Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 102 784
Wyborców 83 780
Kart wydanych 46 127
Liczba obwodów 98
Frekwencja 55.06%
 • 51.01%

 • 52.23%

 • 53.45%

 • 54.68%

 • 55.90%

 • 57.12%

 • 58.34%

 • 59.57%

 • 60.79%

 • 62.01%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 102 784
Wyborców 83 429
Kart wydanych 36 432
Liczba obwodów 98
Frekwencja 43.67%
 • 39.99%

 • 41.23%

 • 42.47%

 • 43.72%

 • 44.96%

 • 46.20%

 • 47.44%

 • 48.69%

 • 49.93%

 • 51.17%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 102 784
Wyborców 83 413
Kart wydanych 13 199
Liczba obwodów 98
Frekwencja 15.82%
 • 13.42%

 • 14.26%

 • 15.09%

 • 15.93%

 • 16.76%

 • 17.60%

 • 18.43%

 • 19.27%

 • 20.10%

 • 20.94%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bilzgorajm. Biłgoraj 21 610 11 755 14 14 54.40% 0.0544
gm. aleksandrozwgm. Aleksandrów 2 614 1 621 4 4 62.01% 0.06201
gm. bilzgorajgm. Biłgoraj 10 651 5 478 15 15 51.43% 0.05143
gm. biszczagm. Biszcza 3 167 1 750 4 4 55.26% 0.05526
gm. frampolgm. Frampol 5 163 2 848 9 9 55.16% 0.05516
gm. gorajgm. Goraj 3 483 1 949 5 5 55.96% 0.05596
gm. jozzefozwgm. Józefów 5 825 3 052 8 8 52.39% 0.05239
gm. ksiezzzzpolgm. Księżpol 5 595 3 178 5 5 56.80% 0.0568
gm. lzukowagm. Łukowa 3 549 1 917 3 3 54.02% 0.05402
gm. obszagm. Obsza 3 498 1 907 4 4 54.52% 0.05452
gm. potok gozrnygm. Potok Górny 4 604 2 696 4 4 58.56% 0.05856
gm. tarnogrozdgm. Tarnogród 5 506 3 076 9 9 55.87% 0.05587
gm. tereszpolgm. Tereszpol 3 225 1 645 4 4 51.01% 0.05101
gm. turobingm. Turobin 5 290 3 255 10 10 61.53% 0.06153

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bilzgorajm. Biłgoraj 21 469 8 898 14 13 41.45% 0.04145
gm. aleksandrozwgm. Aleksandrów 2 612 1 322 4 4 50.61% 0.05061
gm. bilzgorajgm. Biłgoraj 10 512 4 204 15 14 39.99% 0.03999
gm. biszczagm. Biszcza 3 169 1 493 4 4 47.11% 0.04711
gm. frampolgm. Frampol 5 171 2 289 9 9 44.27% 0.04427
gm. gorajgm. Goraj 3 479 1 615 5 5 46.42% 0.04642
gm. jozzefozwgm. Józefów 5 822 2 342 8 8 40.23% 0.04023
gm. ksiezzzzpolgm. Księżpol 5 605 2 531 5 5 45.16% 0.04516
gm. lzukowagm. Łukowa 3 549 1 495 3 3 42.12% 0.04212
gm. obszagm. Obsza 3 498 1 544 4 4 44.14% 0.04414
gm. potok gozrnygm. Potok Górny 4 602 2 185 4 4 47.48% 0.04748
gm. tarnogrozdgm. Tarnogród 5 437 2 488 9 8 45.76% 0.04576
gm. tereszpolgm. Tereszpol 3 222 1 323 4 4 41.06% 0.04106
gm. turobingm. Turobin 5 282 2 703 10 10 51.17% 0.05117

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bilzgorajm. Biłgoraj 21 468 3 382 14 13 15.75% 0.01575
gm. aleksandrozwgm. Aleksandrów 2 609 410 4 4 15.71% 0.01571
gm. bilzgorajgm. Biłgoraj 10 506 1 620 15 14 15.42% 0.01542
gm. biszczagm. Biszcza 3 169 628 4 4 19.82% 0.01982
gm. frampolgm. Frampol 5 170 774 9 9 14.97% 0.01497
gm. gorajgm. Goraj 3 476 728 5 5 20.94% 0.02094
gm. jozzefozwgm. Józefów 5 820 781 8 8 13.42% 0.01342
gm. ksiezzzzpolgm. Księżpol 5 604 796 5 5 14.20% 0.0142
gm. lzukowagm. Łukowa 3 548 519 3 3 14.63% 0.01463
gm. obszagm. Obsza 3 498 503 4 4 14.38% 0.01438
gm. potok gozrnygm. Potok Górny 4 598 780 4 4 16.96% 0.01696
gm. tarnogrozdgm. Tarnogród 5 435 808 9 8 14.87% 0.01487
gm. tereszpolgm. Tereszpol 3 222 548 4 4 17.01% 0.01701
gm. turobingm. Turobin 5 290 922 10 10 17.43% 0.01743