Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 709
Wyborców 6 198
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Suwałki
 • Wybory Wójta Gminy Suwałki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem, 91 Krzywe stały Tak Krzywe
2 Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, 40A Nowa Wieś stały Nie Bobrowisko, Lipniak, Nowa Wieś, Wiatrołuża Pierwsza
3 Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, 16 Płociczno-Tartak stały Tak Gawrych Ruda, Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Słupie, Sobolewo
4 Szkoła Podstawowa w Poddubówku, 17 Poddubówek stały Nie Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Poddubówek, Zielone Drugie, Zielone Królewskie
5 Centrum Kształcenia na Odległość w Potaszni, 21 B Potasznia stały Nie Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Osowa, Potasznia
6 Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, 15 Przebród stały Tak Białe, Korkliny, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków, Niemcowizna, Przebród, Trzciane, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Kamedulskie, Żyliny
7 Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 Suwałki stały Tak Biała Woda, Czarnakowizna, Gielniewo, Huta, Korobiec, Kuków-Folwark, Mała Huta, Okuniowiec, Osinki, Taciewo, Turówka Nowa , Turówka Stara
8 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, 49 Stary Folwark stały Nie Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Magdalenowo, Piertanie, Stary Folwark, Tartak, Wigry

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak 1 487 3 3
0.0000020000Nr 2 Płociczno-Osiedle 1 445 3 3
0.0000030000Nr 3 Sobolewo z wsią Słupie 1 253 3 3
0.0000040000Nr 4 Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Poddubówek, Zielone Drugie, Zielone Królewskie 1 439 4 4
0.0000050000Nr 5 Kuków, Zielone Kamedulskie 1 305 3 3
0.0000060000Nr 6 Korkliny, Kropiwne Stare, Przebród, Trzciane 1 355 2 2
0.0000070000Nr 7 Białe, Kropiwne Nowe, Niemcowizna, Wasilczyki, Wychodne, Żyliny 1 367 2 2
0.0000080000Nr 8 Krzywe 1 484 2 2
0.0000090000Nr 9 Biała Woda, Osinki 1 419 4 4
0.0000100000Nr 10 Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Osowa, Potasznia 1 437 4 4
0.0000110000Nr 11 Czarnakowizna, Korobiec, Kuków-Folwark, Taciewo, Turówka Nowa, Turówka Stara 1 362 4 4
0.0000120000Nr 12 Bobrowisko, Lipniak, Nowa Wieś, Wiatrołuża Pierwsza 1 488 3 3
0.0000130000Nr 13 Mała Huta z wsią Huta, Okuniowiec z wsią Gielniewo 1 582 2 2
0.0000140000Nr 14 Burdeniszki, Czerwony Folwark, Magdalenowo z wsią Wigry, Stary Folwark 1 421 4 4
0.0000150000Nr 15 Cimochowizna, Leszczewek, Leszczewo, Piertanie, Tartak 1 354 3 3
Podsumowanie 15 6 198 46 46

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM KWW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM 1 1 1 3
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA SUWAŁKI KWW AKTYWNA GMINA SUWAŁKI 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI KWW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GODNE ŻYCIE-GMINA SUWAŁKI KWW GODNE ŻYCIE-GMINA SUWAŁKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 CZERNIAWSKA Iwona Teresa 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GODNE ŻYCIE-GMINA SUWAŁKI Płociczno-Tartak
2 MACKIEWICZ Zbigniew 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI Osinki
3 SUCHOCKI Maciej 48 wyższe magisterskie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Krzywe

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 484 281 281 58.06% 0.05806
275 97.86% 0.09786
Tak
2 449 251 251 55.90% 0.0559
237 94.42% 0.09442
Tak
3 253 138 138 54.55% 0.05455
137 99.28% 0.09928
Tak
4 439 229 229 52.16% 0.05216
225 98.25% 0.09825
Tak
5 305 136 136 44.59% 0.04459
134 98.53% 0.09853
Tak
6 355 196 196 55.21% 0.05521
193 98.47% 0.09847
Tak
7 367 200 200 54.50% 0.0545
199 99.50% 0.0995
Tak
8 485 286 286 58.97% 0.05897
279 97.55% 0.09755
Tak
9 419 261 260 62.05% 0.06205
257 98.85% 0.09885
Tak
10 437 245 245 56.06% 0.05606
242 98.78% 0.09878
Tak
11 362 186 186 51.38% 0.05138
184 98.92% 0.09892
Tak
12 488 310 308 63.11% 0.06311
306 99.35% 0.09935
Tak
13 582 302 302 51.89% 0.05189
298 98.68% 0.09868
Tak
14 421 233 233 55.34% 0.05534
230 98.71% 0.09871
Tak
15 355 239 239 67.32% 0.06732
237 99.16% 0.09916
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 045 15 30.44% 0.03044
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM 165 3 4.81% 0.00481
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA SUWAŁKI 132 3 3.85% 0.00385
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI 1 837 15 53.51% 0.05351
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GODNE ŻYCIE-GMINA SUWAŁKI 254 10 7.40% 0.0074

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 045 15 1 30.44% 0.03044
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY SUWALSZCZYZNY RAZEM 165 3 0 4.81% 0.00481
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA SUWAŁKI 132 3 0 3.85% 0.00385
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA SUWAŁKI 1 837 15 14 53.51% 0.05351
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GODNE ŻYCIE-GMINA SUWAŁKI 254 10 0 7.40% 0.0074

Rada Gminy Suwałki - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KLIMASZEWSKI Marek 78 28.36% 0.02836
Nie
1 16 16 STANISZEWSKA Agnieszka 152 55.27% 0.05527
Tak
1 17 17 SZMIGIELSKA Ewa 45 16.36% 0.01636
Nie
2 10 10 MADEJSKA Małgorzata Anna 52 21.94% 0.02194
Nie
2 16 16 JÓZEFOWICZ Mariusz WALDEMAR 129 54.43% 0.05443
Tak
2 17 17 ŁOSZEWSKI Szymon 56 23.63% 0.02363
Nie
3 10 10 DANIŁOWICZ Radosław 21 15.33% 0.01533
Nie
3 16 16 JEROMIN Marek 108 78.83% 0.07883
Tak
3 17 17 CIEŚLUKOWSKA Marzena 8 5.84% 0.00584
Nie
4 10 10 TARASZKIEWICZ Piotr 73 32.44% 0.03244
Nie
4 14 14 GRZĘDZIŃSKI Robert 51 22.67% 0.02267
Nie
4 16 16 JANKOWSKI Tomasz Antoni 98 43.56% 0.04356
Tak
4 17 17 GUTKOWSKI Mateusz 3 1.33% 0.00133
Nie
5 10 10 KONOPKO Wojciech 46 34.33% 0.03433
Nie
5 15 15 DUDANOWICZ Ryszard 20 14.93% 0.01493
Nie
5 16 16 SAWICKI Marian 68 50.75% 0.05075
Tak
6 10 10 GRYGO Stanisław 72 37.31% 0.03731
Nie
6 16 16 CZERWIŃSKA Natalia 121 62.69% 0.06269
Tak
7 10 10 KISŁOWSKI Antoni 91 45.73% 0.04573
Nie
7 16 16 OSTROWSKI Jarosław 108 54.27% 0.05427
Tak
8 10 10 GAŁAŻYN Andrzej 82 29.39% 0.02939
Nie
8 16 16 MACKIEWICZ Stefan 197 70.61% 0.07061
Tak
9 10 10 SKUBINA Mirosława 29 11.28% 0.01128
Nie
9 14 14 RYNKIEWICZ Karol 78 30.35% 0.03035
Nie
9 16 16 BAŁTRUKANIS Janusz 126 49.03% 0.04903
Tak
9 17 17 ŻYLIŃSKA Marzanna 24 9.34% 0.00934
Nie
10 10 10 ORCHOWSKI Wojciech 77 31.82% 0.03182
Nie
10 15 15 SAFINOWSKA Bożena 55 22.73% 0.02273
Nie
10 16 16 GOLUBEK Lucyna 86 35.54% 0.03554
Tak
10 17 17 KAWALEC Iwona Małgorzata 24 9.92% 0.00992
Nie
11 10 10 ROZUMOWSKI Grzegorz 72 39.13% 0.03913
Tak
11 14 14 ŚNIADKOWSKI Andrzej 36 19.57% 0.01957
Nie
11 16 16 SIKORSKA Hanna Barbara 58 31.52% 0.03152
Nie
11 17 17 ARASIMOWICZ Karolina Elżbieta 18 9.78% 0.00978
Nie
12 10 10 MOROZ Grzegorz 112 36.60% 0.0366
Nie
12 16 16 KOŻUCHOWSKA Beata 175 57.19% 0.05719
Tak
12 17 17 NIEWUL Konrad 19 6.21% 0.00621
Nie
13 10 10 CZARTOLIŃSKA Emilia 106 35.57% 0.03557
Nie
13 16 16 NIESZCZERZEWICZ Adam 192 64.43% 0.06443
Tak
14 10 10 CITKOWSKI Krzysztof 50 21.74% 0.02174
Nie
14 15 15 OŁOWNIA Halina 57 24.78% 0.02478
Nie
14 16 16 SZTERMER Jolanta 90 39.13% 0.03913
Tak
14 17 17 RUDZIEWICZ Krystyna 33 14.35% 0.01435
Nie
15 10 10 MILEWSKI Krzysztof 84 35.44% 0.03544
Nie
15 16 16 TOMASZEWSKI Piotr 129 54.43% 0.05443
Tak
15 17 17 OSEWSKA Emilia 24 10.13% 0.01013
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CZERNIAWSKA Iwona Teresa 50 wyższe Płociczno-Tartak, 287 8.29 Nie
2 MACKIEWICZ Zbigniew 44 wyższe Osinki, 2 150 62.07 Tak
3 SUCHOCKI Maciej 48 wyższe magisterskie Krzywe, 1 027 29.65 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem, 91 Krzywe stały 485 286 287 59.18% 0.05918
286 99.65%
2 Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi, 40A Nowa Wieś stały 488 307 309 63.32% 0.06332
304 98.38%
3 Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, 16 Płociczno-Tartak stały 1 186 670 670 56.49% 0.05649
665 99.25%
4 Szkoła Podstawowa w Poddubówku, 17 Poddubówek stały 439 229 229 52.16% 0.05216
225 98.25%
5 Centrum Kształcenia na Odległość w Potaszni, 21 B Potasznia stały 437 245 245 56.06% 0.05606
242 98.78%
6 Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, 15 Przebród stały 1 027 532 532 51.80% 0.0518
527 99.06%
7 Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 Suwałki stały 1 363 749 749 54.95% 0.05495
743 99.20%
8 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, 49 Stary Folwark stały 776 472 472 60.82% 0.06082
472 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 709 6 198 8 1