Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 941 595
Kart wydanych 499 315
Liczba obwodów 959
Frekwencja 53.03%
 • 46.87%

 • 48.02%

 • 49.17%

 • 50.32%

 • 51.47%

 • 52.61%

 • 53.76%

 • 54.91%

 • 56.06%

 • 57.21%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 938 208
Kart wydanych 403 142
Liczba obwodów 959
Frekwencja 42.97%
 • 36.52%

 • 37.84%

 • 39.15%

 • 40.47%

 • 41.78%

 • 43.10%

 • 44.41%

 • 45.73%

 • 47.04%

 • 48.36%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 937 604
Kart wydanych 172 814
Liczba obwodów 959
Frekwencja 18.43%
 • 15.33%

 • 16.09%

 • 16.85%

 • 17.61%

 • 18.37%

 • 19.14%

 • 19.90%

 • 20.66%

 • 21.42%

 • 22.18%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 46 835 22 898 44 44 48.89% 0.04889
bialzostockibiałostocki 118 054 65 831 122 122 55.76% 0.05576
bielskibielski 46 346 25 573 50 50 55.18% 0.05518
grajewskigrajewski 38 514 19 934 43 43 51.76% 0.05176
hajnowskihajnowski 37 001 20 032 47 47 54.14% 0.05414
kolnenzskikolneński 31 222 16 682 41 41 53.43% 0.05343
lzomzzzynzskiłomżyński 41 437 23 006 53 53 55.52% 0.05552
monieckimoniecki 34 008 17 058 33 33 50.16% 0.05016
sejnenzskisejneński 16 836 8 772 21 21 52.10% 0.0521
siemiatyckisiemiatycki 38 170 20 071 48 48 52.58% 0.05258
sokozlskisokólski 56 281 29 875 63 63 53.08% 0.05308
suwalskisuwalski 29 300 16 763 38 38 57.21% 0.05721
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 46 969 25 675 60 60 54.66% 0.05466
zambrowskizambrowski 35 205 18 750 45 45 53.26% 0.05326

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 222 722 119 095 182 182 53.47% 0.05347
m. lzomzzzam. Łomża 48 658 23 975 32 32 49.27% 0.04927
m. suwalzkim. Suwałki 54 037 25 325 37 37 46.87% 0.04687

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 46 760 19 182 44 42 41.02% 0.04102
bialzostockibiałostocki 117 472 52 991 122 115 45.11% 0.04511
bielskibielski 46 166 21 141 50 48 45.79% 0.04579
grajewskigrajewski 38 417 16 527 43 42 43.02% 0.04302
hajnowskihajnowski 36 691 16 773 47 43 45.71% 0.04571
kolnenzskikolneński 31 201 13 824 41 40 44.31% 0.04431
lzomzzzynzskiłomżyński 41 431 18 958 53 53 45.76% 0.04576
monieckimoniecki 33 842 14 418 33 30 42.60% 0.0426
sejnenzskisejneński 16 755 7 326 21 20 43.72% 0.04372
siemiatyckisiemiatycki 37 964 16 893 48 46 44.50% 0.0445
sokozlskisokólski 56 169 25 620 63 61 45.61% 0.04561
suwalskisuwalski 29 290 14 164 38 38 48.36% 0.04836
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 46 844 20 776 60 56 44.35% 0.04435
zambrowskizambrowski 35 175 15 208 45 42 43.24% 0.04324

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 221 933 91 298 182 169 41.14% 0.04114
m. lzomzzzam. Łomża 48 611 18 510 32 31 38.08% 0.03808
m. suwalzkim. Suwałki 53 487 19 533 37 34 36.52% 0.03652

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 46 757 8 596 44 42 18.38% 0.01838
bialzostockibiałostocki 117 474 21 708 122 115 18.48% 0.01848
bielskibielski 46 163 9 276 50 48 20.09% 0.02009
grajewskigrajewski 38 394 7 430 43 42 19.35% 0.01935
hajnowskihajnowski 36 686 6 989 47 43 19.05% 0.01905
kolnenzskikolneński 31 208 6 190 41 40 19.83% 0.01983
lzomzzzynzskiłomżyński 41 434 8 615 53 53 20.79% 0.02079
monieckimoniecki 33 842 6 736 33 30 19.90% 0.0199
sejnenzskisejneński 16 754 3 442 21 20 20.54% 0.02054
siemiatyckisiemiatycki 37 969 7 513 48 46 19.79% 0.01979
sokozlskisokólski 56 167 12 090 63 61 21.53% 0.02153
suwalskisuwalski 29 289 6 496 38 38 22.18% 0.02218
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 46 849 9 412 60 56 20.09% 0.02009
zambrowskizambrowski 35 175 6 562 45 42 18.66% 0.01866

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 221 358 35 980 182 169 16.25% 0.01625
m. lzomzzzam. Łomża 48 608 7 579 32 31 15.59% 0.01559
m. suwalzkim. Suwałki 53 477 8 200 37 34 15.33% 0.01533