Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW SPOZA SITWY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Ślusarska 21 / 28, 15-714 Białystok
Pełnomocnik wyborczy Krzysztof Krasowski
Pełnomocnik finansowy Robert Lisowski
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 5 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 9 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 23 10 43% 13 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 25 10 40% 15 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 26 9 35% 17 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 1 50% 1 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 77 30 39% 47 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 52 53 51
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 55 55 54
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 40 42 39
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 41 55
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 48
Ogółem 52 53 51

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 8 2 25% 6 75%
30-39 14 6 43% 8 57%
40-59 35 12 34% 23 66%
60+ 17 9 53% 8 47%
Ogółem 74 29 39% 45 61%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 3 1 33% 2 67%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 3 1 33% 2 67%