Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 287
Wyborców 46 089
Kart wydanych 25 849
Liczba obwodów 69
Frekwencja 56.08%
 • 45.13%

 • 47.23%

 • 49.33%

 • 51.43%

 • 53.53%

 • 55.62%

 • 57.72%

 • 59.82%

 • 61.92%

 • 64.02%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 287
Wyborców 46 039
Kart wydanych 19 717
Liczba obwodów 69
Frekwencja 42.83%
 • 34.96%

 • 36.86%

 • 38.76%

 • 40.66%

 • 42.56%

 • 44.46%

 • 46.36%

 • 48.26%

 • 50.16%

 • 52.06%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 287
Wyborców 46 031
Kart wydanych 7 589
Liczba obwodów 69
Frekwencja 16.49%
 • 14.07%

 • 14.82%

 • 15.57%

 • 16.31%

 • 17.06%

 • 17.81%

 • 18.56%

 • 19.30%

 • 20.05%

 • 20.80%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dezblinm. Dęblin 13 111 7 116 18 18 54.28% 0.05428
gm. klzoczewgm. Kłoczew 5 779 3 510 8 8 60.74% 0.06074
gm. nowodwozrgm. Nowodwór 3 350 1 915 7 7 57.16% 0.05716
gm. rykigm. Ryki 16 789 9 603 22 22 57.20% 0.0572
gm. stezzzzycagm. Stężyca 4 314 1 947 7 7 45.13% 0.04513
gm. ulzezzzzgm. Ułęż 2 746 1 758 7 7 64.02% 0.06402

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dezblinm. Dęblin 13 089 5 307 18 17 40.55% 0.04055
gm. klzoczewgm. Kłoczew 5 780 2 844 8 8 49.20% 0.0492
gm. nowodwozrgm. Nowodwór 3 360 1 548 7 7 46.07% 0.04607
gm. rykigm. Ryki 16 753 7 082 22 20 42.27% 0.04227
gm. stezzzzycagm. Stężyca 4 314 1 508 7 7 34.96% 0.03496
gm. ulzezzzzgm. Ułęż 2 743 1 428 7 7 52.06% 0.05206

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dezblinm. Dęblin 13 084 2 036 18 17 15.56% 0.01556
gm. klzoczewgm. Kłoczew 5 780 1 202 8 8 20.80% 0.0208
gm. nowodwozrgm. Nowodwór 3 360 645 7 7 19.20% 0.0192
gm. rykigm. Ryki 16 750 2 620 22 20 15.64% 0.01564
gm. stezzzzycagm. Stężyca 4 314 607 7 7 14.07% 0.01407
gm. ulzezzzzgm. Ułęż 2 743 479 7 7 17.46% 0.01746