Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 109 486
Wyborców 85 975
Kart wydanych 49 297
Liczba obwodów 103
Frekwencja 57.34%
 • 49.14%

 • 50.94%

 • 52.75%

 • 54.55%

 • 56.35%

 • 58.16%

 • 59.96%

 • 61.76%

 • 63.57%

 • 65.37%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 109 486
Wyborców 85 947
Kart wydanych 36 852
Liczba obwodów 103
Frekwencja 42.88%
 • 35.92%

 • 37.53%

 • 39.15%

 • 40.76%

 • 42.37%

 • 43.99%

 • 45.60%

 • 47.21%

 • 48.83%

 • 50.44%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 109 486
Wyborców 86 112
Kart wydanych 13 980
Liczba obwodów 103
Frekwencja 16.23%
 • 13.87%

 • 14.77%

 • 15.67%

 • 16.56%

 • 17.46%

 • 18.36%

 • 19.26%

 • 20.15%

 • 21.05%

 • 21.95%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. garwolinm. Garwolin 13 494 8 129 16 16 60.24% 0.06024
m. lzaskarzewm. Łaskarzew 3 950 2 582 4 4 65.37% 0.06537
gm. borowiegm. Borowie 4 190 2 181 5 5 52.05% 0.05205
gm. garwolingm. Garwolin 10 065 5 237 12 12 52.03% 0.05203
gm. gozrznogm. Górzno 5 083 2 498 8 8 49.14% 0.04914
gm. lzaskarzewgm. Łaskarzew 4 290 2 628 5 5 61.26% 0.06126
gm. maciejowicegm. Maciejowice 5 796 3 536 8 8 61.01% 0.06101
gm. miastkozw koszcielnygm. Miastków Kościelny 3 865 1 922 6 6 49.73% 0.04973
gm. parysozwgm. Parysów 3 270 1 919 4 4 58.69% 0.05869
gm. pilawagm. Pilawa 8 549 4 884 10 10 57.13% 0.05713
gm. sobolewgm. Sobolew 6 473 3 600 6 6 55.62% 0.05562
gm. trojanozwgm. Trojanów 5 959 3 654 8 8 61.32% 0.06132
gm. wilgagm. Wilga 4 269 2 429 5 5 56.90% 0.0569
gm. zzzelechozwgm. Żelechów 6 722 4 098 6 6 60.96% 0.06096

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. garwolinm. Garwolin 13 480 5 891 16 15 43.70% 0.0437
m. lzaskarzewm. Łaskarzew 3 948 1 825 4 4 46.23% 0.04623
gm. borowiegm. Borowie 4 195 1 694 5 5 40.38% 0.04038
gm. garwolingm. Garwolin 10 073 3 865 12 12 38.37% 0.03837
gm. gozrznogm. Górzno 5 075 1 823 8 7 35.92% 0.03592
gm. lzaskarzewgm. Łaskarzew 4 290 1 970 5 5 45.92% 0.04592
gm. maciejowicegm. Maciejowice 5 804 2 668 8 8 45.97% 0.04597
gm. miastkozw koszcielnygm. Miastków Kościelny 3 865 1 414 6 6 36.58% 0.03658
gm. parysozwgm. Parysów 3 271 1 461 4 4 44.67% 0.04467
gm. pilawagm. Pilawa 8 549 3 593 10 10 42.03% 0.04203
gm. sobolewgm. Sobolew 6 472 2 691 6 6 41.58% 0.04158
gm. trojanozwgm. Trojanów 5 934 2 993 8 7 50.44% 0.05044
gm. wilgagm. Wilga 4 269 1 695 5 5 39.70% 0.0397
gm. zzzelechozwgm. Żelechów 6 722 3 269 6 6 48.63% 0.04863

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. garwolinm. Garwolin 13 480 2 076 16 15 15.40% 0.0154
m. lzaskarzewm. Łaskarzew 3 950 622 4 4 15.75% 0.01575
gm. borowiegm. Borowie 4 195 723 5 5 17.23% 0.01723
gm. garwolingm. Garwolin 10 076 1 538 12 12 15.26% 0.01526
gm. gozrznogm. Górzno 5 075 704 8 7 13.87% 0.01387
gm. lzaskarzewgm. Łaskarzew 4 294 699 5 5 16.28% 0.01628
gm. maciejowicegm. Maciejowice 5 805 939 8 8 16.18% 0.01618
gm. miastkozw koszcielnygm. Miastków Kościelny 3 865 568 6 6 14.70% 0.0147
gm. parysozwgm. Parysów 3 271 559 4 4 17.09% 0.01709
gm. pilawagm. Pilawa 8 548 1 394 10 10 16.31% 0.01631
gm. sobolewgm. Sobolew 6 472 954 6 6 14.74% 0.01474
gm. trojanozwgm. Trojanów 5 928 1 301 8 7 21.95% 0.02195
gm. wilgagm. Wilga 4 271 643 5 5 15.06% 0.01506
gm. zzzelechozwgm. Żelechów 6 882 1 260 6 6 18.31% 0.01831