Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 991
Wyborców 45 665
Kart wydanych 23 899
Liczba obwodów 29
Frekwencja 52.34%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 991
Wyborców 45 188
Kart wydanych 17 687
Liczba obwodów 29
Frekwencja 39.14%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 991
Wyborców 45 211
Kart wydanych 6 984
Liczba obwodów 29
Frekwencja 15.45%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 665 23 899 29 29 52.34% 0.05234

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 188 17 687 29 27 39.14% 0.03914

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 211 6 984 29 27 15.45% 0.01545