Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 258
Wyborców 51 745
Kart wydanych 25 110
Liczba obwodów 36
Frekwencja 48.53%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 258
Wyborców 51 083
Kart wydanych 19 537
Liczba obwodów 36
Frekwencja 38.25%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 258
Wyborców 51 070
Kart wydanych 8 625
Liczba obwodów 36
Frekwencja 16.89%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. chelzmm. Chełm 51 745 25 110 36 36 48.53% 0.04853

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. chelzmm. Chełm 51 083 19 537 36 34 38.25% 0.03825

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. chelzmm. Chełm 51 070 8 625 36 34 16.89% 0.01689