Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 153 183
Wyborców 122 214
Kart wydanych 68 349
Liczba obwodów 129
Frekwencja 55.93%
 • 50.18%

 • 51.89%

 • 53.60%

 • 55.31%

 • 57.02%

 • 58.72%

 • 60.43%

 • 62.14%

 • 63.85%

 • 65.56%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 153 183
Wyborców 122 059
Kart wydanych 52 237
Liczba obwodów 129
Frekwencja 42.80%
 • 37.31%

 • 39.00%

 • 40.69%

 • 42.37%

 • 44.06%

 • 45.75%

 • 47.44%

 • 49.12%

 • 50.81%

 • 52.50%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 153 183
Wyborców 122 081
Kart wydanych 20 358
Liczba obwodów 129
Frekwencja 16.68%
 • 14.30%

 • 14.90%

 • 15.50%

 • 16.09%

 • 16.69%

 • 17.29%

 • 17.89%

 • 18.48%

 • 19.08%

 • 19.68%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. belzzzzycegm. Bełżyce 10 796 5 743 12 12 53.20% 0.0532
gm. borzechozwgm. Borzechów 3 194 2 094 6 6 65.56% 0.06556
gm. bychawagm. Bychawa 9 607 5 227 16 16 54.41% 0.05441
gm. garbozwgm. Garbów 7 276 4 133 10 10 56.80% 0.0568
gm. glzuskgm. Głusk 8 287 4 891 6 6 59.02% 0.05902
gm. jablzonnagm. Jabłonna 6 386 3 275 6 6 51.28% 0.05128
gm. jastkozwgm. Jastków 10 865 5 786 8 8 53.25% 0.05325
gm. konopnicagm. Konopnica 10 918 5 952 6 6 54.52% 0.05452
gm. krzczonozwgm. Krzczonów 3 850 2 296 6 6 59.64% 0.05964
gm. niedrzwica duzzzagm. Niedrzwica Duża 9 187 5 104 9 9 55.56% 0.05556
gm. niemcegm. Niemce 15 283 8 856 11 11 57.95% 0.05795
gm. strzyzzzewicegm. Strzyżewice 6 297 3 449 8 8 54.77% 0.05477
gm. wojciechozwgm. Wojciechów 4 807 2 689 6 6 55.94% 0.05594
gm. wozlkagm. Wólka 9 071 5 279 9 9 58.20% 0.0582
gm. wysokiegm. Wysokie 3 883 2 317 6 6 59.67% 0.05967
gm. zakrzewgm. Zakrzew 2 507 1 258 4 4 50.18% 0.05018

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. belzzzzycegm. Bełżyce 10 682 4 356 12 11 40.78% 0.04078
gm. borzechozwgm. Borzechów 3 194 1 677 6 6 52.50% 0.0525
gm. bychawagm. Bychawa 9 563 3 941 16 15 41.21% 0.04121
gm. garbozwgm. Garbów 7 273 3 054 10 10 41.99% 0.04199
gm. glzuskgm. Głusk 8 371 3 596 6 6 42.96% 0.04296
gm. jablzonnagm. Jabłonna 6 378 2 573 6 6 40.34% 0.04034
gm. jastkozwgm. Jastków 10 850 4 048 8 8 37.31% 0.03731
gm. konopnicagm. Konopnica 10 912 4 423 6 6 40.53% 0.04053
gm. krzczonozwgm. Krzczonów 3 850 1 894 6 6 49.19% 0.04919
gm. niedrzwica duzzzagm. Niedrzwica Duża 9 186 3 839 9 9 41.79% 0.04179
gm. niemcegm. Niemce 15 288 6 845 11 11 44.77% 0.04477
gm. strzyzzzewicegm. Strzyżewice 6 254 2 727 8 7 43.60% 0.0436
gm. wojciechozwgm. Wojciechów 4 798 2 144 6 6 44.69% 0.04469
gm. wozlkagm. Wólka 9 070 4 041 9 9 44.55% 0.04455
gm. wysokiegm. Wysokie 3 883 2 012 6 6 51.82% 0.05182
gm. zakrzewgm. Zakrzew 2 507 1 067 4 4 42.56% 0.04256

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. belzzzzycegm. Bełżyce 10 679 1 626 12 11 15.23% 0.01523
gm. borzechozwgm. Borzechów 3 193 612 6 6 19.17% 0.01917
gm. bychawagm. Bychawa 9 560 1 575 16 15 16.47% 0.01647
gm. garbozwgm. Garbów 7 270 1 235 10 10 16.99% 0.01699
gm. glzuskgm. Głusk 8 372 1 316 6 6 15.72% 0.01572
gm. jablzonnagm. Jabłonna 6 376 912 6 6 14.30% 0.0143
gm. jastkozwgm. Jastków 10 904 1 723 8 8 15.80% 0.0158
gm. konopnicagm. Konopnica 10 924 1 860 6 6 17.03% 0.01703
gm. krzczonozwgm. Krzczonów 3 849 655 6 6 17.02% 0.01702
gm. niedrzwica duzzzagm. Niedrzwica Duża 9 191 1 556 9 9 16.93% 0.01693
gm. niemcegm. Niemce 15 256 2 701 11 11 17.70% 0.0177
gm. strzyzzzewicegm. Strzyżewice 6 260 1 127 8 7 18.00% 0.018
gm. wojciechozwgm. Wojciechów 4 797 860 6 6 17.93% 0.01793
gm. wozlkagm. Wólka 9 061 1 458 9 9 16.09% 0.01609
gm. wysokiegm. Wysokie 3 882 764 6 6 19.68% 0.01968
gm. zakrzewgm. Zakrzew 2 507 378 4 4 15.08% 0.01508