Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 201 509
Wyborców 160 794
Kart wydanych 85 521
Liczba obwodów 152
Frekwencja 53.19%
 • 45.66%

 • 47.68%

 • 49.70%

 • 51.72%

 • 53.74%

 • 55.76%

 • 57.78%

 • 59.80%

 • 61.82%

 • 63.84%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 201 509
Wyborców 160 382
Kart wydanych 68 926
Liczba obwodów 152
Frekwencja 42.98%
 • 36.30%

 • 38.46%

 • 40.61%

 • 42.77%

 • 44.93%

 • 47.08%

 • 49.24%

 • 51.40%

 • 53.55%

 • 55.71%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 201 509
Wyborców 160 377
Kart wydanych 32 667
Liczba obwodów 152
Frekwencja 20.37%
 • 14.45%

 • 15.85%

 • 17.25%

 • 18.66%

 • 20.06%

 • 21.46%

 • 22.86%

 • 24.27%

 • 25.67%

 • 27.07%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. ciezzzzkowicegm. Ciężkowice 9 015 4 518 5 5 50.12% 0.05012
gm. gromnikgm. Gromnik 6 980 3 187 7 7 45.66% 0.04566
gm. lisia gozragm. Lisia Góra 11 916 6 370 12 12 53.46% 0.05346
gm. plesznagm. Pleśna 9 588 5 130 11 11 53.50% 0.0535
gm. radlzozwgm. Radłów 7 922 4 160 8 8 52.51% 0.05251
gm. ryglicegm. Ryglice 9 216 5 242 9 9 56.88% 0.05688
gm. rzepiennik strzyzzzewskigm. Rzepiennik Strzyżewski 5 409 3 453 6 6 63.84% 0.06384
gm. skrzyszozwgm. Skrzyszów 11 291 5 546 9 9 49.12% 0.04912
gm. tarnozwgm. Tarnów 20 549 11 320 17 17 55.09% 0.05509
gm. tuchozwgm. Tuchów 14 333 7 619 16 16 53.16% 0.05316
gm. wierzchoslzawicegm. Wierzchosławice 8 711 5 057 8 8 58.05% 0.05805
gm. wietrzychowicegm. Wietrzychowice 3 366 1 569 5 5 46.61% 0.04661
gm. wojniczgm. Wojnicz 10 822 6 074 11 11 56.13% 0.05613
gm. zakliczyngm. Zakliczyn 9 832 4 898 12 12 49.82% 0.04982
gm. zzzabnogm. Żabno 15 460 7 512 11 11 48.59% 0.04859
gm. szerzynygm. Szerzyny 6 384 3 866 5 5 60.56% 0.06056

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. ciezzzzkowicegm. Ciężkowice 8 999 3 761 5 5 41.79% 0.04179
gm. gromnikgm. Gromnik 6 980 2 666 7 7 38.19% 0.03819
gm. lisia gozragm. Lisia Góra 11 916 5 065 12 12 42.51% 0.04251
gm. plesznagm. Pleśna 9 586 4 343 11 11 45.31% 0.04531
gm. radlzozwgm. Radłów 7 924 3 102 8 8 39.15% 0.03915
gm. ryglicegm. Ryglice 9 215 4 292 9 9 46.58% 0.04658
gm. rzepiennik strzyzzzewskigm. Rzepiennik Strzyżewski 5 408 3 013 6 6 55.71% 0.05571
gm. skrzyszozwgm. Skrzyszów 11 292 4 504 9 9 39.89% 0.03989
gm. tarnozwgm. Tarnów 20 478 8 882 17 16 43.37% 0.04337
gm. tuchozwgm. Tuchów 14 276 6 327 16 15 44.32% 0.04432
gm. wierzchoslzawicegm. Wierzchosławice 8 711 3 947 8 8 45.31% 0.04531
gm. wietrzychowicegm. Wietrzychowice 3 292 1 305 5 4 39.64% 0.03964
gm. wojniczgm. Wojnicz 10 820 4 969 11 11 45.92% 0.04592
gm. zakliczyngm. Zakliczyn 9 719 3 975 12 10 40.90% 0.0409
gm. zzzabnogm. Żabno 15 383 5 584 11 10 36.30% 0.0363
gm. szerzynygm. Szerzyny 6 383 3 191 5 5 49.99% 0.04999

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. ciezzzzkowicegm. Ciężkowice 8 997 1 910 5 5 21.23% 0.02123
gm. gromnikgm. Gromnik 6 980 1 711 7 7 24.51% 0.02451
gm. lisia gozragm. Lisia Góra 11 918 2 531 12 12 21.24% 0.02124
gm. plesznagm. Pleśna 9 587 2 217 11 11 23.13% 0.02313
gm. radlzozwgm. Radłów 7 924 1 302 8 8 16.43% 0.01643
gm. ryglicegm. Ryglice 9 214 2 131 9 9 23.13% 0.02313
gm. rzepiennik strzyzzzewskigm. Rzepiennik Strzyżewski 5 408 1 464 6 6 27.07% 0.02707
gm. skrzyszozwgm. Skrzyszów 11 292 2 212 9 9 19.59% 0.01959
gm. tarnozwgm. Tarnów 20 487 3 993 17 16 19.49% 0.01949
gm. tuchozwgm. Tuchów 14 276 3 049 16 15 21.36% 0.02136
gm. wierzchoslzawicegm. Wierzchosławice 8 711 1 879 8 8 21.57% 0.02157
gm. wietrzychowicegm. Wietrzychowice 3 292 539 5 4 16.37% 0.01637
gm. wojniczgm. Wojnicz 10 819 2 112 11 11 19.52% 0.01952
gm. zakliczyngm. Zakliczyn 9 717 1 934 12 10 19.90% 0.0199
gm. zzzabnogm. Żabno 15 372 2 221 11 10 14.45% 0.01445
gm. szerzynygm. Szerzyny 6 383 1 462 5 5 22.90% 0.0229