Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Typ komitetu Koalicyjny komitet wyborczy
Adres ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Grzegorz Wójtowicz
Pełnomocnik finansowy Łukasz Pawełek
Adres strony www http://wybory2018.platforma.org
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 9 4 44.44 5 55.56 1
Okręg nr 2 10 4 40.00 6 60.00 1
Okręg nr 3 8 4 50.00 4 50.00 1
Okręg nr 4 11 5 45.45 6 54.55 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 51 47 54 63 30
Okręg nr 2 51 45 55 66 38
Okręg nr 3 53 58 49 68 35
Okręg nr 4 47 50 44 69 34

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 29 8
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 13 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 11 3
Ogółem 57 15

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 17 45% 21 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 164 75 46% 89 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 100 44 44% 56 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 76 38 50% 38 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 26 14 54% 12 46%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 3 1 33% 2 67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 3 0 0% 3 100%
Ogółem 410 189 46% 221 54%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 50 50 50
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 47 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 46 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 45 46
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 54 60 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 44 44
Ogółem 50 50 50

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 30 17 57% 13 43%
30-39 98 38 39% 60 61%
40-59 191 99 52% 92 48%
60+ 85 34 40% 51 60%
Ogółem 404 188 47% 216 53%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 2 0 0% 2 100%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 2 1 50% 1 50%
Ogółem 6 1 17% 5 83%