Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 36 628
Wyborców 29 281
Obwodów 38
 • Wybory do Rady Powiatu w Suwałkach
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina bakalzarzewoGmina Bakałarzewo 4 15 15 16 16
gmina filipozwGmina Filipów 3 15 15 56 56
gmina jeleniewoGmina Jeleniewo 3 15 15 33 33
gmina przeroszlGmina Przerośl 3 15 15 39 39
gmina raczkiGmina Raczki 7 15 15 49 49
gmina rutka-tartakGmina Rutka-Tartak 3 15 15 32 32
gmina suwalzkiGmina Suwałki 8 15 15 49 49
gmina szypliszkiGmina Szypliszki 4 15 15 43 43
gmina wizzzajnyGmina Wiżajny 3 15 15 48 48

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 gmina Suwałki 3 6 198 4 16
0.0000020000Nr 2 gminy: Bakałarzewo, Filipów, Raczki 6 10 885 4 29
0.0000030000Nr 3 gminy: Jeleniewo, Szypliszki 3 5 813 4 18
0.0000040000Nr 4 gminy: Przerośl, Rutka-Tartak, Wiżajny 3 6 385 3 13
Podsumowanie 15 29 281 15 76

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 3 5 3 11
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 3 8 5 3 19
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 8 5 5 23
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM 5 8 5 5 23

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Nie
2 Nie
3 Nie
4 Nie

Rada Powiatu w Suwałkach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 5 1 TROCKI Adam 0.00% 0.000.00
Nie
1 5 2 WISZNIEWSKI Bartosz 0.00% 0.000.00
Nie
1 5 3 KARDEL Anna Alina 0.00% 0.000.00
Nie
1 8 1 WASILEWSKI Janusz 0.00% 0.000.00
Nie
1 8 2 NIESZCZERZEWSKA Cecylia 0.00% 0.000.00
Nie
1 8 3 POULAKOWSKI Jarosław 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 1 SZCZĘSNY Robert 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 2 KISŁOWSKA Beata 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 3 KARNASIEWICZ Piotr Henryk 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 4 BŁASZCZAK Grażyna Agata 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 5 ARCISZEWSKA Elżbieta 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 1 CHOŁKO Tadeusz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 2 SZWENGIER Stanisław 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 3 OMILJANOWICZ Bożena 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 4 SOCIK Bartosz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 5 GORLO Aleksandra 0.00% 0.000.00
Nie
2 5 1 WIERZBIŃSKI Józef 0.00% 0.000.00
Nie
2 5 2 ŚLĘZAK Mirosław Ryszard 0.00% 0.000.00
Nie
2 5 3 ARASIMOWICZ Renata 0.00% 0.000.00
Nie
2 5 4 DZIERŻYŃSKA Justyna 0.00% 0.000.00
Nie
2 5 5 ŻENDA Kazimierz 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 1 KOPKO Janusz 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 2 ŚWIEŻYŃSKI Patryk 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 3 KALINOWSKI Piotr 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 4 KONOPKO Katarzyna Regina 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 5 SIENICA Piotr 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 6 POJAWA Jolanta 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 7 MOŻEJKO Angelika 0.00% 0.000.00
Nie
2 8 8 DUBIŃSKI Adrian 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 1 ŁUNIEWSKI Artur 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 2 CHLEBUS Andrzej 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 3 WASILEWSKI Zenon 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 4 GRYSZKIEWICZ Irena 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 5 SYPEREK Danuta Zofia 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 6 MICHAŁOWSKA Dorota 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 7 STANISZEWSKI Stefan 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 8 DZIATKOWSKI Marek 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 1 OŁDAKOWSKI Szczepan 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 2 BIŁDA Stefan 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 3 ORCHOWSKA Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 4 JASIONOWSKA Wiesława 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 5 IWASZKO Adam 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 6 GAJEWSKA Ewa 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 7 BARSZCZEWSKI Krzysztof 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 8 CZUPER Michał 0.00% 0.000.00
Nie
3 5 1 BURZYŃSKI Marian 0.00% 0.000.00
Nie
3 5 2 ANESZKO Emilia 0.00% 0.000.00
Nie
3 5 3 KRAWCZYK Anna Małgorzata 0.00% 0.000.00
Nie
3 8 1 GAŁAŻYN Joanna Alicja 0.00% 0.000.00
Nie
3 8 2 SZTABIŃSKI Rafał 0.00% 0.000.00
Nie
3 8 3 SZCZAWIŃSKA Honorata 0.00% 0.000.00
Nie
3 8 4 BRONIKOWSKA Hanna 0.00% 0.000.00
Nie
3 8 5 ANESZKO Waldemar 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 1 KLESZCZEWSKI Zbigniew 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 2 PIETROŁAJ Wiesław Eugeniusz 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 3 KAJECKA Grażyna Monika 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 4 WNUKOWSKA Joanna Wiesława 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 5 BARTOSIEWICZ Sabina 0.00% 0.000.00
Nie
3 13 1 TRUCHAN Anna Danuta 0.00% 0.000.00
Nie
3 13 2 BURZYŃSKI Jan 0.00% 0.000.00
Nie
3 13 3 GRYGIĘĆ Maria Jolanta 0.00% 0.000.00
Nie
3 13 4 LESZCZYŃSKI Jarosław 0.00% 0.000.00
Nie
3 13 5 JABŁOŃSKA Bożena 0.00% 0.000.00
Nie
4 8 1 OŁDYŃSKA Magdalena 0.00% 0.000.00
Nie
4 8 2 ZIEMIACKI Karol Mirosław 0.00% 0.000.00
Nie
4 8 3 KOPROWSKI Marcin 0.00% 0.000.00
Nie
4 10 1 KOWALEWSKI Witold 0.00% 0.000.00
Nie
4 10 2 BUKOWSKI Rafał Konrad 0.00% 0.000.00
Nie
4 10 3 OLSZEWSKI Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
4 10 4 OŁUBOWICZ Krystyna 0.00% 0.000.00
Nie
4 10 5 DANILEWICZ Zofia 0.00% 0.000.00
Nie
4 13 1 MAŁACHOWSKI Sławomir 0.00% 0.000.00
Nie
4 13 2 MAJEWSKA Danuta 0.00% 0.000.00
Nie
4 13 3 GŁOSEK Janusz Michał 0.00% 0.000.00
Nie
4 13 4 SIEMASZKO Małgorzata 0.00% 0.000.00
Nie
4 13 5 WITKOWSKI Jan 0.00% 0.000.00
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Suwalski - ogółem 10 150 139 36 628 29 281 38 9
Gminy ogółem 9 135 135 36 628 29 281 38 9
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 135 36 628 29 281 38 9 0 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 15 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 15 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 76 34 45% 42 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 342 93 27% 249 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 23 4 17% 19 83%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Ogółem 441 131 30% 310 70%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 50 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 45 43 46
Średnia wieku kandydatów na wójta 46 41 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 41 7 17% 34 83%
30-39 108 40 37% 68 63%
40-59 204 70 34% 134 66%
60+ 65 10 15% 55 85%
Ogółem 418 127 30% 291 70%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 10 3 30% 7 70%
40-59 10 1 10% 9 90%
60+ 3 0 0% 3 100%
Ogółem 23 4 17% 19 83%