Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 42 636
Wyborców 35 221
Kart wydanych 22 988
Liczba obwodów 38
Frekwencja 65.27%
 • 60.37%

 • 61.51%

 • 62.65%

 • 63.79%

 • 64.93%

 • 66.06%

 • 67.20%

 • 68.34%

 • 69.48%

 • 70.62%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 42 636
Wyborców 35 192
Kart wydanych 18 608
Liczba obwodów 38
Frekwencja 52.88%
 • 47.21%

 • 49.01%

 • 50.81%

 • 52.61%

 • 54.41%

 • 56.22%

 • 58.02%

 • 59.82%

 • 61.62%

 • 63.42%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 42 636
Wyborców 35 229
Kart wydanych 7 599
Liczba obwodów 38
Frekwencja 21.57%
 • 19.05%

 • 19.82%

 • 20.59%

 • 21.36%

 • 22.13%

 • 22.90%

 • 23.67%

 • 24.44%

 • 25.21%

 • 25.98%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. borkowicegm. Borkowice 3 669 2 215 5 5 60.37% 0.06037
gm. gielniozwgm. Gielniów 3 853 2 638 4 4 68.47% 0.06847
gm. klwozwgm. Klwów 2 783 1 817 4 4 65.29% 0.06529
gm. odrzywozlzgm. Odrzywół 3 246 2 234 4 4 68.82% 0.06882
gm. potworozwgm. Potworów 3 386 2 084 4 4 61.55% 0.06155
gm. przysuchagm. Przysucha 10 245 6 352 9 9 62.00% 0.062
gm. rusinozwgm. Rusinów 3 587 2 504 4 4 69.81% 0.06981
gm. wieniawagm. Wieniawa 4 452 3 144 4 4 70.62% 0.07062

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. borkowicegm. Borkowice 3 669 1 732 5 5 47.21% 0.04721
gm. gielniozwgm. Gielniów 3 853 2 190 4 4 56.84% 0.05684
gm. klwozwgm. Klwów 2 783 1 523 4 4 54.73% 0.05473
gm. odrzywozlzgm. Odrzywół 3 238 1 791 4 4 55.31% 0.05531
gm. potworozwgm. Potworów 3 386 1 643 4 4 48.52% 0.04852
gm. przysuchagm. Przysucha 10 223 4 895 9 8 47.88% 0.04788
gm. rusinozwgm. Rusinów 3 587 2 275 4 4 63.42% 0.06342
gm. wieniawagm. Wieniawa 4 453 2 559 4 4 57.47% 0.05747

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. borkowicegm. Borkowice 3 669 703 5 5 19.16% 0.01916
gm. gielniozwgm. Gielniów 3 863 822 4 4 21.28% 0.02128
gm. klwozwgm. Klwów 2 783 670 4 4 24.07% 0.02407
gm. odrzywozlzgm. Odrzywół 3 237 841 4 4 25.98% 0.02598
gm. potworozwgm. Potworów 3 386 780 4 4 23.04% 0.02304
gm. przysuchagm. Przysucha 10 251 1 953 9 8 19.05% 0.01905
gm. rusinozwgm. Rusinów 3 587 807 4 4 22.50% 0.0225
gm. wieniawagm. Wieniawa 4 453 1 023 4 4 22.97% 0.02297