Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 4 185 949
Kart wydanych 2 550 431
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 60.93%
 • 52.84%

 • 54.37%

 • 55.90%

 • 57.42%

 • 58.95%

 • 60.48%

 • 62.01%

 • 63.53%

 • 65.06%

 • 66.59%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 4 148 198
Kart wydanych 1 879 456
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 45.31%
 • 38.47%

 • 40.07%

 • 41.67%

 • 43.27%

 • 44.87%

 • 46.48%

 • 48.08%

 • 49.68%

 • 51.28%

 • 52.88%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 4 120 342
Kart wydanych 694 597
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 16.86%
 • 14.19%

 • 15.01%

 • 15.83%

 • 16.65%

 • 17.47%

 • 18.29%

 • 19.11%

 • 19.93%

 • 20.75%

 • 21.57%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 26 810 15 639 24 24 58.33% 0.05833
ciechanowskiciechanowski 72 412 41 780 57 57 57.70% 0.0577
garwolinzskigarwoliński 85 975 49 297 103 103 57.34% 0.05734
gostyninzskigostyniński 37 011 21 626 48 48 58.43% 0.05843
grodziskigrodziski 71 163 42 720 51 51 60.03% 0.06003
grozjeckigrójecki 78 927 45 419 79 79 57.55% 0.05755
kozienickikozienicki 50 280 30 424 56 56 60.51% 0.06051
legionowskilegionowski 87 895 54 723 60 60 62.26% 0.06226
lipskilipski 28 863 16 684 42 42 57.80% 0.0578
lzosickiłosicki 25 686 14 212 33 33 55.33% 0.05533
makowskimakowski 36 828 21 725 50 50 58.99% 0.05899
minzskimiński 118 273 67 040 104 104 56.68% 0.05668
mlzawskimławski 58 167 32 784 51 51 56.36% 0.05636
nowodworskinowodworski 62 590 37 051 52 52 59.20% 0.0592
ostrolzezckiostrołęcki 70 598 40 897 90 90 57.93% 0.05793
ostrowskiostrowski 59 380 34 540 74 74 58.17% 0.05817
otwockiotwocki 95 865 57 548 86 86 60.03% 0.06003
piaseczynzskipiaseczyński 134 109 80 313 109 109 59.89% 0.05989
plzockipłocki 89 081 51 360 109 109 57.66% 0.05766
plzonzskipłoński 70 069 39 269 75 75 56.04% 0.05604
pruszkowskipruszkowski 124 959 76 236 86 86 61.01% 0.06101
przasnyskiprzasnyski 41 857 23 989 61 61 57.31% 0.05731
przysuskiprzysuski 35 221 22 988 38 38 65.27% 0.06527
pulztuskipułtuski 41 304 25 836 51 51 62.55% 0.06255
radomskiradomski 120 923 72 166 114 114 59.68% 0.05968
siedleckisiedlecki 65 216 37 773 68 68 57.92% 0.05792
sierpeckisierpecki 42 181 25 802 51 51 61.17% 0.06117
sochaczewskisochaczewski 66 883 36 693 65 65 54.86% 0.05486
sokolzowskisokołowski 45 103 27 942 49 49 61.95% 0.06195
szydlzowieckiszydłowiecki 32 338 19 976 29 29 61.77% 0.06177
warszawski zachodniwarszawski zachodni 88 557 55 153 67 67 62.28% 0.06228
wezgrowskiwęgrowski 53 812 31 121 57 57 57.83% 0.05783
wolzominzskiwołomiński 181 304 105 304 149 149 58.08% 0.05808
wyszkowskiwyszkowski 58 358 34 535 65 65 59.18% 0.05918
zwolenzskizwoleński 29 845 17 839 37 37 59.77% 0.05977
zzzurominzskiżuromiński 31 995 18 942 29 29 59.20% 0.0592
zzzyrardowskiżyrardowski 58 798 32 254 61 61 54.86% 0.05486

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 401 23 050 29 29 55.67% 0.05567
m. plzockm. Płock 95 168 52 162 70 70 54.81% 0.05481
m. radomm. Radom 165 357 87 369 114 114 52.84% 0.05284
m. siedlcem. Siedlce 59 702 32 165 43 43 53.88% 0.05388
warszawaWarszawa 1 345 685 896 085 782 782 66.59% 0.06659

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 26 803 11 913 24 23 44.45% 0.04445
ciechanowskiciechanowski 71 987 32 116 57 54 44.61% 0.04461
garwolinzskigarwoliński 85 947 36 852 103 100 42.88% 0.04288
gostyninzskigostyniński 36 731 16 604 48 42 45.20% 0.0452
grodziskigrodziski 70 950 31 718 51 48 44.70% 0.0447
grozjeckigrójecki 78 661 32 181 79 73 40.91% 0.04091
kozienickikozienicki 50 007 23 862 56 54 47.72% 0.04772
legionowskilegionowski 87 868 40 297 60 59 45.86% 0.04586
lipskilipski 28 759 13 546 42 41 47.10% 0.0471
lzosickiłosicki 25 660 11 240 33 32 43.80% 0.0438
makowskimakowski 36 655 17 418 50 48 47.52% 0.04752
minzskimiński 118 135 50 076 104 100 42.39% 0.04239
mlzawskimławski 58 121 25 207 51 50 43.37% 0.04337
nowodworskinowodworski 62 418 28 577 52 50 45.78% 0.04578
ostrolzezckiostrołęcki 70 610 33 049 90 89 46.80% 0.0468
ostrowskiostrowski 59 410 27 391 74 72 46.11% 0.04611
otwockiotwocki 95 383 41 904 86 81 43.93% 0.04393
piaseczynzskipiaseczyński 133 533 57 437 109 101 43.01% 0.04301
plzockipłocki 88 777 39 389 109 104 44.37% 0.04437
plzonzskipłoński 70 030 30 627 75 70 43.73% 0.04373
pruszkowskipruszkowski 124 089 56 435 86 83 45.48% 0.04548
przasnyskiprzasnyski 41 607 19 267 61 58 46.31% 0.04631
przysuskiprzysuski 35 192 18 608 38 37 52.88% 0.05288
pulztuskipułtuski 41 059 19 491 51 47 47.47% 0.04747
radomskiradomski 120 849 56 350 114 110 46.63% 0.04663
siedleckisiedlecki 65 214 29 503 68 68 45.24% 0.04524
sierpeckisierpecki 41 991 20 593 51 49 49.04% 0.04904
sochaczewskisochaczewski 66 616 28 404 65 61 42.64% 0.04264
sokolzowskisokołowski 45 070 22 383 49 47 49.66% 0.04966
szydlzowieckiszydłowiecki 32 336 15 588 29 29 48.21% 0.04821
warszawski zachodniwarszawski zachodni 88 547 40 524 67 67 45.77% 0.04577
wezgrowskiwęgrowski 53 711 24 986 57 54 46.52% 0.04652
wolzominzskiwołomiński 180 970 77 458 149 145 42.80% 0.0428
wyszkowskiwyszkowski 58 094 26 322 65 60 45.31% 0.04531
zwolenzskizwoleński 29 776 13 973 37 36 46.93% 0.04693
zzzurominzskiżuromiński 31 792 15 172 29 27 47.72% 0.04772
zzzyrardowskiżyrardowski 58 465 23 556 61 57 40.29% 0.04029

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 052 17 437 29 25 42.48% 0.04248
m. plzockm. Płock 94 883 39 784 70 67 41.93% 0.04193
m. radomm. Radom 164 799 65 417 114 109 39.70% 0.0397
m. siedlcem. Siedlce 59 222 22 780 43 38 38.47% 0.03847
warszawaWarszawa 1 316 419 624 021 782 722 47.40% 0.0474

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 26 801 4 940 24 23 18.43% 0.01843
ciechanowskiciechanowski 71 981 12 338 57 54 17.14% 0.01714
garwolinzskigarwoliński 86 112 13 980 103 100 16.23% 0.01623
gostyninzskigostyniński 36 733 6 441 48 42 17.53% 0.01753
grodziskigrodziski 70 958 11 163 51 48 15.73% 0.01573
grozjeckigrójecki 78 561 12 173 79 73 15.49% 0.01549
kozienickikozienicki 50 023 9 699 56 54 19.39% 0.01939
legionowskilegionowski 87 864 14 380 60 59 16.37% 0.01637
lipskilipski 28 758 5 381 42 41 18.71% 0.01871
lzosickiłosicki 25 658 4 942 33 32 19.26% 0.01926
makowskimakowski 36 672 7 176 50 48 19.57% 0.01957
minzskimiński 118 126 18 916 104 100 16.01% 0.01601
mlzawskimławski 58 129 9 985 51 50 17.18% 0.01718
nowodworskinowodworski 62 437 10 588 52 50 16.96% 0.01696
ostrolzezckiostrołęcki 70 619 12 718 90 89 18.01% 0.01801
ostrowskiostrowski 59 316 10 209 74 72 17.21% 0.01721
otwockiotwocki 95 393 14 967 86 81 15.69% 0.01569
piaseczynzskipiaseczyński 133 484 18 944 109 101 14.19% 0.01419
plzockipłocki 88 728 14 903 109 104 16.80% 0.0168
plzonzskipłoński 70 083 12 255 75 70 17.49% 0.01749
pruszkowskipruszkowski 124 089 19 427 86 83 15.66% 0.01566
przasnyskiprzasnyski 41 625 8 149 61 58 19.58% 0.01958
przysuskiprzysuski 35 229 7 599 38 37 21.57% 0.02157
pulztuskipułtuski 41 068 7 971 51 47 19.41% 0.01941
radomskiradomski 120 844 21 249 114 110 17.58% 0.01758
siedleckisiedlecki 65 220 12 139 68 68 18.61% 0.01861
sierpeckisierpecki 41 988 8 333 51 49 19.85% 0.01985
sochaczewskisochaczewski 66 635 10 701 65 61 16.06% 0.01606
sokolzowskisokołowski 45 099 9 255 49 47 20.52% 0.02052
szydlzowieckiszydłowiecki 32 335 6 104 29 29 18.88% 0.01888
warszawski zachodniwarszawski zachodni 88 559 14 224 67 67 16.06% 0.01606
wezgrowskiwęgrowski 53 712 9 690 57 54 18.04% 0.01804
wolzominzskiwołomiński 180 995 27 856 149 145 15.39% 0.01539
wyszkowskiwyszkowski 57 969 9 609 65 60 16.58% 0.01658
zwolenzskizwoleński 29 818 5 697 37 36 19.11% 0.01911
zzzurominzskiżuromiński 31 813 5 736 29 27 18.03% 0.01803
zzzyrardowskiżyrardowski 58 464 9 165 61 57 15.68% 0.01568

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 048 6 518 29 25 15.88% 0.01588
m. plzockm. Płock 94 789 15 358 70 67 16.20% 0.0162
m. radomm. Radom 162 638 25 254 114 108 15.53% 0.01553
m. siedlcem. Siedlce 59 227 8 965 43 38 15.14% 0.01514
warszawaWarszawa 1 290 742 219 500 782 714 17.01% 0.01701