Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 39 258
Wyborców 31 995
Kart wydanych 18 942
Liczba obwodów 29
Frekwencja 59.20%
 • 56.85%

 • 58.20%

 • 59.54%

 • 60.89%

 • 62.24%

 • 63.58%

 • 64.93%

 • 66.28%

 • 67.62%

 • 68.97%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 39 258
Wyborców 31 792
Kart wydanych 15 172
Liczba obwodów 29
Frekwencja 47.72%
 • 45.43%

 • 46.85%

 • 48.27%

 • 49.68%

 • 51.10%

 • 52.52%

 • 53.94%

 • 55.35%

 • 56.77%

 • 58.19%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 39 258
Wyborców 31 813
Kart wydanych 5 736
Liczba obwodów 29
Frekwencja 18.03%
 • 15.76%

 • 16.63%

 • 17.50%

 • 18.37%

 • 19.24%

 • 20.10%

 • 20.97%

 • 21.84%

 • 22.71%

 • 23.58%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. biezzzunzgm. Bieżuń 4 099 2 383 3 3 58.14% 0.05814
gm. kuczbork-osadagm. Kuczbork-Osada 3 907 2 413 4 4 61.76% 0.06176
gm. lubowidzgm. Lubowidz 5 637 3 359 5 5 59.59% 0.05959
gm. lutocingm. Lutocin 3 601 2 053 4 4 57.01% 0.05701
gm. siemiaztkowogm. Siemiątkowo 2 875 1 983 3 3 68.97% 0.06897
gm. zzzuromingm. Żuromin 11 876 6 751 10 10 56.85% 0.05685

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. biezzzunzgm. Bieżuń 4 099 1 878 3 3 45.82% 0.04582
gm. kuczbork-osadagm. Kuczbork-Osada 3 907 1 906 4 4 48.78% 0.04878
gm. lubowidzgm. Lubowidz 5 585 2 665 5 4 47.72% 0.04772
gm. lutocingm. Lutocin 3 597 1 722 4 4 47.87% 0.04787
gm. siemiaztkowogm. Siemiątkowo 2 875 1 673 3 3 58.19% 0.05819
gm. zzzuromingm. Żuromin 11 729 5 328 10 9 45.43% 0.04543

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. biezzzunzgm. Bieżuń 4 097 771 3 3 18.82% 0.01882
gm. kuczbork-osadagm. Kuczbork-Osada 3 907 656 4 4 16.79% 0.01679
gm. lubowidzgm. Lubowidz 5 584 1 017 5 4 18.21% 0.01821
gm. lutocingm. Lutocin 3 596 762 4 4 21.19% 0.02119
gm. siemiaztkowogm. Siemiątkowo 2 875 678 3 3 23.58% 0.02358
gm. zzzuromingm. Żuromin 11 754 1 852 10 9 15.76% 0.01576