Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 119 785
Wyborców 100 232
Kart wydanych 54 718
Liczba obwodów 81
Frekwencja 54.59%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 119 785
Wyborców 99 655
Kart wydanych 40 149
Liczba obwodów 81
Frekwencja 40.29%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 119 785
Wyborców 99 552
Kart wydanych 13 971
Liczba obwodów 81
Frekwencja 14.03%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 100 232 54 718 81 81 54.59% 0.05459

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 99 655 40 149 81 72 40.29% 0.04029

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 99 552 13 971 81 72 14.03% 0.01403