Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 457
Wyborców 60 283
Kart wydanych 25 847
Liczba obwodów 72
Frekwencja 42.88%
 • 35.63%

 • 37.79%

 • 39.96%

 • 42.12%

 • 44.28%

 • 46.45%

 • 48.61%

 • 50.77%

 • 52.94%

 • 55.10%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 457
Wyborców 60 002
Kart wydanych 20 010
Liczba obwodów 72
Frekwencja 33.35%
 • 27.73%

 • 29.55%

 • 31.37%

 • 33.18%

 • 35.00%

 • 36.82%

 • 38.64%

 • 40.45%

 • 42.27%

 • 44.09%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 457
Wyborców 60 008
Kart wydanych 7 785
Liczba obwodów 72
Frekwencja 12.97%
 • 9.39%

 • 10.58%

 • 11.76%

 • 12.95%

 • 14.13%

 • 15.32%

 • 16.50%

 • 17.69%

 • 18.87%

 • 20.06%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. izbickogm. Izbicko 4 368 1 972 6 6 45.15% 0.04515
gm. jemielnicagm. Jemielnica 5 973 2 128 7 7 35.63% 0.03563
gm. kolonowskiegm. Kolonowskie 4 893 2 207 6 6 45.11% 0.04511
gm. lesznicagm. Leśnica 6 274 2 383 8 8 37.98% 0.03798
gm. strzelce opolskiegm. Strzelce Opolskie 24 207 10 844 33 33 44.80% 0.0448
gm. ujazdgm. Ujazd 5 091 2 805 7 7 55.10% 0.0551
gm. zawadzkiegm. Zawadzkie 9 477 3 508 5 5 37.02% 0.03702

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. izbickogm. Izbicko 4 374 1 559 6 6 35.64% 0.03564
gm. jemielnicagm. Jemielnica 5 972 1 656 7 7 27.73% 0.02773
gm. kolonowskiegm. Kolonowskie 4 893 1 745 6 6 35.66% 0.03566
gm. lesznicagm. Leśnica 6 221 1 849 8 7 29.72% 0.02972
gm. strzelce opolskiegm. Strzelce Opolskie 23 978 8 118 33 28 33.86% 0.03386
gm. ujazdgm. Ujazd 5 087 2 243 7 7 44.09% 0.04409
gm. zawadzkiegm. Zawadzkie 9 477 2 840 5 5 29.97% 0.02997

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. izbickogm. Izbicko 4 374 614 6 6 14.04% 0.01404
gm. jemielnicagm. Jemielnica 5 972 561 7 7 9.39% 0.00939
gm. kolonowskiegm. Kolonowskie 4 893 806 6 6 16.47% 0.01647
gm. lesznicagm. Leśnica 6 220 889 8 7 14.29% 0.01429
gm. strzelce opolskiegm. Strzelce Opolskie 23 986 2 953 33 28 12.31% 0.01231
gm. ujazdgm. Ujazd 5 086 1 020 7 7 20.06% 0.02006
gm. zawadzkiegm. Zawadzkie 9 477 942 5 5 9.94% 0.00994