański 63 035 31 447 57 57 49.89% 0.04989
zzzarskiżarski 76 674 37 725 67 67 49.20% 0.0492
wschowskiwschowski 30 833 15 897 32 32 51.56% 0.05156

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 95 053 48 504 68 68 51.03% 0.05103
m. zielona gozram. Zielona Góra 106 712 59 816 76 76 56.05% 0.05605

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 55 066 21 882 61 58 39.74% 0.03974
krosznienzskikrośnieński 43 792 18 400 50 47 42.02% 0.04202
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 45 561 17 746 56 49 38.95% 0.03895
nowosolskinowosolski 67 758 26 522 53 52 39.14% 0.03914
slzubickisłubicki 36 548 15 486 35 34 42.37% 0.04237
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 39 271 14 754 40 38 37.57% 0.03757
sulezcinzskisulęciński 27 354 11 059 36 32 40.43% 0.04043
szwiebodzinzskiświebodziński 43 547 17 352 37 35 39.85% 0.03985
zielonogozrskizielonogórski 58 891 23 748 51 49 40.33% 0.04033
zzzaganzskiżagański 62 921 23 965 57 55 38.09% 0.03809
zzzarskiżarski 76 624 28 469 67 63 37.15% 0.03715
wschowskiwschowski 30 807 11 676 32 31 37.90% 0.0379

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 94 318 36 672 68 63 38.88% 0.03888
m. zielona gozram. Zielona Góra 105 815 44 500 76 72 42.05% 0.04205

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 55 137 6 793 61 58 12.32% 0.01232
krosznienzskikrośnieński 43 790 6 186 50 47 14.13% 0.01413
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 45 547 5 945 56 49 13.05% 0.01305
nowosolskinowosolski 67 867 8 840 53 52 13.03% 0.01303
slzubickisłubicki 36 570 5 248 35 34 14.35% 0.01435
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 39 280 4 794 40 38 12.20% 0.0122
sulezcinzskisulęciński 27 369 3 711 36 32 13.56% 0.01356
szwiebodzinzskiświebodziński 43 571 5 914 37 35 13.57% 0.01357
zielonogozrskizielonogórski 58 894 7 995 51 49 13.58% 0.01358
zzzaganzskiżagański 62 952 8 150 57 55 12.95% 0.01295
zzzarskiżarski 76 608 9 579 67 63 12.50% 0.0125
wschowskiwschowski 30 804 3 858 32 31 12.52% 0.01252

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 94 347 12 154 68 63 12.88% 0.01288
m. zielona gozram. Zielona Góra 105 808 17 001 76 72 16.07% 0.01607