Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 78 718
Wyborców 63 989
Kart wydanych 33 540
Liczba obwodów 90
Frekwencja 52.42%
 • 42.17%

 • 44.42%

 • 46.67%

 • 48.92%

 • 51.17%

 • 53.41%

 • 55.66%

 • 57.91%

 • 60.16%

 • 62.41%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 78 718
Wyborców 64 001
Kart wydanych 27 699
Liczba obwodów 90
Frekwencja 43.28%
 • 35.59%

 • 37.84%

 • 40.09%

 • 42.34%

 • 44.59%

 • 46.85%

 • 49.10%

 • 51.35%

 • 53.60%

 • 55.85%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 78 718
Wyborców 63 991
Kart wydanych 10 874
Liczba obwodów 90
Frekwencja 16.99%
 • 12.11%

 • 13.39%

 • 14.67%

 • 15.94%

 • 17.22%

 • 18.50%

 • 19.78%

 • 21.05%

 • 22.33%

 • 23.61%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. rejowiec fabrycznym. Rejowiec Fabryczny 3 639 2 040 3 3 56.06% 0.05606
gm. bialzopolegm. Białopole 2 484 1 375 3 3 55.35% 0.05535
gm. chelzmgm. Chełm 11 593 5 684 18 18 49.03% 0.04903
gm. dorohuskgm. Dorohusk 5 279 3 094 7 7 58.61% 0.05861
gm. dubienkagm. Dubienka 2 054 1 282 3 3 62.41% 0.06241
gm. kamienzgm. Kamień 3 345 1 912 5 5 57.16% 0.05716
gm. leszniowicegm. Leśniowice 3 087 1 768 5 5 57.27% 0.05727
gm. rejowiec fabrycznygm. Rejowiec Fabryczny 3 482 1 597 4 4 45.86% 0.04586
gm. ruda-hutagm. Ruda-Huta 3 673 1 867 5 5 50.83% 0.05083
gm. sawingm. Sawin 4 571 2 634 6 6 57.62% 0.05762
gm. siedliszczegm. Siedliszcze 5 506 2 322 9 9 42.17% 0.04217
gm. wierzbicagm. Wierzbica 4 204 2 440 7 7 58.04% 0.05804
gm. wojslzawicegm. Wojsławice 3 255 1 931 5 5 59.32% 0.05932
gm. zzzmudzzgm. Żmudź 2 599 1 290 3 3 49.63% 0.04963
gm. rejowiecgm. Rejowiec 5 218 2 304 7 7 44.15% 0.04415

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. rejowiec fabrycznym. Rejowiec Fabryczny 3 647 1 647 3 3 45.16% 0.04516
gm. bialzopolegm. Białopole 2 477 1 147 3 3 46.31% 0.04631
gm. chelzmgm. Chełm 11 597 4 583 18 18 39.52% 0.03952
gm. dorohuskgm. Dorohusk 5 271 2 596 7 7 49.25% 0.04925
gm. dubienkagm. Dubienka 2 050 1 145 3 3 55.85% 0.05585
gm. kamienzgm. Kamień 3 344 1 516 5 5 45.33% 0.04533
gm. leszniowicegm. Leśniowice 3 110 1 509 5 5 48.52% 0.04852
gm. rejowiec fabrycznygm. Rejowiec Fabryczny 3 482 1 339 4 4 38.45% 0.03845
gm. ruda-hutagm. Ruda-Huta 3 672 1 581 5 5 43.06% 0.04306
gm. sawingm. Sawin 4 573 2 096 6 6 45.83% 0.04583
gm. siedliszczegm. Siedliszcze 5 491 1 954 9 9 35.59% 0.03559
gm. wierzbicagm. Wierzbica 4 204 1 977 7 7 47.03% 0.04703
gm. wojslzawicegm. Wojsławice 3 256 1 641 5 5 50.40% 0.0504
gm. zzzmudzzgm. Żmudź 2 599 1 086 3 3 41.79% 0.04179
gm. rejowiecgm. Rejowiec 5 228 1 882 7 7 36.00% 0.036

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. rejowiec fabrycznym. Rejowiec Fabryczny 3 647 689 3 3 18.89% 0.01889
gm. bialzopolegm. Białopole 2 477 385 3 3 15.54% 0.01554
gm. chelzmgm. Chełm 11 597 1 771 18 18 15.27% 0.01527
gm. dorohuskgm. Dorohusk 5 269 969 7 7 18.39% 0.01839
gm. dubienkagm. Dubienka 2 050 484 3 3 23.61% 0.02361
gm. kamienzgm. Kamień 3 344 653 5 5 19.53% 0.01953
gm. leszniowicegm. Leśniowice 3 110 634 5 5 20.39% 0.02039
gm. rejowiec fabrycznygm. Rejowiec Fabryczny 3 479 563 4 4 16.18% 0.01618
gm. ruda-hutagm. Ruda-Huta 3 670 637 5 5 17.36% 0.01736
gm. sawingm. Sawin 4 570 865 6 6 18.93% 0.01893
gm. siedliszczegm. Siedliszcze 5 490 665 9 9 12.11% 0.01211
gm. wierzbicagm. Wierzbica 4 206 740 7 7 17.59% 0.01759
gm. wojslzawicegm. Wojsławice 3 256 632 5 5 19.41% 0.01941
gm. zzzmudzzgm. Żmudź 2 599 416 3 3 16.01% 0.01601
gm. rejowiecgm. Rejowiec 5 227 771 7 7 14.75% 0.01475