Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 1 974 259
Kart wydanych 1 125 797
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 57.02%
 • 52.01%

 • 53.38%

 • 54.76%

 • 56.13%

 • 57.51%

 • 58.88%

 • 60.26%

 • 61.63%

 • 63.01%

 • 64.38%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 1 965 088
Kart wydanych 836 122
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 42.55%
 • 38.26%

 • 39.66%

 • 41.07%

 • 42.47%

 • 43.88%

 • 45.28%

 • 46.69%

 • 48.09%

 • 49.50%

 • 50.90%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 1 964 739
Kart wydanych 310 100
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 15.78%
 • 13.62%

 • 14.34%

 • 15.07%

 • 15.79%

 • 16.51%

 • 17.24%

 • 17.96%

 • 18.68%

 • 19.41%

 • 20.13%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 90 798 54 129 72 72 59.61% 0.05961
kutnowskikutnowski 80 783 42 084 83 83 52.10% 0.0521
lzaskiłaski 40 942 23 447 39 39 57.27% 0.05727
lzezczyckiłęczycki 41 603 22 408 49 49 53.86% 0.05386
lzowickiłowicki 64 138 35 566 71 71 55.45% 0.05545
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 56 588 33 207 76 76 58.68% 0.05868
opoczynzskiopoczyński 62 330 39 874 74 74 63.97% 0.06397
pabianickipabianicki 94 964 54 364 71 71 57.25% 0.05725
pajezczanzskipajęczański 42 647 27 458 39 39 64.38% 0.06438
piotrkowskipiotrkowski 73 206 43 206 76 76 59.02% 0.05902
poddezbickipoddębicki 33 766 19 365 51 51 57.35% 0.05735
radomszczanzskiradomszczański 93 008 53 582 87 87 57.61% 0.05761
rawskirawski 39 497 20 543 29 29 52.01% 0.05201
sieradzkisieradzki 96 271 53 943 93 93 56.03% 0.05603
skierniewickiskierniewicki 30 624 18 156 39 39 59.29% 0.05929
tomaszowskitomaszowski 93 686 52 364 78 78 55.89% 0.05589
wielunzskiwieluński 62 678 34 711 79 79 55.38% 0.05538
wieruszowskiwieruszowski 34 104 19 734 38 38 57.86% 0.05786
zdunzskowolskizduńskowolski 53 176 29 409 42 42 55.31% 0.05531
zgierskizgierski 131 904 74 378 122 122 56.39% 0.05639
brzezinzskibrzeziński 24 949 13 748 39 39 55.10% 0.0551

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 536 488 308 205 317 317 57.45% 0.05745
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 317 31 757 41 41 54.46% 0.05446
m. skierniewicem. Skierniewice 37 792 20 159 27 27 53.34% 0.05334

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 90 208 40 066 72 68 44.42% 0.04442
kutnowskikutnowski 80 153 32 015 83 76 39.94% 0.03994
lzaskiłaski 40 869 17 946 39 38 43.91% 0.04391
lzezczyckiłęczycki 41 377 16 886 49 44 40.81% 0.04081
lzowickiłowicki 63 973 27 117 71 67 42.39% 0.04239
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 56 458 25 041 76 72 44.35% 0.04435
opoczynzskiopoczyński 62 273 31 700 74 71 50.90% 0.0509
pabianickipabianicki 94 498 40 740 71 63 43.11% 0.04311
pajezczanzskipajęczański 42 567 21 308 39 37 50.06% 0.05006
piotrkowskipiotrkowski 73 069 33 593 76 72 45.97% 0.04597
poddezbickipoddębicki 33 674 14 640 51 48 43.48% 0.04348
radomszczanzskiradomszczański 92 721 41 142 87 84 44.37% 0.04437
rawskirawski 39 489 15 110 29 28 38.26% 0.03826
sieradzkisieradzki 95 068 40 257 93 86 42.35% 0.04235
skierniewickiskierniewicki 30 618 14 162 39 39 46.25% 0.04625
tomaszowskitomaszowski 93 377 38 837 78 73 41.59% 0.04159
wielunzskiwieluński 62 542 26 246 79 77 41.97% 0.04197
wieruszowskiwieruszowski 34 091 14 319 38 37 42.00% 0.042
zdunzskowolskizduńskowolski 53 087 21 838 42 39 41.14% 0.04114
zgierskizgierski 131 481 53 816 122 113 40.93% 0.04093
brzezinzskibrzeziński 24 624 9 807 39 36 39.83% 0.03983

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 533 038 221 859 317 283 41.62% 0.04162
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 130 23 202 41 37 39.91% 0.03991
m. skierniewicem. Skierniewice 37 703 14 475 27 25 38.39% 0.03839

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 89 803 14 229 72 68 15.84% 0.01584
kutnowskikutnowski 80 162 12 158 83 76 15.17% 0.01517
lzaskiłaski 40 866 6 109 39 38 14.95% 0.01495
lzezczyckiłęczycki 41 382 6 600 49 44 15.95% 0.01595
lzowickiłowicki 63 974 10 260 71 67 16.04% 0.01604
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 56 475 8 480 76 72 15.02% 0.01502
opoczynzskiopoczyński 62 256 12 531 74 71 20.13% 0.02013
pabianickipabianicki 94 517 14 432 71 63 15.27% 0.01527
pajezczanzskipajęczański 42 568 7 258 39 37 17.05% 0.01705
piotrkowskipiotrkowski 73 105 12 691 76 72 17.36% 0.01736
poddezbickipoddębicki 33 674 5 259 51 48 15.62% 0.01562
radomszczanzskiradomszczański 92 711 15 337 87 84 16.54% 0.01654
rawskirawski 39 487 5 770 29 28 14.61% 0.01461
sieradzkisieradzki 95 080 15 040 93 86 15.82% 0.01582
skierniewickiskierniewicki 30 619 5 876 39 39 19.19% 0.01919
tomaszowskitomaszowski 93 368 14 697 78 73 15.74% 0.01574
wielunzskiwieluński 62 562 9 389 79 77 15.01% 0.01501
wieruszowskiwieruszowski 34 084 4 718 38 37 13.84% 0.01384
zdunzskowolskizduńskowolski 53 087 7 229 42 39 13.62% 0.01362
zgierskizgierski 131 499 18 820 122 113 14.31% 0.01431
brzezinzskibrzeziński 24 622 3 828 39 36 15.55% 0.01555

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 533 005 84 685 317 283 15.89% 0.01589
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 133 9 147 41 37 15.73% 0.01573
m. skierniewicem. Skierniewice 37 700 5 557 27 25 14.74% 0.01474