Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 62 759
Wyborców 51 977
Kart wydanych 24 358
Liczba obwodów 34
Frekwencja 46.86%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 62 759
Wyborców 51 366
Kart wydanych 17 890
Liczba obwodów 34
Frekwencja 34.83%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 62 759
Wyborców 50 901
Kart wydanych 7 577
Liczba obwodów 34
Frekwencja 14.89%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. zamoszczm. Zamość 51 977 24 358 34 34 46.86% 0.04686

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. zamoszczm. Zamość 51 366 17 890 34 30 34.83% 0.03483

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. zamoszczm. Zamość 50 901 7 577 34 30 14.89% 0.01489