Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 1 711 624
Kart wydanych 910 178
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 53.18%
 • 48.81%

 • 49.69%

 • 50.58%

 • 51.46%

 • 52.35%

 • 53.23%

 • 54.12%

 • 55.00%

 • 55.89%

 • 56.77%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 1 705 388
Kart wydanych 710 245
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 41.65%
 • 37.19%

 • 38.10%

 • 39.02%

 • 39.93%

 • 40.84%

 • 41.76%

 • 42.67%

 • 43.58%

 • 44.50%

 • 45.41%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 1 705 701
Kart wydanych 293 109
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 17.18%
 • 15.03%

 • 15.55%

 • 16.07%

 • 16.59%

 • 17.11%

 • 17.62%

 • 18.14%

 • 18.66%

 • 19.18%

 • 19.70%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 18 059 9 230 30 30 51.11% 0.05111
brzozowskibrzozowski 53 237 28 152 59 59 52.88% 0.05288
dezbickidębicki 108 139 58 636 109 109 54.22% 0.05422
jaroslzawskijarosławski 98 081 53 713 114 114 54.76% 0.05476
jasielskijasielski 93 754 47 854 121 121 51.04% 0.05104
kolbuszowskikolbuszowski 50 676 25 139 64 64 49.61% 0.04961
krosznienzskikrośnieński 90 698 47 139 102 102 51.97% 0.05197
lezzzajskileżajski 56 454 29 715 54 54 52.64% 0.05264
lubaczowskilubaczowski 46 171 25 462 59 59 55.15% 0.05515
lzanzcuckiłańcucki 64 216 35 992 56 56 56.05% 0.05605
mieleckimielecki 109 111 57 446 116 116 52.65% 0.05265
nizzzanzskiniżański 55 084 27 768 70 70 50.41% 0.05041
przemyskiprzemyski 60 390 33 157 96 96 54.90% 0.0549
przeworskiprzeworski 63 971 36 316 72 72 56.77% 0.05677
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 59 148 32 871 69 69 55.57% 0.05557
rzeszowskirzeszowski 134 397 74 897 125 125 55.73% 0.05573
sanockisanocki 76 775 38 299 71 71 49.88% 0.04988
stalowowolskistalowowolski 86 057 43 020 80 80 49.99% 0.04999
strzyzzzowskistrzyżowski 50 103 26 433 64 64 52.76% 0.05276
tarnobrzeskitarnobrzeski 44 018 23 207 49 49 52.72% 0.05272
leskileski 22 226 12 223 30 30 54.99% 0.05499

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 37 773 18 982 29 29 50.25% 0.05025
m. przemyszlm. Przemyśl 49 980 24 397 38 38 48.81% 0.04881
m. rzeszozwm. Rzeszów 144 515 80 571 94 94 55.75% 0.05575
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 38 591 19 559 34 34 50.68% 0.05068

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 17 959 7 173 30 29 39.94% 0.03994
brzozowskibrzozowski 53 010 22 539 59 57 42.52% 0.04252
dezbickidębicki 107 882 46 749 109 104 43.33% 0.04333
jaroslzawskijarosławski 97 781 42 732 114 110 43.70% 0.0437
jasielskijasielski 93 347 38 376 121 117 41.11% 0.04111
kolbuszowskikolbuszowski 50 610 19 975 64 62 39.47% 0.03947
krosznienzskikrośnieński 90 632 37 646 102 100 41.54% 0.04154
lezzzajskileżajski 56 241 23 989 54 52 42.65% 0.04265
lubaczowskilubaczowski 45 931 20 786 59 56 45.25% 0.04525
lzanzcuckiłańcucki 64 044 27 366 56 54 42.73% 0.04273
mieleckimielecki 108 573 44 064 116 114 40.58% 0.04058
nizzzanzskiniżański 54 918 22 356 70 69 40.71% 0.04071
przemyskiprzemyski 60 233 26 225 96 93 43.54% 0.04354
przeworskiprzeworski 63 933 29 035 72 71 45.41% 0.04541
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 58 940 25 853 69 67 43.86% 0.04386
rzeszowskirzeszowski 134 201 58 644 125 122 43.70% 0.0437
sanockisanocki 76 705 30 099 71 69 39.24% 0.03924
stalowowolskistalowowolski 85 720 32 444 80 76 37.85% 0.03785
strzyzzzowskistrzyżowski 50 059 21 254 64 63 42.46% 0.04246
tarnobrzeskitarnobrzeski 43 749 17 957 49 44 41.05% 0.04105
leskileski 22 206 9 976 30 27 44.92% 0.04492

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 37 537 14 318 29 24 38.14% 0.03814
m. przemyszlm. Przemyśl 48 937 18 388 38 31 37.57% 0.03757
m. rzeszozwm. Rzeszów 143 871 58 031 94 85 40.34% 0.04034
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 38 369 14 270 34 31 37.19% 0.03719

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 17 957 2 749 30 29 15.31% 0.01531
brzozowskibrzozowski 53 018 9 479 59 57 17.88% 0.01788
dezbickidębicki 108 019 20 454 109 104 18.94% 0.01894
jaroslzawskijarosławski 97 785 17 003 114 110 17.39% 0.01739
jasielskijasielski 93 464 16 107 121 117 17.23% 0.01723
kolbuszowskikolbuszowski 50 617 8 791 64 62 17.37% 0.01737
krosznienzskikrośnieński 90 631 15 708 102 100 17.33% 0.01733
lezzzajskileżajski 56 234 9 438 54 52 16.78% 0.01678
lubaczowskilubaczowski 45 949 8 908 59 56 19.39% 0.01939
lzanzcuckiłańcucki 64 061 11 657 56 54 18.20% 0.0182
mieleckimielecki 108 699 18 282 116 114 16.82% 0.01682
nizzzanzskiniżański 54 909 8 730 70 69 15.90% 0.0159
przemyskiprzemyski 60 240 10 428 96 93 17.31% 0.01731
przeworskiprzeworski 63 939 11 908 72 71 18.62% 0.01862
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 58 784 11 579 69 67 19.70% 0.0197
rzeszowskirzeszowski 134 202 24 488 125 122 18.25% 0.01825
sanockisanocki 76 695 11 629 71 69 15.16% 0.01516
stalowowolskistalowowolski 85 751 12 888 80 76 15.03% 0.01503
strzyzzzowskistrzyżowski 50 056 9 550 64 63 19.08% 0.01908
tarnobrzeskitarnobrzeski 43 760 7 332 49 44 16.76% 0.01676
leskileski 22 216 4 105 30 27 18.48% 0.01848

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 37 534 6 066 29 24 16.16% 0.01616
m. przemyszlm. Przemyśl 48 979 7 383 38 31 15.07% 0.01507
m. rzeszozwm. Rzeszów 143 845 22 652 94 85 15.75% 0.01575
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 38 357 5 795 34 31 15.11% 0.01511