Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 1 716 327
Kart wydanych 933 372
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 54.38%
 • 46.86%

 • 48.33%

 • 49.80%

 • 51.27%

 • 52.74%

 • 54.21%

 • 55.68%

 • 57.15%

 • 58.62%

 • 60.09%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 1 708 579
Kart wydanych 726 770
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 42.54%
 • 34.83%

 • 36.21%

 • 37.58%

 • 38.96%

 • 40.33%

 • 41.71%

 • 43.08%

 • 44.46%

 • 45.83%

 • 47.21%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 1 707 999
Kart wydanych 288 596
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 16.90%
 • 14.77%

 • 15.33%

 • 15.88%

 • 16.44%

 • 16.99%

 • 17.55%

 • 18.10%

 • 18.66%

 • 19.21%

 • 19.77%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 90 494 49 961 114 114 55.21% 0.05521
bilzgorajskibiłgorajski 83 780 46 127 98 98 55.06% 0.05506
chelzmskichełmski 63 989 33 540 90 90 52.42% 0.05242
hrubieszowskihrubieszowski 53 557 26 410 68 68 49.31% 0.04931
janowskijanowski 38 129 22 081 38 38 57.91% 0.05791
krasnostawskikrasnostawski 54 023 28 595 91 91 52.93% 0.05293
krasznickikraśnicki 78 582 42 175 86 86 53.67% 0.05367
lubartowskilubartowski 71 726 41 783 91 91 58.25% 0.05825
lubelskilubelski 122 214 68 349 129 129 55.93% 0.05593
lzezczynzskiłęczyński 45 121 25 322 53 53 56.12% 0.05612
lzukowskiłukowski 84 993 51 074 98 98 60.09% 0.06009
opolskiopolski 49 001 25 366 61 61 51.77% 0.05177
parczewskiparczewski 29 017 15 899 38 38 54.79% 0.05479
pulzawskipuławski 93 852 51 457 92 92 54.83% 0.05483
radzynzskiradzyński 48 453 28 482 55 55 58.78% 0.05878
ryckirycki 46 089 25 849 69 69 56.08% 0.05608
szwidnickiświdnicki 57 942 30 185 53 53 52.10% 0.0521
tomaszowskitomaszowski 70 665 37 285 99 99 52.76% 0.05276
wlzodawskiwłodawski 32 223 17 504 45 45 54.32% 0.05432
zamojskizamojski 89 462 48 259 119 119 53.94% 0.05394

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 665 23 899 29 29 52.34% 0.05234
m. chelzmm. Chełm 51 745 25 110 36 36 48.53% 0.04853
m. lublinm. Lublin 263 628 144 302 206 206 54.74% 0.05474
m. zamoszczm. Zamość 51 977 24 358 34 34 46.86% 0.04686

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 90 271 39 548 114 112 43.81% 0.04381
bilzgorajskibiłgorajski 83 429 36 432 98 95 43.67% 0.04367
chelzmskichełmski 64 001 27 699 90 90 43.28% 0.04328
hrubieszowskihrubieszowski 53 483 21 436 68 66 40.08% 0.04008
janowskijanowski 37 979 17 861 38 36 47.03% 0.04703
krasnostawskikrasnostawski 53 750 23 164 91 86 43.10% 0.0431
krasznickikraśnicki 78 281 33 981 86 83 43.41% 0.04341
lubartowskilubartowski 71 556 32 949 91 89 46.05% 0.04605
lubelskilubelski 122 059 52 237 129 126 42.80% 0.0428
lzezczynzskiłęczyński 45 079 19 448 53 52 43.14% 0.04314
lzukowskiłukowski 84 941 40 100 98 96 47.21% 0.04721
opolskiopolski 48 927 19 948 61 58 40.77% 0.04077
parczewskiparczewski 28 866 12 732 38 37 44.11% 0.04411
pulzawskipuławski 93 611 38 627 92 91 41.26% 0.04126
radzynzskiradzyński 48 329 22 275 55 53 46.09% 0.04609
ryckirycki 46 039 19 717 69 66 42.83% 0.04283
szwidnickiświdnicki 57 822 22 931 53 51 39.66% 0.03966
tomaszowskitomaszowski 70 281 30 576 99 97 43.51% 0.04351
wlzodawskiwłodawski 31 949 14 447 45 43 45.22% 0.04522
zamojskizamojski 89 189 39 147 119 114 43.89% 0.04389

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 188 17 687 29 27 39.14% 0.03914
m. chelzmm. Chełm 51 083 19 537 36 34 38.25% 0.03825
m. lublinm. Lublin 261 100 106 401 206 186 40.75% 0.04075
m. zamoszczm. Zamość 51 366 17 890 34 30 34.83% 0.03483

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 90 279 16 574 114 112 18.36% 0.01836
bilzgorajskibiłgorajski 83 413 13 199 98 95 15.82% 0.01582
chelzmskichełmski 63 991 10 874 90 90 16.99% 0.01699
hrubieszowskihrubieszowski 53 478 9 075 68 66 16.97% 0.01697
janowskijanowski 37 971 7 507 38 36 19.77% 0.01977
krasnostawskikrasnostawski 53 747 9 136 91 86 17.00% 0.017
krasznickikraśnicki 78 281 13 743 86 83 17.56% 0.01756
lubartowskilubartowski 71 586 12 884 91 89 18.00% 0.018
lubelskilubelski 122 081 20 358 129 126 16.68% 0.01668
lzezczynzskiłęczyński 45 069 7 613 53 52 16.89% 0.01689
lzukowskiłukowski 84 925 15 926 98 96 18.75% 0.01875
opolskiopolski 48 916 7 520 61 58 15.37% 0.01537
parczewskiparczewski 28 849 5 343 38 37 18.52% 0.01852
pulzawskipuławski 93 760 15 071 92 91 16.07% 0.01607
radzynzskiradzyński 48 314 9 062 55 53 18.76% 0.01876
ryckirycki 46 031 7 589 69 66 16.49% 0.01649
szwidnickiświdnicki 57 720 8 528 53 51 14.77% 0.01477
tomaszowskitomaszowski 70 262 11 739 99 97 16.71% 0.01671
wlzodawskiwłodawski 31 951 5 698 45 43 17.83% 0.01783
zamojskizamojski 89 169 15 652 119 114 17.55% 0.01755

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 211 6 984 29 27 15.45% 0.01545
m. chelzmm. Chełm 51 070 8 625 36 34 16.89% 0.01689
m. lublinm. Lublin 261 024 42 319 206 186 16.21% 0.01621
m. zamoszczm. Zamość 50 901 7 577 34 30 14.89% 0.01489