Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 2 655 348
Kart wydanych 1 467 429
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 55.26%
 • 49.13%

 • 50.16%

 • 51.20%

 • 52.23%

 • 53.26%

 • 54.30%

 • 55.33%

 • 56.36%

 • 57.40%

 • 58.43%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 2 643 002
Kart wydanych 1 122 914
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 42.49%
 • 37.80%

 • 38.89%

 • 39.97%

 • 41.06%

 • 42.15%

 • 43.23%

 • 44.32%

 • 45.41%

 • 46.49%

 • 47.58%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 2 644 137
Kart wydanych 456 733
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 17.27%
 • 14.19%

 • 15.09%

 • 15.98%

 • 16.88%

 • 17.77%

 • 18.67%

 • 19.56%

 • 20.46%

 • 21.35%

 • 22.25%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 83 297 47 281 75 75 56.76% 0.05676
brzeskibrzeski 74 203 39 393 70 70 53.09% 0.05309
chrzanowskichrzanowski 100 404 54 651 89 89 54.43% 0.05443
dazbrowskidąbrowski 48 182 24 275 54 54 50.38% 0.05038
gorlickigorlicki 87 526 45 438 92 92 51.91% 0.05191
krakowskikrakowski 216 143 121 425 194 194 56.18% 0.05618
limanowskilimanowski 100 296 56 708 104 104 56.54% 0.05654
miechowskimiechowski 40 391 22 337 66 66 55.30% 0.0553
myszlenickimyślenicki 98 211 57 079 81 81 58.12% 0.05812
nowosazdeckinowosądecki 165 923 94 344 173 173 56.86% 0.05686
nowotarskinowotarski 150 336 74 546 152 152 49.59% 0.04959
olkuskiolkuski 91 106 51 603 86 86 56.64% 0.05664
oszwiezcimskioświęcimski 123 303 68 773 104 104 55.78% 0.05578
proszowickiproszowicki 35 429 19 914 41 41 56.21% 0.05621
suskisuski 67 169 34 476 61 61 51.33% 0.05133
tarnowskitarnowski 160 794 85 521 152 152 53.19% 0.05319
tatrzanzskitatrzański 53 328 26 472 53 53 49.64% 0.04964
wadowickiwadowicki 126 539 69 913 106 106 55.25% 0.05525
wielickiwielicki 97 520 53 373 82 82 54.73% 0.05473

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 580 759 339 361 447 447 58.43% 0.05843
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 552 36 852 53 53 56.22% 0.05622
m. tarnozwm. Tarnów 88 937 43 694 73 73 49.13% 0.04913

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 82 854 36 876 75 72 44.51% 0.04451
brzeskibrzeski 73 982 31 349 70 66 42.37% 0.04237
chrzanowskichrzanowski 100 169 41 164 89 85 41.09% 0.04109
dazbrowskidąbrowski 48 026 19 553 54 51 40.71% 0.04071
gorlickigorlicki 87 213 37 539 92 89 43.04% 0.04304
krakowskikrakowski 215 832 89 867 194 188 41.64% 0.04164
limanowskilimanowski 100 117 45 752 104 98 45.70% 0.0457
miechowskimiechowski 40 534 16 901 66 60 41.70% 0.0417
myszlenickimyślenicki 98 062 45 669 81 78 46.57% 0.04657
nowosazdeckinowosądecki 165 739 78 852 173 169 47.58% 0.04758
nowotarskinowotarski 150 111 58 445 152 148 38.93% 0.03893
olkuskiolkuski 90 759 36 923 86 81 40.68% 0.04068
oszwiezcimskioświęcimski 122 868 52 975 104 98 43.12% 0.04312
proszowickiproszowicki 35 327 14 916 41 39 42.22% 0.04222
suskisuski 66 575 27 606 61 56 41.47% 0.04147
tarnowskitarnowski 160 382 68 926 152 146 42.98% 0.04298
tatrzanzskitatrzański 53 144 20 088 53 49 37.80% 0.0378
wadowickiwadowicki 126 156 55 171 106 100 43.73% 0.04373
wielickiwielicki 96 719 40 558 82 81 41.93% 0.04193

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 574 810 242 180 447 404 42.13% 0.04213
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 219 27 978 53 47 42.90% 0.0429
m. tarnozwm. Tarnów 88 404 33 626 73 66 38.04% 0.03804

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 82 851 15 265 75 72 18.42% 0.01842
brzeskibrzeski 73 968 14 480 70 66 19.58% 0.01958
chrzanowskichrzanowski 100 173 15 573 89 85 15.55% 0.01555
dazbrowskidąbrowski 47 967 8 856 54 51 18.46% 0.01846
gorlickigorlicki 87 209 17 612 92 89 20.20% 0.0202
krakowskikrakowski 215 981 34 008 194 188 15.75% 0.01575
limanowskilimanowski 100 114 21 515 104 98 21.49% 0.02149
miechowskimiechowski 40 095 6 396 66 60 15.95% 0.01595
myszlenickimyślenicki 98 100 19 487 81 78 19.86% 0.01986
nowosazdeckinowosądecki 165 756 36 885 173 169 22.25% 0.02225
nowotarskinowotarski 150 126 25 426 152 148 16.94% 0.01694
olkuskiolkuski 90 789 12 886 86 81 14.19% 0.01419
oszwiezcimskioświęcimski 122 873 21 674 104 98 17.64% 0.01764
proszowickiproszowicki 35 319 5 791 41 39 16.40% 0.0164
suskisuski 66 596 12 404 61 56 18.63% 0.01863
tarnowskitarnowski 160 377 32 667 152 146 20.37% 0.02037
tatrzanzskitatrzański 53 169 8 188 53 49 15.40% 0.0154
wadowickiwadowicki 126 139 23 745 106 100 18.82% 0.01882
wielickiwielicki 96 675 15 169 82 81 15.69% 0.01569

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 576 247 84 137 447 405 14.60% 0.0146
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 215 10 683 53 47 16.38% 0.01638
m. tarnozwm. Tarnów 88 398 13 886 73 66 15.71% 0.01571