Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 190 532
Wyborców 150 336
Kart wydanych 74 546
Liczba obwodów 152
Frekwencja 49.59%
 • 42.49%

 • 44.61%

 • 46.73%

 • 48.86%

 • 50.98%

 • 53.10%

 • 55.22%

 • 57.35%

 • 59.47%

 • 61.59%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 190 532
Wyborców 150 111
Kart wydanych 58 445
Liczba obwodów 152
Frekwencja 38.93%
 • 32.59%

 • 34.76%

 • 36.92%

 • 39.09%

 • 41.25%

 • 43.42%

 • 45.58%

 • 47.75%

 • 49.91%

 • 52.08%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 190 532
Wyborców 150 126
Kart wydanych 25 426
Liczba obwodów 152
Frekwencja 16.94%
 • 12.05%

 • 13.54%

 • 15.03%

 • 16.52%

 • 18.01%

 • 19.50%

 • 20.99%

 • 22.48%

 • 23.97%

 • 25.46%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. nowy targm. Nowy Targ 26 280 13 015 22 22 49.52% 0.04952
gm. szczawnicagm. Szczawnica 5 861 2 784 6 6 47.50% 0.0475
gm. czarny dunajecgm. Czarny Dunajec 17 812 7 568 23 23 42.49% 0.04249
gm. czorsztyngm. Czorsztyn 5 967 2 817 7 7 47.21% 0.04721
gm. jablzonkagm. Jabłonka 14 378 7 796 11 11 54.22% 0.05422
gm. kroszcienko nad dunajcemgm. Krościenko nad Dunajcem 5 349 3 235 6 6 60.48% 0.06048
gm. lipnica wielkagm. Lipnica Wielka 4 572 2 704 5 5 59.14% 0.05914
gm. lzapsze nizzznegm. Łapsze Niżne 7 335 3 653 9 9 49.80% 0.0498
gm. nowy targgm. Nowy Targ 18 773 8 555 21 21 45.57% 0.04557
gm. ochotnica dolnagm. Ochotnica Dolna 6 576 4 050 4 4 61.59% 0.06159
gm. raba wyzzznagm. Raba Wyżna 11 449 5 242 10 10 45.79% 0.04579
gm. rabka-zdrozjgm. Rabka-Zdrój 13 912 7 462 13 13 53.64% 0.05364
gm. spytkowicegm. Spytkowice 3 523 1 921 5 5 54.53% 0.05453
gm. szaflarygm. Szaflary 8 549 3 744 10 10 43.79% 0.04379

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. nowy targm. Nowy Targ 26 204 9 525 22 21 36.35% 0.03635
gm. szczawnicagm. Szczawnica 5 861 1 910 6 6 32.59% 0.03259
gm. czarny dunajecgm. Czarny Dunajec 17 801 6 009 23 23 33.76% 0.03376
gm. czorsztyngm. Czorsztyn 5 967 2 119 7 7 35.51% 0.03551
gm. jablzonkagm. Jabłonka 14 357 6 529 11 11 45.48% 0.04548
gm. kroszcienko nad dunajcemgm. Krościenko nad Dunajcem 5 345 2 600 6 6 48.64% 0.04864
gm. lipnica wielkagm. Lipnica Wielka 4 572 2 285 5 5 49.98% 0.04998
gm. lzapsze nizzznegm. Łapsze Niżne 7 334 3 050 9 9 41.59% 0.04159
gm. nowy targgm. Nowy Targ 18 758 6 825 21 21 36.38% 0.03638
gm. ochotnica dolnagm. Ochotnica Dolna 6 578 3 426 4 4 52.08% 0.05208
gm. raba wyzzznagm. Raba Wyżna 11 433 3 963 10 10 34.66% 0.03466
gm. rabka-zdrozjgm. Rabka-Zdrój 13 848 5 738 13 11 41.44% 0.04144
gm. spytkowicegm. Spytkowice 3 523 1 533 5 5 43.51% 0.04351
gm. szaflarygm. Szaflary 8 530 2 933 10 9 34.38% 0.03438

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. nowy targm. Nowy Targ 26 213 3 972 22 21 15.15% 0.01515
gm. szczawnicagm. Szczawnica 5 874 920 6 6 15.66% 0.01566
gm. czarny dunajecgm. Czarny Dunajec 17 801 2 633 23 23 14.79% 0.01479
gm. czorsztyngm. Czorsztyn 5 966 719 7 7 12.05% 0.01205
gm. jablzonkagm. Jabłonka 14 355 3 089 11 11 21.52% 0.02152
gm. kroszcienko nad dunajcemgm. Krościenko nad Dunajcem 5 344 1 058 6 6 19.80% 0.0198
gm. lipnica wielkagm. Lipnica Wielka 4 571 991 5 5 21.68% 0.02168
gm. lzapsze nizzznegm. Łapsze Niżne 7 334 1 404 9 9 19.14% 0.01914
gm. nowy targgm. Nowy Targ 18 756 2 686 21 21 14.32% 0.01432
gm. ochotnica dolnagm. Ochotnica Dolna 6 578 1 675 4 4 25.46% 0.02546
gm. raba wyzzznagm. Raba Wyżna 11 433 1 694 10 10 14.82% 0.01482
gm. rabka-zdrozjgm. Rabka-Zdrój 13 848 2 660 13 11 19.21% 0.01921
gm. spytkowicegm. Spytkowice 3 523 751 5 5 21.32% 0.02132
gm. szaflarygm. Szaflary 8 530 1 174 10 9 13.76% 0.01376