Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 1 124 389
Kart wydanych 579 704
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 51.56%
 • 46.53%

 • 47.63%

 • 48.73%

 • 49.83%

 • 50.93%

 • 52.04%

 • 53.14%

 • 54.24%

 • 55.34%

 • 56.44%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 1 120 334
Kart wydanych 463 148
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 41.34%
 • 36.51%

 • 37.56%

 • 38.60%

 • 39.65%

 • 40.69%

 • 41.74%

 • 42.78%

 • 43.83%

 • 44.87%

 • 45.92%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 1 120 470
Kart wydanych 188 309
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 16.81%
 • 14.57%

 • 15.13%

 • 15.68%

 • 16.24%

 • 16.80%

 • 17.35%

 • 17.91%

 • 18.47%

 • 19.02%

 • 19.58%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 47 071 23 371 44 44 49.65% 0.04965
braniewskibraniewski 33 386 18 843 36 36 56.44% 0.05644
dzialzdowskidziałdowski 52 020 28 945 55 55 55.64% 0.05564
elblazskielbląski 45 705 21 595 43 43 47.25% 0.04725
elzckiełcki 69 341 32 380 53 53 46.70% 0.0467
gizzzyckigiżycki 45 486 23 002 47 47 50.57% 0.05057
ilzawskiiławski 72 228 37 089 65 65 51.35% 0.05135
keztrzynzskikętrzyński 51 239 25 301 58 58 49.38% 0.04938
lidzbarskilidzbarski 33 311 17 219 34 34 51.69% 0.05169
mrazgowskimrągowski 40 526 21 305 42 42 52.57% 0.05257
nidzickinidzicki 26 308 14 162 30 30 53.83% 0.05383
nowomiejskinowomiejski 34 266 18 145 32 32 52.95% 0.05295
oleckiolecki 26 901 12 516 33 33 46.53% 0.04653
olsztynzskiolsztyński 98 753 51 714 133 133 52.37% 0.05237
ostrozdzkiostródzki 82 767 43 697 81 81 52.80% 0.0528
piskipiski 45 031 22 987 44 44 51.05% 0.05105
szczycienzskiszczycieński 56 213 30 219 68 68 53.76% 0.05376
golzdapskigołdapski 21 201 10 637 25 25 50.17% 0.05017
wezgorzewskiwęgorzewski 18 527 8 667 25 25 46.78% 0.04678

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 93 086 44 226 62 62 47.51% 0.04751
m. olsztynm. Olsztyn 131 023 73 684 101 101 56.24% 0.05624

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 46 889 19 110 44 40 40.76% 0.04076
braniewskibraniewski 33 386 15 331 36 33 45.92% 0.04592
dzialzdowskidziałdowski 51 896 23 273 55 52 44.85% 0.04485
elblazskielbląski 45 588 17 989 43 42 39.46% 0.03946
elzckiełcki 68 991 26 150 53 48 37.90% 0.0379
gizzzyckigiżycki 45 348 18 666 47 43 41.16% 0.04116
ilzawskiiławski 72 170 29 075 65 62 40.29% 0.04029
keztrzynzskikętrzyński 51 089 21 017 58 53 41.14% 0.04114
lidzbarskilidzbarski 33 353 13 884 34 33 41.63% 0.04163
mrazgowskimrągowski 40 386 17 571 42 40 43.51% 0.04351
nidzickinidzicki 26 207 11 420 30 29 43.58% 0.04358
nowomiejskinowomiejski 34 269 14 737 32 32 43.00% 0.043
oleckiolecki 26 718 10 176 33 29 38.09% 0.03809
olsztynzskiolsztyński 98 287 40 677 133 121 41.39% 0.04139
ostrozdzkiostródzki 82 752 35 190 81 79 42.52% 0.04252
piskipiski 44 927 18 873 44 42 42.01% 0.04201
szczycienzskiszczycieński 56 001 24 190 68 64 43.20% 0.0432
golzdapskigołdapski 21 140 9 044 25 22 42.78% 0.04278
wezgorzewskiwęgorzewski 18 242 7 393 25 22 40.53% 0.04053

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 92 543 33 783 62 57 36.51% 0.03651
m. olsztynm. Olsztyn 130 152 55 599 101 87 42.72% 0.04272

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 46 875 8 100 44 40 17.28% 0.01728
braniewskibraniewski 33 459 6 551 36 33 19.58% 0.01958
dzialzdowskidziałdowski 51 923 8 725 55 52 16.80% 0.0168
elblazskielbląski 45 584 7 169 43 42 15.73% 0.01573
elzckiełcki 69 003 11 567 53 48 16.76% 0.01676
gizzzyckigiżycki 45 349 8 245 47 43 18.18% 0.01818
ilzawskiiławski 72 125 10 507 65 62 14.57% 0.01457
keztrzynzskikętrzyński 51 090 9 109 58 53 17.83% 0.01783
lidzbarskilidzbarski 33 346 5 681 34 33 17.04% 0.01704
mrazgowskimrągowski 40 378 7 281 42 40 18.03% 0.01803
nidzickinidzicki 26 234 4 498 30 29 17.15% 0.01715
nowomiejskinowomiejski 34 265 5 876 32 32 17.15% 0.01715
oleckiolecki 26 717 4 616 33 29 17.28% 0.01728
olsztynzskiolsztyński 98 309 16 735 133 121 17.02% 0.01702
ostrozdzkiostródzki 82 753 14 435 81 79 17.44% 0.01744
piskipiski 44 926 7 636 44 42 17.00% 0.017
szczycienzskiszczycieński 56 028 9 851 68 64 17.58% 0.01758
golzdapskigołdapski 21 151 3 868 25 22 18.29% 0.01829
wezgorzewskiwęgorzewski 18 253 3 284 25 22 17.99% 0.01799

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 92 528 13 622 62 57 14.72% 0.01472
m. olsztynm. Olsztyn 130 174 20 953 101 87 16.10% 0.0161