Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 73 945
Wyborców 59 702
Kart wydanych 32 165
Liczba obwodów 43
Frekwencja 53.88%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 73 945
Wyborców 59 222
Kart wydanych 22 780
Liczba obwodów 43
Frekwencja 38.47%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 73 945
Wyborców 59 227
Kart wydanych 8 965
Liczba obwodów 43
Frekwencja 15.14%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. siedlcem. Siedlce 59 702 32 165 43 43 53.88% 0.05388

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. siedlcem. Siedlce 59 222 22 780 43 38 38.47% 0.03847

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. siedlcem. Siedlce 59 227 8 965 43 38 15.14% 0.01514