Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 70 640
Wyborców 57 942
Kart wydanych 30 185
Liczba obwodów 53
Frekwencja 52.10%
 • 49.94%

 • 50.96%

 • 51.99%

 • 53.01%

 • 54.04%

 • 55.06%

 • 56.09%

 • 57.11%

 • 58.14%

 • 59.16%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 70 640
Wyborców 57 822
Kart wydanych 22 931
Liczba obwodów 53
Frekwencja 39.66%
 • 37.86%

 • 38.69%

 • 39.52%

 • 40.35%

 • 41.18%

 • 42.01%

 • 42.84%

 • 43.67%

 • 44.50%

 • 45.33%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 70 640
Wyborców 57 720
Kart wydanych 8 528
Liczba obwodów 53
Frekwencja 14.77%
 • 11.80%

 • 12.65%

 • 13.50%

 • 14.35%

 • 15.20%

 • 16.04%

 • 16.89%

 • 17.74%

 • 18.59%

 • 19.44%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwidnikm. Świdnik 31 611 16 015 23 23 50.66% 0.05066
gm. melzgiewgm. Mełgiew 7 589 4 490 7 7 59.16% 0.05916
gm. piaskigm. Piaski 8 577 4 470 12 12 52.12% 0.05212
gm. rybczewicegm. Rybczewice 2 922 1 593 5 5 54.52% 0.05452
gm. trawnikigm. Trawniki 7 243 3 617 6 6 49.94% 0.04994

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwidnikm. Świdnik 31 386 11 882 23 21 37.86% 0.03786
gm. melzgiewgm. Mełgiew 7 585 3 438 7 7 45.33% 0.04533
gm. piaskigm. Piaski 8 688 3 436 12 12 39.55% 0.03955
gm. rybczewicegm. Rybczewice 2 922 1 308 5 5 44.76% 0.04476
gm. trawnikigm. Trawniki 7 241 2 867 6 6 39.59% 0.03959

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwidnikm. Świdnik 31 392 4 419 23 21 14.08% 0.01408
gm. melzgiewgm. Mełgiew 7 582 1 386 7 7 18.28% 0.01828
gm. piaskigm. Piaski 8 589 1 301 12 12 15.15% 0.01515
gm. rybczewicegm. Rybczewice 2 922 568 5 5 19.44% 0.01944
gm. trawnikigm. Trawniki 7 235 854 6 6 11.80% 0.0118