Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 1 757 944
Kart wydanych 980 956
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 55.80%
 • 47.67%

 • 49.29%

 • 50.91%

 • 52.53%

 • 54.15%

 • 55.77%

 • 57.39%

 • 59.01%

 • 60.63%

 • 62.25%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 1 749 248
Kart wydanych 743 841
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 42.52%
 • 36.97%

 • 38.17%

 • 39.36%

 • 40.56%

 • 41.75%

 • 42.95%

 • 44.14%

 • 45.34%

 • 46.53%

 • 47.73%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 1 747 241
Kart wydanych 266 957
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 15.28%
 • 13.08%

 • 13.66%

 • 14.25%

 • 14.83%

 • 15.41%

 • 16.00%

 • 16.58%

 • 17.16%

 • 17.75%

 • 18.33%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 61 222 33 231 66 66 54.28% 0.05428
chojnickichojnicki 74 066 39 459 69 69 53.28% 0.05328
czlzuchowskiczłuchowski 44 248 24 121 55 55 54.51% 0.05451
gdanzskigdański 84 374 46 025 58 58 54.55% 0.05455
kartuskikartuski 97 481 57 354 75 75 58.84% 0.05884
koszcierskikościerski 54 967 32 998 48 48 60.03% 0.06003
kwidzynzskikwidzyński 63 153 30 910 64 64 48.94% 0.04894
lezborskilęborski 50 182 27 559 46 46 54.92% 0.05492
malborskimalborski 49 617 23 989 37 37 48.35% 0.04835
nowodworskinowodworski 28 335 13 744 30 30 48.51% 0.04851
puckipucki 64 821 38 265 54 54 59.03% 0.05903
slzupskisłupski 75 226 36 615 88 88 48.67% 0.04867
starogardzkistarogardzki 96 656 52 205 95 95 54.01% 0.05401
tczewskitczewski 87 250 43 672 76 76 50.05% 0.05005
wejherowskiwejherowski 157 427 88 306 105 105 56.09% 0.05609
sztumskisztumski 32 702 16 824 41 41 51.45% 0.05145

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 349 385 211 976 199 199 60.67% 0.06067
m. gdyniam. Gdynia 187 396 112 140 118 118 59.84% 0.05984
m. slzupskm. Słupsk 70 894 33 797 47 47 47.67% 0.04767
m. sopotm. Sopot 28 542 17 766 21 21 62.25% 0.06225

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 60 984 26 643 66 64 43.69% 0.04369
chojnickichojnicki 73 842 31 506 69 65 42.67% 0.04267
czlzuchowskiczłuchowski 44 082 18 839 55 52 42.74% 0.04274
gdanzskigdański 84 339 34 098 58 58 40.43% 0.04043
kartuskikartuski 97 377 44 019 75 73 45.20% 0.0452
koszcierskikościerski 54 642 26 078 48 46 47.73% 0.04773
kwidzynzskikwidzyński 63 012 24 340 64 60 38.63% 0.03863
lezborskilęborski 50 058 21 862 46 43 43.67% 0.04367
malborskimalborski 49 441 18 686 37 34 37.79% 0.03779
nowodworskinowodworski 28 146 10 420 30 28 37.02% 0.03702
puckipucki 64 836 29 971 54 50 46.23% 0.04623
slzupskisłupski 75 023 29 017 88 85 38.68% 0.03868
starogardzkistarogardzki 96 211 41 146 95 89 42.77% 0.04277
tczewskitczewski 86 867 33 804 76 69 38.91% 0.03891
wejherowskiwejherowski 156 871 67 853 105 99 43.25% 0.04325
sztumskisztumski 32 594 13 565 41 39 41.62% 0.04162

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 344 739 149 219 199 182 43.28% 0.04328
m. gdyniam. Gdynia 187 240 83 273 118 114 44.47% 0.04447
m. slzupskm. Słupsk 70 438 26 042 47 43 36.97% 0.03697
m. sopotm. Sopot 28 506 13 460 21 21 47.22% 0.04722

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 60 983 9 967 66 64 16.34% 0.01634
chojnickichojnicki 73 859 12 228 69 65 16.56% 0.01656
czlzuchowskiczłuchowski 44 070 7 062 55 52 16.02% 0.01602
gdanzskigdański 84 332 11 793 58 58 13.98% 0.01398
kartuskikartuski 97 435 16 332 75 73 16.76% 0.01676
koszcierskikościerski 54 656 10 016 48 46 18.33% 0.01833
kwidzynzskikwidzyński 63 011 8 841 64 60 14.03% 0.01403
lezborskilęborski 50 082 7 893 46 43 15.76% 0.01576
malborskimalborski 49 441 7 058 37 34 14.28% 0.01428
nowodworskinowodworski 28 146 4 006 30 28 14.23% 0.01423
puckipucki 64 839 11 130 54 50 17.17% 0.01717
slzupskisłupski 75 029 11 421 88 85 15.22% 0.01522
starogardzkistarogardzki 96 207 16 238 95 89 16.88% 0.01688
tczewskitczewski 86 863 12 963 76 69 14.92% 0.01492
wejherowskiwejherowski 156 837 24 241 105 99 15.46% 0.01546
sztumskisztumski 32 589 5 605 41 39 17.20% 0.0172

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 346 772 45 343 199 183 13.08% 0.01308
m. gdyniam. Gdynia 183 162 30 275 118 112 16.53% 0.01653
m. slzupskm. Słupsk 70 431 9 648 47 43 13.70% 0.0137
m. sopotm. Sopot 28 497 4 897 21 21 17.18% 0.01718