Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 2 270 933
Kart wydanych 1 205 164
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 53.07%
 • 47.96%

 • 49.13%

 • 50.31%

 • 51.48%

 • 52.66%

 • 53.83%

 • 55.01%

 • 56.18%

 • 57.36%

 • 58.53%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 2 259 647
Kart wydanych 879 127
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 38.91%
 • 34.42%

 • 35.32%

 • 36.22%

 • 37.13%

 • 38.03%

 • 38.93%

 • 39.83%

 • 40.74%

 • 41.64%

 • 42.54%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 2 259 325
Kart wydanych 299 104
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 13.24%
 • 12.07%

 • 12.33%

 • 12.59%

 • 12.84%

 • 13.10%

 • 13.36%

 • 13.62%

 • 13.87%

 • 14.13%

 • 14.39%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 70 598 36 154 64 64 51.21% 0.05121
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 81 725 40 791 80 80 49.91% 0.04991
glzogowskigłogowski 69 959 37 026 53 53 52.93% 0.05293
gozrowskigórowski 27 894 14 058 23 23 50.40% 0.0504
jaworskijaworski 41 006 22 801 39 39 55.60% 0.0556
jeleniogozrskijeleniogórski 50 699 26 347 54 54 51.97% 0.05197
kamiennogozrskikamiennogórski 35 298 18 847 32 32 53.39% 0.05339
klzodzkikłodzki 130 323 64 826 135 135 49.74% 0.04974
legnickilegnicki 43 169 23 071 46 46 53.44% 0.05344
lubanzskilubański 43 958 21 732 40 40 49.44% 0.04944
lubinzskilubiński 83 480 45 954 75 75 55.05% 0.05505
lwozweckilwówecki 37 149 18 817 39 39 50.65% 0.05065
milickimilicki 29 427 15 832 27 27 53.80% 0.0538
olesznickioleśnicki 84 495 44 999 67 67 53.26% 0.05326
olzawskioławski 59 577 32 632 51 51 54.77% 0.05477
polkowickipolkowicki 48 725 28 082 43 43 57.63% 0.05763
strzelinzskistrzeliński 35 283 19 908 39 39 56.42% 0.05642
szredzkiśredzki 42 501 23 817 36 36 56.04% 0.05604
szwidnickiświdnicki 126 067 66 072 107 107 52.41% 0.05241
trzebnickitrzebnicki 66 866 37 852 59 59 56.61% 0.05661
walzbrzyskiwałbrzyski 45 111 23 935 49 49 53.06% 0.05306
wolzowskiwołowski 37 751 20 872 33 33 55.29% 0.05529
wroclzawskiwrocławski 108 675 63 604 85 85 58.53% 0.05853
zazbkowickiząbkowicki 53 698 28 308 73 73 52.72% 0.05272
zgorzeleckizgorzelecki 72 477 39 774 83 83 54.88% 0.05488
zlzotoryjskizłotoryjski 35 481 18 733 43 43 52.80% 0.0528

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 63 220 31 504 45 45 49.83% 0.04983
m. legnicam. Legnica 76 678 36 808 49 49 48.00% 0.048
m. wroclzawm. Wrocław 482 037 259 994 309 309 53.94% 0.05394
m. walzbrzychm. Wałbrzych 87 606 42 014 62 62 47.96% 0.04796

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 70 096 27 599 64 60 39.37% 0.03937
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 81 607 30 795 80 76 37.74% 0.03774
glzogowskigłogowski 69 416 27 277 53 50 39.29% 0.03929
gozrowskigórowski 27 973 11 089 23 23 39.64% 0.03964
jaworskijaworski 40 821 17 217 39 34 42.18% 0.04218
jeleniogozrskijeleniogórski 50 556 19 838 54 46 39.24% 0.03924
kamiennogozrskikamiennogórski 35 188 14 182 32 29 40.30% 0.0403
klzodzkikłodzki 129 245 49 630 135 125 38.40% 0.0384
legnickilegnicki 43 008 17 404 46 43 40.47% 0.04047
lubanzskilubański 43 885 16 170 40 38 36.85% 0.03685
lubinzskilubiński 83 319 33 490 75 72 40.19% 0.04019
lwozweckilwówecki 37 024 14 131 39 34 38.17% 0.03817
milickimilicki 29 142 11 420 27 25 39.19% 0.03919
olesznickioleśnicki 84 351 32 479 67 63 38.50% 0.0385
olzawskioławski 59 469 22 655 51 49 38.10% 0.0381
polkowickipolkowicki 48 687 20 498 43 43 42.10% 0.0421
strzelinzskistrzeliński 35 261 15 000 39 37 42.54% 0.04254
szredzkiśredzki 42 494 17 475 36 36 41.12% 0.04112
szwidnickiświdnicki 125 866 49 386 107 103 39.24% 0.03924
trzebnickitrzebnicki 66 397 27 367 59 54 41.22% 0.04122
walzbrzyskiwałbrzyski 45 099 18 014 49 49 39.94% 0.03994
wolzowskiwołowski 37 693 15 050 33 30 39.93% 0.03993
wroclzawskiwrocławski 108 635 44 394 85 84 40.87% 0.04087
zazbkowickiząbkowicki 53 309 21 054 73 68 39.49% 0.03949
zgorzeleckizgorzelecki 72 212 29 727 83 78 41.17% 0.04117
zlzotoryjskizłotoryjski 35 246 14 350 43 41 40.71% 0.04071

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 62 551 23 988 45 41 38.35% 0.03835
m. legnicam. Legnica 76 326 26 275 49 47 34.42% 0.03442
m. wroclzawm. Wrocław 478 046 178 787 309 282 37.40% 0.0374
m. walzbrzychm. Wałbrzych 86 725 32 386 62 57 37.34% 0.03734

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 70 103 9 527 64 60 13.59% 0.01359
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 81 632 10 820 80 76 13.25% 0.01325
glzogowskigłogowski 69 403 9 199 53 50 13.25% 0.01325
gozrowskigórowski 27 972 3 627 23 23 12.97% 0.01297
jaworskijaworski 40 854 5 427 39 34 13.28% 0.01328
jeleniogozrskijeleniogórski 50 556 6 901 54 46 13.65% 0.01365
kamiennogozrskikamiennogórski 35 191 4 589 32 29 13.04% 0.01304
klzodzkikłodzki 129 232 17 612 135 125 13.63% 0.01363
legnickilegnicki 43 021 5 658 46 43 13.15% 0.01315
lubanzskilubański 43 904 5 719 40 38 13.03% 0.01303
lubinzskilubiński 83 406 11 327 75 72 13.58% 0.01358
lwozweckilwówecki 37 041 5 012 39 34 13.53% 0.01353
milickimilicki 29 142 3 871 27 25 13.28% 0.01328
olesznickioleśnicki 84 303 11 467 67 63 13.60% 0.0136
olzawskioławski 59 466 7 586 51 49 12.76% 0.01276
polkowickipolkowicki 48 699 6 827 43 43 14.02% 0.01402
strzelinzskistrzeliński 35 261 5 075 39 37 14.39% 0.01439
szredzkiśredzki 42 524 5 489 36 36 12.91% 0.01291
szwidnickiświdnicki 125 857 17 697 107 103 14.06% 0.01406
trzebnickitrzebnicki 66 388 8 557 59 54 12.89% 0.01289
walzbrzyskiwałbrzyski 45 093 6 300 49 49 13.97% 0.01397
wolzowskiwołowski 37 689 5 177 33 30 13.74% 0.01374
wroclzawskiwrocławski 108 626 13 165 85 84 12.12% 0.01212
zazbkowickiząbkowicki 53 290 7 222 73 68 13.55% 0.01355
zgorzeleckizgorzelecki 72 228 9 989 83 78 13.83% 0.01383
zlzotoryjskizłotoryjski 35 243 4 821 43 41 13.68% 0.01368

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 62 272 8 406 45 41 13.50% 0.0135
m. legnicam. Legnica 76 326 9 213 49 47 12.07% 0.01207
m. wroclzawm. Wrocław 477 889 60 725 309 282 12.71% 0.01271
m. walzbrzychm. Wałbrzych 86 714 12 099 62 57 13.95% 0.01395