Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 47 440
Wyborców 38 481
Obwodów 43
 • Wybory do Rady Powiatu Grajewskiego
 • Wyniki głosowania do rady powiatu
 • Wyniki wyborów do rady powiatu
 • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto grajewoMiasto Grajewo 14 4 21 19 119
gmina grajewoGmina Grajewo 6 15 15 41 41
gmina radzilzozwGmina Radziłów 8 15 15 29 29
gmina rajgrozdGmina Rajgród 5 15 15 30 30
gmina szczuczynGmina Szczuczyn 6 15 15 37 37
gmina wazsoszGmina Wąsosz 4 15 15 30 30

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto: Grajewo 8 17 451 4 40
0.0000020000Nr 2 Gminy: Grajewo, Rajgród 4 9 070 4 23
0.0000030000Nr 3 Gminy: Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz 5 11 960 3 20
Podsumowanie 17 38 481 11 83

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 10 6 7 23
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 10 6 6 22
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 7 23
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW GRAJEWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 5 15

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Nie
2 Nie
3 Nie

Rada Powiatu Grajewskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 KRUSZYŃSKI Zygmunt 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 2 MALESZEWSKI Wojciech Dariusz 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 3 BORKOWSKA Zofia Alicja 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 4 PUŁAWSKI Grzegorz 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 5 PIEKARSKI Krzysztof Kazimierz 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 6 SZYMANOWSKI Karol 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 7 KUMKOWSKA Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 8 ZARZECKA Izabela 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 9 ROSIŃSKA Grażyna 0.00% 0.000.00
Nie
1 2 10 GOLICZEWSKA Anna 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 1 DOLIWA Stanisław Adam 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 2 HADER Joanna Katarzyna 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 3 GRABOWSKA Jadwiga 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 4 SZEWCZYK Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 5 JAMROZY Krzysztof Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 6 TARNOWSKI Adam 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 7 HIRNIAK Bogdan 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 8 ARASIMOWICZ Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 9 DOBROWOLSKI Krzysztof 0.00% 0.000.00
Nie
1 4 10 KOZŁOWSKA Natalia 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 1 ŁAJEWSKI Andrzej 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 2 RUSZCZYK Bolesław 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 3 BORKOWSKA Anna 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 4 GINEL Sławomir Jan 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 5 GUTOWSKI Krzysztof 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 6 ŻBIKOWSKA Marta Patrycja 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 7 MUCZYŃSKA Elwira 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 8 MODZELEWSKI Henryk 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 9 WOJSŁAWOWICZ Bogdan 0.00% 0.000.00
Nie
1 10 10 WOŁKOWICKA Justyna Adrianna 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 1 BEDNARKO Maciej Paweł 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 2 DUDZIŃSKI Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 3 CEBELIŃSKI Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 4 CISZEWSKA Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 5 STRÓZIK Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 6 WIECZOREK Waldemar Tadeusz 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 7 ROGOWSKA Małgorzata Maria 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 8 SZYMANOWSKA Joanna 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 9 ZOLNIK Marzena Dorota 0.00% 0.000.00
Nie
1 13 10 POBOŻY Witold 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 1 ZAWADZKI Jan 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 2 KOSSAKOWSKI Stanisław 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 3 KULESZA Hanna 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 4 AJDYN Ewelina 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 5 RUTKOWSKA Alicja 0.00% 0.000.00
Nie
2 2 6 WOJEWODA Jan 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 1 KOSTRZEWSKI Marek 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 2 MILEWSKI Piotr 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 3 GRACZEWSKI Andrzej 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 4 TRUSZKOWSKA Katarzyna 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 5 ORGANEK Magdalena 0.00% 0.000.00
Nie
2 4 6 BAGIŃSKA Dorota 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 1 GARDOCKI Grzegorz 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 2 ARCISZEWSKA Anna 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 3 RYDZEWSKI Jerzy 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 4 CZAPSKI Krzysztof 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 5 SZUMSKA Martyna 0.00% 0.000.00
Nie
2 10 6 KUCZYŃSKA Małgorzata 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 1 BIELAWSKI Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 2 MIKULSKI Andrzej 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 3 ZYSKOWSKA Elżbieta 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 4 PONIATOWSKA Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
2 13 5 RANDZIO Izabela Katarzyna 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 1 MARCINKIEWICZ Janusz Marian 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 2 CZYŻEWSKI Leszek 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 3 JANKOWSKA Krystyna 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 4 TRZCIŃSKI Radosław 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 5 ŁYNKO Marta 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 6 MORDASIEWICZ Wiesław 0.00% 0.000.00
Nie
3 2 7 BUDZIŃSKA Jadwiga Jolanta 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 1 GADOMSKA Maria 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 2 BRZOZOWSKI Waldemar 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 3 GŁADKOWSKA Marzanna 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 4 WESOŁOWSKI Jacek 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 5 CZAPLICKA Sylwia 0.00% 0.000.00
Nie
3 4 6 WALEWSKI Kazimierz 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 1 KRUKOWSKI Tomasz 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 2 GWIAZDOWSKA Maria 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 3 SZCZESNY Waldemar 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 4 MICHAŁOWSKA Aneta Małgorzata 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 5 ŁUBOWICZ Przemysław 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 6 KRAWCEWICZ Katarzyna 0.00% 0.000.00
Nie
3 10 7 GROMADZKA-BIAŁOUS Ewa Barbara 0.00% 0.000.00
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Grajewski - ogółem 7 113 82 47 440 38 481 43 3 3
Gminy ogółem 6 96 79 47 440 38 481 43 3 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 4 21 172 17 451 14 0 1 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 5 75 75 26 268 21 030 29 3 2 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 11 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 16 1
Ogółem 27 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 83 39 47% 44 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 116 51 44% 65 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 160 45 28% 115 72%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 5 0 0% 5 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 5 0 0% 5 100%
Ogółem 369 135 37% 234 63%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 47 44 50
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 47 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 45 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 49
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 49
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 24 10 42% 14 58%
30-39 91 46 51% 45 49%
40-59 187 63 34% 124 66%
60+ 57 16 28% 41 72%
Ogółem 359 135 38% 224 62%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 8 0 0% 8 100%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 10 0 0% 10 100%