Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 791 381
Kart wydanych 385 091
Liczba obwodów 880
Frekwencja 48.66%
 • 42.88%

 • 44.39%

 • 45.90%

 • 47.40%

 • 48.91%

 • 50.42%

 • 51.93%

 • 53.43%

 • 54.94%

 • 56.45%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 788 578
Kart wydanych 292 035
Liczba obwodów 880
Frekwencja 37.03%
 • 33.35%

 • 34.46%

 • 35.57%

 • 36.68%

 • 37.79%

 • 38.91%

 • 40.02%

 • 41.13%

 • 42.24%

 • 43.35%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 788 476
Kart wydanych 109 092
Liczba obwodów 880
Frekwencja 13.84%
 • 12.58%

 • 12.92%

 • 13.26%

 • 13.60%

 • 13.94%

 • 14.28%

 • 14.62%

 • 14.96%

 • 15.30%

 • 15.64%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 71 180 33 989 80 80 47.75% 0.04775
glzubczyckigłubczycki 37 024 19 930 52 52 53.83% 0.05383
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 74 752 34 024 64 64 45.52% 0.04552
kluczborskikluczborski 53 138 25 084 62 62 47.21% 0.04721
krapkowickikrapkowicki 51 207 23 497 53 53 45.89% 0.04589
namyslzowskinamysłowski 34 428 19 433 56 56 56.45% 0.05645
nyskinyski 112 075 55 121 121 121 49.18% 0.04918
oleskioleski 52 926 25 257 54 54 47.72% 0.04772
opolskiopolski 99 436 46 065 115 115 46.33% 0.04633
prudnickiprudnicki 44 700 22 126 70 70 49.50% 0.0495
strzeleckistrzelecki 60 283 25 847 72 72 42.88% 0.04288

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 100 232 54 718 81 81 54.59% 0.05459

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 70 970 25 477 80 74 35.90% 0.0359
glzubczyckigłubczycki 36 484 14 924 52 40 40.91% 0.04091
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 74 539 25 764 64 59 34.56% 0.03456
kluczborskikluczborski 53 012 19 078 62 59 35.99% 0.03599
krapkowickikrapkowicki 51 165 18 118 53 50 35.41% 0.03541
namyslzowskinamysłowski 34 299 14 868 56 52 43.35% 0.04335
nyskinyski 111 761 41 932 121 111 37.52% 0.03752
oleskioleski 52 894 19 313 54 53 36.51% 0.03651
opolskiopolski 99 303 35 413 115 110 35.66% 0.03566
prudnickiprudnicki 44 494 16 989 70 64 38.18% 0.03818
strzeleckistrzelecki 60 002 20 010 72 66 33.35% 0.03335

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 99 655 40 149 81 72 40.29% 0.04029

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 70 957 8 925 80 74 12.58% 0.01258
glzubczyckigłubczycki 36 483 5 691 52 40 15.60% 0.0156
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 74 520 10 118 64 59 13.58% 0.01358
kluczborskikluczborski 53 009 7 112 62 59 13.42% 0.01342
krapkowickikrapkowicki 51 167 7 544 53 50 14.74% 0.01474
namyslzowskinamysłowski 34 299 5 316 56 52 15.50% 0.0155
nyskinyski 111 791 15 544 121 111 13.90% 0.0139
oleskioleski 52 893 7 274 54 53 13.75% 0.01375
opolskiopolski 99 308 12 856 115 110 12.95% 0.01295
prudnickiprudnicki 44 489 6 956 70 64 15.64% 0.01564
strzeleckistrzelecki 60 008 7 785 72 66 12.97% 0.01297

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 99 552 13 971 81 72 14.03% 0.01403