Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 1 314 737
Kart wydanych 686 384
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 52.21%
 • 49.56%

 • 50.19%

 • 50.81%

 • 51.44%

 • 52.06%

 • 52.69%

 • 53.31%

 • 53.94%

 • 54.56%

 • 55.19%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 1 310 423
Kart wydanych 520 350
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 39.71%
 • 38.35%

 • 38.82%

 • 39.28%

 • 39.75%

 • 40.22%

 • 40.68%

 • 41.15%

 • 41.62%

 • 42.08%

 • 42.55%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 1 310 949
Kart wydanych 189 041
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 14.42%
 • 12.99%

 • 13.35%

 • 13.71%

 • 14.07%

 • 14.43%

 • 14.80%

 • 15.16%

 • 15.52%

 • 15.88%

 • 16.24%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 36 982 19 644 35 35 53.12% 0.05312
choszczenzskichoszczeński 38 643 20 016 36 36 51.80% 0.0518
drawskidrawski 45 776 23 002 50 50 50.25% 0.05025
goleniowskigoleniowski 63 574 32 890 52 52 51.73% 0.05173
gryfickigryficki 48 343 26 129 44 44 54.05% 0.05405
gryfinzskigryfiński 64 980 34 392 62 62 52.93% 0.05293
kamienzskikamieński 37 953 20 639 43 43 54.38% 0.05438
kolzobrzeskikołobrzeski 62 265 31 742 53 53 50.98% 0.05098
koszalinzskikoszaliński 52 053 28 376 62 62 54.51% 0.05451
myszliborskimyśliborski 52 069 26 091 53 53 50.11% 0.05011
polickipolicki 58 125 32 081 43 43 55.19% 0.05519
pyrzyckipyrzycki 31 367 16 263 27 27 51.85% 0.05185
slzawienzskisławieński 44 490 23 502 45 45 52.83% 0.05283
stargardzkistargardzki 93 366 48 821 75 75 52.29% 0.05229
szczecineckiszczecinecki 60 952 30 973 50 50 50.82% 0.05082
szwidwinzskiświdwiński 37 774 19 179 37 37 50.77% 0.05077
walzeckiwałecki 41 730 22 337 37 37 53.53% 0.05353
lzobeskiłobeski 29 082 14 412 29 29 49.56% 0.04956

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 83 404 43 722 54 54 52.42% 0.05242
m. szczecinm. Szczecin 299 810 155 922 206 206 52.01% 0.05201
m. szwinoujszciem. Świnoujście 31 999 16 251 27 27 50.79% 0.05079

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 36 812 15 255 35 30 41.44% 0.04144
choszczenzskichoszczeński 38 363 15 205 36 34 39.63% 0.03963
drawskidrawski 45 828 17 749 50 48 38.73% 0.03873
goleniowskigoleniowski 63 274 24 753 52 45 39.12% 0.03912
gryfickigryficki 47 650 19 243 44 40 40.38% 0.04038
gryfinzskigryfiński 64 771 25 434 62 56 39.27% 0.03927
kamienzskikamieński 37 834 16 098 43 41 42.55% 0.04255
kolzobrzeskikołobrzeski 62 101 23 813 53 48 38.35% 0.03835
koszalinzskikoszaliński 51 918 21 945 62 56 42.27% 0.04227
myszliborskimyśliborski 51 834 20 108 53 50 38.79% 0.03879
polickipolicki 58 067 23 564 43 42 40.58% 0.04058
pyrzyckipyrzycki 31 594 12 325 27 26 39.01% 0.03901
slzawienzskisławieński 44 498 18 201 45 44 40.90% 0.0409
stargardzkistargardzki 92 897 37 146 75 71 39.99% 0.03999
szczecineckiszczecinecki 60 837 24 433 50 47 40.16% 0.04016
szwidwinzskiświdwiński 37 691 14 952 37 35 39.67% 0.03967
walzeckiwałecki 41 681 16 935 37 35 40.63% 0.04063
lzobeskiłobeski 29 020 11 157 29 27 38.45% 0.03845

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 83 209 33 241 54 49 39.95% 0.03995
m. szczecinm. Szczecin 298 628 116 255 206 192 38.93% 0.03893
m. szwinoujszciem. Świnoujście 31 916 12 538 27 25 39.28% 0.03928

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 36 789 5 975 35 30 16.24% 0.01624
choszczenzskichoszczeński 38 360 5 306 36 34 13.83% 0.01383
drawskidrawski 45 828 6 728 50 48 14.68% 0.01468
goleniowskigoleniowski 63 280 9 068 52 45 14.33% 0.01433
gryfickigryficki 47 597 7 014 44 40 14.74% 0.01474
gryfinzskigryfiński 64 809 8 538 62 56 13.17% 0.01317
kamienzskikamieński 37 856 5 704 43 41 15.07% 0.01507
kolzobrzeskikołobrzeski 62 035 8 548 53 48 13.78% 0.01378
koszalinzskikoszaliński 51 919 8 186 62 56 15.77% 0.01577
myszliborskimyśliborski 51 850 6 734 53 50 12.99% 0.01299
polickipolicki 58 041 7 801 43 42 13.44% 0.01344
pyrzyckipyrzycki 31 609 4 210 27 26 13.32% 0.01332
slzawienzskisławieński 44 507 6 854 45 44 15.40% 0.0154
stargardzkistargardzki 92 871 12 752 75 71 13.73% 0.01373
szczecineckiszczecinecki 60 834 8 946 50 47 14.71% 0.01471
szwidwinzskiświdwiński 37 687 5 536 37 35 14.69% 0.01469
walzeckiwałecki 41 679 5 574 37 35 13.37% 0.01337
lzobeskiłobeski 29 022 3 969 29 27 13.68% 0.01368

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 83 233 13 344 54 49 16.03% 0.01603
m. szczecinm. Szczecin 299 221 43 711 206 192 14.61% 0.01461
m. szwinoujszciem. Świnoujście 31 922 4 543 27 25 14.23% 0.01423