Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 319 216
Wyborców 263 628
Kart wydanych 144 302
Liczba obwodów 206
Frekwencja 54.74%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 319 216
Wyborców 261 100
Kart wydanych 106 401
Liczba obwodów 206
Frekwencja 40.75%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 319 216
Wyborców 261 024
Kart wydanych 42 319
Liczba obwodów 206
Frekwencja 16.21%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lublinm. Lublin 263 628 144 302 206 206 54.74% 0.05474

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lublinm. Lublin 261 100 106 401 206 186 40.75% 0.04075

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lublinm. Lublin 261 024 42 319 206 186 16.21% 0.01621