Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 200 608
Wyborców 165 357
Kart wydanych 87 369
Liczba obwodów 114
Frekwencja 52.84%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 200 608
Wyborców 164 799
Kart wydanych 65 417
Liczba obwodów 114
Frekwencja 39.70%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 200 608
Wyborców 162 638
Kart wydanych 25 254
Liczba obwodów 114
Frekwencja 15.53%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. radomm. Radom 165 357 87 369 114 114 52.84% 0.05284

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. radomm. Radom 164 799 65 417 114 109 39.70% 0.0397

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. radomm. Radom 162 638 25 254 114 108 15.53% 0.01553