Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 2 706 243
Kart wydanych 1 513 691
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 55.93%
 • 49.01%

 • 50.34%

 • 51.67%

 • 52.99%

 • 54.32%

 • 55.65%

 • 56.98%

 • 58.30%

 • 59.63%

 • 60.96%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 2 696 784
Kart wydanych 1 120 900
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 41.56%
 • 36.90%

 • 38.04%

 • 39.18%

 • 40.33%

 • 41.47%

 • 42.61%

 • 43.75%

 • 44.90%

 • 46.04%

 • 47.18%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 2 696 235
Kart wydanych 388 647
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 14.41%
 • 12.62%

 • 13.11%

 • 13.61%

 • 14.10%

 • 14.60%

 • 15.09%

 • 15.59%

 • 16.08%

 • 16.58%

 • 17.07%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 37 295 21 082 36 36 56.53% 0.05653
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 68 647 37 460 61 61 54.57% 0.05457
gniezznienzskignieźnieński 112 687 62 717 91 91 55.66% 0.05566
gostynzskigostyński 60 414 30 208 58 58 50.00% 0.05
grodziskigrodziski 39 967 20 519 30 30 51.34% 0.05134
jarocinzskijarociński 56 412 30 455 37 37 53.99% 0.05399
kaliskikaliski 66 819 37 436 64 64 56.03% 0.05603
kezpinzskikępiński 44 684 27 071 43 43 60.58% 0.06058
kolskikolski 70 716 37 626 62 62 53.21% 0.05321
koninzskikoniński 103 529 60 085 96 96 58.04% 0.05804
koszcianzskikościański 62 464 33 745 52 52 54.02% 0.05402
krotoszynzskikrotoszyński 61 114 32 227 49 49 52.73% 0.05273
leszczynzskileszczyński 43 584 25 299 38 38 58.05% 0.05805
miezdzychodzkimiędzychodzki 29 061 14 909 22 22 51.30% 0.0513
nowotomyskinowotomyski 58 144 32 003 49 49 55.04% 0.05504
obornickiobornicki 45 361 25 128 46 46 55.40% 0.0554
ostrowskiostrowski 128 701 70 167 109 109 54.52% 0.05452
ostrzeszowskiostrzeszowski 44 184 24 826 55 55 56.19% 0.05619
pilskipilski 106 751 58 105 82 82 54.43% 0.05443
pleszewskipleszewski 49 891 30 368 53 53 60.87% 0.06087
poznanzskipoznański 288 710 175 994 203 203 60.96% 0.06096
rawickirawicki 47 181 25 686 41 41 54.44% 0.05444
slzupeckisłupecki 47 964 27 024 41 41 56.34% 0.05634
szamotulskiszamotulski 70 394 40 609 55 55 57.69% 0.05769
szredzkiśredzki 45 125 24 332 39 39 53.92% 0.05392
szremskiśremski 47 246 25 810 36 36 54.63% 0.05463
tureckiturecki 67 483 38 848 58 58 57.57% 0.05757
wazgrowieckiwągrowiecki 54 290 30 471 45 45 56.13% 0.05613
wolsztynzskiwolsztyński 44 459 25 116 40 40 56.49% 0.05649
wrzesinzskiwrzesiński 60 185 33 224 52 52 55.20% 0.0552
zlzotowskizłotowski 54 532 26 725 48 48 49.01% 0.04901

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 79 798 42 181 55 55 52.86% 0.05286
m. koninm. Konin 59 779 30 802 47 47 51.53% 0.05153
m. lesznom. Leszno 49 382 27 072 34 34 54.82% 0.05482
m. poznanzm. Poznań 399 290 228 361 252 252 57.19% 0.05719

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 37 025 16 290 36 33 44.00% 0.044
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 68 467 27 368 61 58 39.97% 0.03997
gniezznienzskignieźnieński 112 411 48 136 91 86 42.82% 0.04282
gostynzskigostyński 60 158 22 689 58 54 37.72% 0.03772
grodziskigrodziski 40 049 15 155 30 29 37.84% 0.03784
jarocinzskijarociński 56 329 23 315 37 36 41.39% 0.04139
kaliskikaliski 66 793 28 277 64 61 42.34% 0.04234
kezpinzskikępiński 44 588 20 474 43 41 45.92% 0.04592
kolskikolski 70 483 29 032 62 59 41.19% 0.04119
koninzskikoniński 103 459 46 951 96 95 45.38% 0.04538
koszcianzskikościański 62 212 24 912 52 48 40.04% 0.04004
krotoszynzskikrotoszyński 60 962 24 273 49 44 39.82% 0.03982
leszczynzskileszczyński 43 576 19 131 38 36 43.90% 0.0439
miezdzychodzkimiędzychodzki 28 885 11 014 22 19 38.13% 0.03813
nowotomyskinowotomyski 58 122 22 990 49 48 39.55% 0.03955
obornickiobornicki 45 311 18 575 46 44 40.99% 0.04099
ostrowskiostrowski 128 093 52 040 109 105 40.63% 0.04063
ostrzeszowskiostrzeszowski 44 108 18 901 55 52 42.85% 0.04285
pilskipilski 106 568 44 496 82 79 41.75% 0.04175
pleszewskipleszewski 49 432 23 322 53 50 47.18% 0.04718
poznanzskipoznański 287 880 125 784 203 198 43.69% 0.04369
rawickirawicki 47 031 18 526 41 38 39.39% 0.03939
slzupeckisłupecki 47 859 20 733 41 38 43.32% 0.04332
szamotulskiszamotulski 70 262 29 179 55 50 41.53% 0.04153
szredzkiśredzki 45 062 18 023 39 37 40.00% 0.04
szremskiśremski 47 028 19 239 36 32 40.91% 0.04091
tureckiturecki 67 614 29 735 58 57 43.98% 0.04398
wazgrowieckiwągrowiecki 54 220 23 136 45 44 42.67% 0.04267
wolsztynzskiwolsztyński 44 223 18 679 40 38 42.24% 0.04224
wrzesinzskiwrzesiński 60 043 24 852 52 50 41.39% 0.04139
zlzotowskizłotowski 54 500 20 111 48 46 36.90% 0.0369

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 79 300 30 309 55 51 38.22% 0.03822
m. koninm. Konin 59 562 23 170 47 45 38.90% 0.0389
m. lesznom. Leszno 49 137 20 376 34 33 41.47% 0.04147
m. poznanzm. Poznań 396 032 161 707 252 223 40.83% 0.04083

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 36 973 5 646 36 33 15.27% 0.01527
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 68 588 9 547 61 58 13.92% 0.01392
gniezznienzskignieźnieński 112 410 16 265 91 86 14.47% 0.01447
gostynzskigostyński 60 161 7 739 58 54 12.86% 0.01286
grodziskigrodziski 40 045 5 054 30 29 12.62% 0.01262
jarocinzskijarociński 56 325 7 889 37 36 14.01% 0.01401
kaliskikaliski 66 800 9 865 64 61 14.77% 0.01477
kezpinzskikępiński 44 684 6 971 43 41 15.60% 0.0156
kolskikolski 70 323 10 417 62 59 14.81% 0.01481
koninzskikoniński 103 459 16 046 96 95 15.51% 0.01551
koszcianzskikościański 62 226 7 966 52 48 12.80% 0.0128
krotoszynzskikrotoszyński 60 979 8 948 49 44 14.67% 0.01467
leszczynzskileszczyński 43 575 6 404 38 36 14.70% 0.0147
miezdzychodzkimiędzychodzki 28 883 3 720 22 19 12.88% 0.01288
nowotomyskinowotomyski 58 144 7 876 49 48 13.55% 0.01355
obornickiobornicki 45 311 6 309 46 44 13.92% 0.01392
ostrowskiostrowski 127 964 19 980 109 105 15.61% 0.01561
ostrzeszowskiostrzeszowski 44 093 6 928 55 52 15.71% 0.01571
pilskipilski 106 522 16 249 82 79 15.25% 0.01525
pleszewskipleszewski 49 430 8 439 53 50 17.07% 0.01707
poznanzskipoznański 287 863 41 031 203 198 14.25% 0.01425
rawickirawicki 47 030 6 474 41 38 13.77% 0.01377
slzupeckisłupecki 47 804 7 309 41 38 15.29% 0.01529
szamotulskiszamotulski 70 298 10 643 55 50 15.14% 0.01514
szredzkiśredzki 45 072 5 926 39 37 13.15% 0.01315
szremskiśremski 47 036 6 030 36 32 12.82% 0.01282
tureckiturecki 67 350 10 220 58 57 15.17% 0.01517
wazgrowieckiwągrowiecki 54 229 7 977 45 44 14.71% 0.01471
wolsztynzskiwolsztyński 44 220 5 830 40 38 13.18% 0.01318
wrzesinzskiwrzesiński 60 058 8 722 52 50 14.52% 0.01452
zlzotowskizłotowski 54 502 7 066 48 46 12.96% 0.01296

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 79 346 11 318 55 51 14.26% 0.01426
m. koninm. Konin 59 558 9 017 47 45 15.14% 0.01514
m. lesznom. Leszno 49 136 7 481 34 33 15.23% 0.01523
m. poznanzm. Poznań 395 838 55 345 252 223 13.98% 0.01398