Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 397
Wyborców 51 207
Kart wydanych 23 497
Liczba obwodów 53
Frekwencja 45.89%
 • 37.59%

 • 39.25%

 • 40.91%

 • 42.57%

 • 44.23%

 • 45.89%

 • 47.55%

 • 49.21%

 • 50.87%

 • 52.53%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 397
Wyborców 51 165
Kart wydanych 18 118
Liczba obwodów 53
Frekwencja 35.41%
 • 30.20%

 • 31.72%

 • 33.24%

 • 34.76%

 • 36.28%

 • 37.81%

 • 39.33%

 • 40.85%

 • 42.37%

 • 43.89%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 61 397
Wyborców 51 167
Kart wydanych 7 544
Liczba obwodów 53
Frekwencja 14.74%
 • 12.30%

 • 13.42%

 • 14.55%

 • 15.67%

 • 16.80%

 • 17.92%

 • 19.05%

 • 20.17%

 • 21.30%

 • 22.42%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. gogolingm. Gogolin 9 979 4 242 12 12 42.51% 0.04251
gm. krapkowicegm. Krapkowice 18 491 9 232 19 19 49.93% 0.04993
gm. strzeleczkigm. Strzeleczki 6 052 3 179 6 6 52.53% 0.05253
gm. walcegm. Walce 4 533 1 704 6 6 37.59% 0.03759
gm. zdzieszowicegm. Zdzieszowice 12 152 5 140 10 10 42.30% 0.0423

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. gogolingm. Gogolin 9 979 3 213 12 12 32.20% 0.0322
gm. krapkowicegm. Krapkowice 18 449 6 998 19 17 37.93% 0.03793
gm. strzeleczkigm. Strzeleczki 6 052 2 656 6 5 43.89% 0.04389
gm. walcegm. Walce 4 533 1 369 6 6 30.20% 0.0302
gm. zdzieszowicegm. Zdzieszowice 12 152 3 882 10 10 31.95% 0.03195

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. gogolingm. Gogolin 9 980 1 228 12 12 12.30% 0.0123
gm. krapkowicegm. Krapkowice 18 450 2 747 19 17 14.89% 0.01489
gm. strzeleczkigm. Strzeleczki 6 052 1 357 6 5 22.42% 0.02242
gm. walcegm. Walce 4 533 660 6 6 14.56% 0.01456
gm. zdzieszowicegm. Zdzieszowice 12 152 1 552 10 10 12.77% 0.01277