Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 49 134
Wyborców 40 391
Kart wydanych 22 337
Liczba obwodów 66
Frekwencja 55.30%
 • 48.68%

 • 50.22%

 • 51.76%

 • 53.29%

 • 54.83%

 • 56.37%

 • 57.91%

 • 59.44%

 • 60.98%

 • 62.52%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 49 134
Wyborców 40 534
Kart wydanych 16 901
Liczba obwodów 66
Frekwencja 41.70%
 • 36.76%

 • 37.91%

 • 39.07%

 • 40.22%

 • 41.38%

 • 42.53%

 • 43.69%

 • 44.84%

 • 46.00%

 • 47.15%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 49 134
Wyborców 40 095
Kart wydanych 6 396
Liczba obwodów 66
Frekwencja 15.95%
 • 13.96%

 • 14.63%

 • 15.30%

 • 15.98%

 • 16.65%

 • 17.32%

 • 17.99%

 • 18.67%

 • 19.34%

 • 20.01%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. charsznicagm. Charsznica 6 165 3 001 8 8 48.68% 0.04868
gm. golzczagm. Gołcza 5 002 2 927 7 7 58.52% 0.05852
gm. kozlzozwgm. Kozłów 3 915 2 412 9 9 61.61% 0.06161
gm. ksiazzzz wielkigm. Książ Wielki 4 251 2 190 11 11 51.52% 0.05152
gm. miechozwgm. Miechów 15 990 8 728 24 24 54.58% 0.05458
gm. raclzawicegm. Racławice 2 108 1 318 3 3 62.52% 0.06252
gm. slzaboszozwgm. Słaboszów 2 960 1 761 4 4 59.49% 0.05949

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. charsznicagm. Charsznica 6 139 2 257 8 7 36.76% 0.03676
gm. golzczagm. Gołcza 5 005 2 360 7 7 47.15% 0.04715
gm. kozlzozwgm. Kozłów 3 917 1 831 9 9 46.74% 0.04674
gm. ksiazzzz wielkigm. Książ Wielki 4 186 1 741 11 10 41.59% 0.04159
gm. miechozwgm. Miechów 16 211 6 371 24 20 39.30% 0.0393
gm. raclzawicegm. Racławice 2 108 979 3 3 46.44% 0.04644
gm. slzaboszozwgm. Słaboszów 2 968 1 362 4 4 45.89% 0.04589

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. charsznicagm. Charsznica 6 139 857 8 7 13.96% 0.01396
gm. golzczagm. Gołcza 5 005 927 7 7 18.52% 0.01852
gm. kozlzozwgm. Kozłów 3 917 658 9 9 16.80% 0.0168
gm. ksiazzzz wielkigm. Książ Wielki 4 186 681 11 10 16.27% 0.01627
gm. miechozwgm. Miechów 15 772 2 350 24 20 14.90% 0.0149
gm. raclzawicegm. Racławice 2 108 329 3 3 15.61% 0.01561
gm. slzaboszozwgm. Słaboszów 2 968 594 4 4 20.01% 0.02001