Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 1 018 890
Kart wydanych 577 898
Liczba obwodów 982
Frekwencja 56.72%
 • 49.97%

 • 51.30%

 • 52.64%

 • 53.97%

 • 55.30%

 • 56.64%

 • 57.97%

 • 59.30%

 • 60.64%

 • 61.97%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 1 014 166
Kart wydanych 445 720
Liczba obwodów 982
Frekwencja 43.95%
 • 39.54%

 • 40.73%

 • 41.92%

 • 43.11%

 • 44.30%

 • 45.49%

 • 46.68%

 • 47.87%

 • 49.06%

 • 50.25%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 1 013 904
Kart wydanych 162 216
Liczba obwodów 982
Frekwencja 16.00%
 • 14.23%

 • 14.78%

 • 15.33%

 • 15.88%

 • 16.43%

 • 16.98%

 • 17.53%

 • 18.08%

 • 18.63%

 • 19.18%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 59 626 34 248 63 63 57.44% 0.05744
jezdrzejowskijędrzejowski 70 667 40 729 75 75 57.64% 0.05764
kazimierskikazimierski 28 412 15 281 31 31 53.78% 0.05378
kieleckikielecki 168 976 101 172 184 184 59.87% 0.05987
koneckikonecki 67 483 38 869 75 75 57.60% 0.0576
opatowskiopatowski 44 106 27 334 54 54 61.97% 0.06197
ostrowieckiostrowiecki 90 793 45 369 78 78 49.97% 0.04997
pinzczowskipińczowski 33 008 19 369 35 35 58.68% 0.05868
sandomierskisandomierski 65 226 36 427 62 62 55.85% 0.05585
skarzzzyskiskarżyski 62 898 33 446 59 59 53.17% 0.05317
starachowickistarachowicki 74 669 40 613 65 65 54.39% 0.05439
staszowskistaszowski 60 329 35 309 69 69 58.53% 0.05853
wlzoszczowskiwłoszczowski 37 599 21 587 38 38 57.41% 0.05741

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 155 098 88 145 94 94 56.83% 0.05683

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 59 263 26 657 63 55 44.98% 0.04498
jezdrzejowskijędrzejowski 70 487 31 651 75 73 44.90% 0.0449
kazimierskikazimierski 28 476 12 337 31 29 43.32% 0.04332
kieleckikielecki 168 555 77 485 184 175 45.97% 0.04597
koneckikonecki 67 247 30 821 75 72 45.83% 0.04583
opatowskiopatowski 43 877 22 048 54 49 50.25% 0.05025
ostrowieckiostrowiecki 90 213 35 673 78 75 39.54% 0.03954
pinzczowskipińczowski 32 984 15 278 35 32 46.32% 0.04632
sandomierskisandomierski 64 735 27 678 62 60 42.76% 0.04276
skarzzzyskiskarżyski 62 742 25 654 59 56 40.89% 0.04089
starachowickistarachowicki 74 215 32 149 65 62 43.32% 0.04332
staszowskistaszowski 60 065 27 714 69 65 46.14% 0.04614
wlzoszczowskiwłoszczowski 37 377 16 882 38 36 45.17% 0.04517

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 153 930 63 693 94 83 41.38% 0.04138

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 59 281 9 953 63 55 16.79% 0.01679
jezdrzejowskijędrzejowski 70 489 11 387 75 73 16.15% 0.01615
kazimierskikazimierski 28 474 4 991 31 29 17.53% 0.01753
kieleckikielecki 168 659 28 264 184 175 16.76% 0.01676
koneckikonecki 67 244 11 646 75 72 17.32% 0.01732
opatowskiopatowski 43 871 8 415 54 49 19.18% 0.01918
ostrowieckiostrowiecki 90 218 13 011 78 75 14.42% 0.01442
pinzczowskipińczowski 32 874 5 872 35 32 17.86% 0.01786
sandomierskisandomierski 64 731 10 033 62 60 15.50% 0.0155
skarzzzyskiskarżyski 62 740 8 929 59 56 14.23% 0.01423
starachowickistarachowicki 74 225 11 516 65 62 15.51% 0.01551
staszowskistaszowski 59 537 9 841 69 65 16.53% 0.01653
wlzoszczowskiwłoszczowski 37 375 5 782 38 36 15.47% 0.01547

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 154 186 22 576 94 83 14.64% 0.01464