Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 216 914
Wyborców 165 923
Kart wydanych 94 344
Liczba obwodów 173
Frekwencja 56.86%
 • 47.54%

 • 49.38%

 • 51.22%

 • 53.06%

 • 54.90%

 • 56.74%

 • 58.58%

 • 60.42%

 • 62.26%

 • 64.10%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 216 914
Wyborców 165 739
Kart wydanych 78 852
Liczba obwodów 173
Frekwencja 47.58%
 • 38.92%

 • 40.51%

 • 42.09%

 • 43.68%

 • 45.27%

 • 46.85%

 • 48.44%

 • 50.03%

 • 51.61%

 • 53.20%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 216 914
Wyborców 165 756
Kart wydanych 36 885
Liczba obwodów 173
Frekwencja 22.25%
 • 17.86%

 • 19.12%

 • 20.38%

 • 21.65%

 • 22.91%

 • 24.17%

 • 25.43%

 • 26.70%

 • 27.96%

 • 29.22%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. grybozwm. Grybów 4 831 2 699 4 4 55.87% 0.05587
gm. chelzmiecgm. Chełmiec 21 835 13 128 27 27 60.12% 0.06012
gm. grozdek nad dunajcemgm. Gródek nad Dunajcem 7 163 3 867 7 7 53.99% 0.05399
gm. grybozwgm. Grybów 18 949 11 431 15 15 60.33% 0.06033
gm. kamionka wielkagm. Kamionka Wielka 7 790 4 495 8 8 57.70% 0.0577
gm. korzennagm. Korzenna 11 142 6 677 9 9 59.93% 0.05993
gm. krynica-zdrozjgm. Krynica-Zdrój 13 634 7 301 18 18 53.55% 0.05355
gm. lzabowagm. Łabowa 4 447 2 622 5 5 58.96% 0.05896
gm. lzazckogm. Łącko 12 455 7 528 12 12 60.44% 0.06044
gm. lzososina dolnagm. Łososina Dolna 8 246 5 231 8 8 63.44% 0.06344
gm. muszynagm. Muszyna 9 200 4 374 14 14 47.54% 0.04754
gm. nawojowagm. Nawojowa 6 447 3 121 8 8 48.41% 0.04841
gm. piwniczna-zdrozjgm. Piwniczna-Zdrój 8 462 4 289 8 8 50.69% 0.05069
gm. podegrodziegm. Podegrodzie 9 808 5 827 13 13 59.41% 0.05941
gm. rytrogm. Rytro 2 975 1 907 2 2 64.10% 0.0641
gm. stary sazczgm. Stary Sącz 18 539 9 847 15 15 53.12% 0.05312

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. grybozwm. Grybów 4 831 2 535 4 4 52.47% 0.05247
gm. chelzmiecgm. Chełmiec 21 796 10 804 27 26 49.57% 0.04957
gm. grozdek nad dunajcemgm. Gródek nad Dunajcem 7 110 3 278 7 6 46.10% 0.0461
gm. grybozwgm. Grybów 18 949 9 914 15 15 52.32% 0.05232
gm. kamionka wielkagm. Kamionka Wielka 7 788 3 754 8 8 48.20% 0.0482
gm. korzennagm. Korzenna 11 150 5 834 9 9 52.32% 0.05232
gm. krynica-zdrozjgm. Krynica-Zdrój 13 599 5 932 18 17 43.62% 0.04362
gm. lzabowagm. Łabowa 4 447 2 191 5 5 49.27% 0.04927
gm. lzazckogm. Łącko 12 454 6 279 12 12 50.42% 0.05042
gm. lzososina dolnagm. Łososina Dolna 8 243 4 385 8 8 53.20% 0.0532
gm. muszynagm. Muszyna 9 143 3 558 14 13 38.92% 0.03892
gm. nawojowagm. Nawojowa 6 447 2 581 8 8 40.03% 0.04003
gm. piwniczna-zdrozjgm. Piwniczna-Zdrój 8 462 3 517 8 8 41.56% 0.04156
gm. podegrodziegm. Podegrodzie 9 808 4 633 13 13 47.24% 0.04724
gm. rytrogm. Rytro 2 974 1 581 2 2 53.16% 0.05316
gm. stary sazczgm. Stary Sącz 18 538 8 076 15 15 43.56% 0.04356

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. grybozwm. Grybów 4 831 1 072 4 4 22.19% 0.02219
gm. chelzmiecgm. Chełmiec 21 795 4 731 27 26 21.71% 0.02171
gm. grozdek nad dunajcemgm. Gródek nad Dunajcem 7 110 1 646 7 6 23.15% 0.02315
gm. grybozwgm. Grybów 18 949 4 441 15 15 23.44% 0.02344
gm. kamionka wielkagm. Kamionka Wielka 7 791 1 771 8 8 22.73% 0.02273
gm. korzennagm. Korzenna 11 149 3 258 9 9 29.22% 0.02922
gm. krynica-zdrozjgm. Krynica-Zdrój 13 617 2 638 18 17 19.37% 0.01937
gm. lzabowagm. Łabowa 4 446 1 000 5 5 22.49% 0.02249
gm. lzazckogm. Łącko 12 454 3 111 12 12 24.98% 0.02498
gm. lzososina dolnagm. Łososina Dolna 8 243 1 945 8 8 23.60% 0.0236
gm. muszynagm. Muszyna 9 143 1 633 14 13 17.86% 0.01786
gm. nawojowagm. Nawojowa 6 447 1 422 8 8 22.06% 0.02206
gm. piwniczna-zdrozjgm. Piwniczna-Zdrój 8 462 1 665 8 8 19.68% 0.01968
gm. podegrodziegm. Podegrodzie 9 807 1 901 13 13 19.38% 0.01938
gm. rytrogm. Rytro 2 974 788 2 2 26.50% 0.0265
gm. stary sazczgm. Stary Sącz 18 538 3 863 15 15 20.84% 0.02084