Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 271 521
Wyborców 216 143
Kart wydanych 121 425
Liczba obwodów 194
Frekwencja 56.18%
 • 45.68%

 • 48.02%

 • 50.37%

 • 52.71%

 • 55.06%

 • 57.40%

 • 59.75%

 • 62.09%

 • 64.44%

 • 66.78%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 271 521
Wyborców 215 832
Kart wydanych 89 867
Liczba obwodów 194
Frekwencja 41.64%
 • 32.35%

 • 34.31%

 • 36.27%

 • 38.22%

 • 40.18%

 • 42.14%

 • 44.10%

 • 46.05%

 • 48.01%

 • 49.97%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 271 521
Wyborców 215 981
Kart wydanych 34 008
Liczba obwodów 194
Frekwencja 15.75%
 • 13.02%

 • 13.59%

 • 14.16%

 • 14.72%

 • 15.29%

 • 15.86%

 • 16.43%

 • 16.99%

 • 17.56%

 • 18.13%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. czernichozwgm. Czernichów 11 463 6 007 12 12 52.40% 0.0524
gm. igolzomia-wawrzenzczycegm. Igołomia-Wawrzeńczyce 6 222 3 064 7 7 49.24% 0.04924
gm. iwanowicegm. Iwanowice 7 223 4 277 6 6 59.21% 0.05921
gm. jerzmanowice-przeginiagm. Jerzmanowice-Przeginia 8 815 5 452 8 8 61.85% 0.06185
gm. kocmyrzozw-luborzycagm. Kocmyrzów-Luborzyca 11 994 6 636 10 10 55.33% 0.05533
gm. krzeszowicegm. Krzeszowice 25 854 13 839 26 26 53.53% 0.05353
gm. liszkigm. Liszki 13 309 7 446 12 12 55.95% 0.05595
gm. michalzowicegm. Michałowice 7 940 4 705 5 5 59.26% 0.05926
gm. mogilanygm. Mogilany 10 761 6 850 9 9 63.66% 0.06366
gm. skalzagm. Skała 8 361 5 168 7 7 61.81% 0.06181
gm. skawinagm. Skawina 33 929 17 005 25 25 50.12% 0.05012
gm. slzomnikigm. Słomniki 10 934 4 995 12 12 45.68% 0.04568
gm. sulzoszowagm. Sułoszowa 4 663 2 375 5 5 50.93% 0.05093
gm. szwiaztniki gozrnegm. Świątniki Górne 7 927 4 595 5 5 57.97% 0.05797
gm. wielka wieszgm. Wielka Wieś 9 488 6 336 9 9 66.78% 0.06678
gm. zabierzozwgm. Zabierzów 20 886 13 224 22 22 63.32% 0.06332
gm. zielonkigm. Zielonki 16 374 9 451 14 14 57.72% 0.05772

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. czernichozwgm. Czernichów 11 462 4 233 12 12 36.93% 0.03693
gm. igolzomia-wawrzenzczycegm. Igołomia-Wawrzeńczyce 6 228 2 285 7 7 36.69% 0.03669
gm. iwanowicegm. Iwanowice 7 205 3 173 6 6 44.04% 0.04404
gm. jerzmanowice-przeginiagm. Jerzmanowice-Przeginia 8 815 4 170 8 8 47.31% 0.04731
gm. kocmyrzozw-luborzycagm. Kocmyrzów-Luborzyca 11 992 5 085 10 10 42.40% 0.0424
gm. krzeszowicegm. Krzeszowice 25 798 10 562 26 24 40.94% 0.04094
gm. liszkigm. Liszki 13 305 5 522 12 12 41.50% 0.0415
gm. michalzowicegm. Michałowice 7 938 3 483 5 5 43.88% 0.04388
gm. mogilanygm. Mogilany 10 730 4 937 9 8 46.01% 0.04601
gm. skalzagm. Skała 8 366 3 874 7 7 46.31% 0.04631
gm. skawinagm. Skawina 33 928 12 547 25 25 36.98% 0.03698
gm. slzomnikigm. Słomniki 10 935 3 538 12 12 32.35% 0.03235
gm. sulzoszowagm. Sułoszowa 4 660 1 741 5 5 37.36% 0.03736
gm. szwiaztniki gozrnegm. Świątniki Górne 7 924 3 661 5 5 46.20% 0.0462
gm. wielka wieszgm. Wielka Wieś 9 497 4 746 9 8 49.97% 0.04997
gm. zabierzozwgm. Zabierzów 20 838 9 774 22 22 46.90% 0.0469
gm. zielonkigm. Zielonki 16 211 6 536 14 12 40.32% 0.04032

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. czernichozwgm. Czernichów 11 462 1 546 12 12 13.49% 0.01349
gm. igolzomia-wawrzenzczycegm. Igołomia-Wawrzeńczyce 6 228 811 7 7 13.02% 0.01302
gm. iwanowicegm. Iwanowice 7 367 1 324 6 6 17.97% 0.01797
gm. jerzmanowice-przeginiagm. Jerzmanowice-Przeginia 8 816 1 503 8 8 17.05% 0.01705
gm. kocmyrzozw-luborzycagm. Kocmyrzów-Luborzyca 11 992 1 755 10 10 14.63% 0.01463
gm. krzeszowicegm. Krzeszowice 25 811 4 355 26 24 16.87% 0.01687
gm. liszkigm. Liszki 13 307 2 147 12 12 16.13% 0.01613
gm. michalzowicegm. Michałowice 7 933 1 376 5 5 17.35% 0.01735
gm. mogilanygm. Mogilany 10 728 1 933 9 8 18.02% 0.01802
gm. skalzagm. Skała 8 365 1 437 7 7 17.18% 0.01718
gm. skawinagm. Skawina 33 931 4 808 25 25 14.17% 0.01417
gm. slzomnikigm. Słomniki 10 935 1 437 12 12 13.14% 0.01314
gm. sulzoszowagm. Sułoszowa 4 660 733 5 5 15.73% 0.01573
gm. szwiaztniki gozrnegm. Świątniki Górne 7 910 1 298 5 5 16.41% 0.01641
gm. wielka wieszgm. Wielka Wieś 9 496 1 611 9 8 16.97% 0.01697
gm. zabierzozwgm. Zabierzów 20 834 3 777 22 22 18.13% 0.01813
gm. zielonkigm. Zielonki 16 206 2 157 14 12 13.31% 0.01331