Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 901
Wyborców 3 955
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy w Radziłowie
 • Wybory Wójta Gminy Radziłów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska, 1 Łoje-Awissa stały Nie Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki
2 Świetlica wiejska, Glinki stały Nie Glinki, Mikuty
3 była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, 82 Słucz stały Tak Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo
4 Szkoła Podstawowa, 1 Kramarzewo stały Tak Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo
5 Szkoła Podstawowa, 41 Klimaszewnica stały Nie Klimaszewnica, Sośnia
6 była Szkoła Podstawowa, 33 Mścichy stały Nie Mścichy, Święcienin
7 Świetlica wiejska, Karwowo stały Tak Karwowo, Okrasin, Ostrowik
8 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 - lecia 15 Radziłów stały Tak Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki 1 334 3 3
0.0000020000Nr 2 Brodowo, Dębówka, Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy 1 239 1 1
0.0000030000Nr 3 Słucz 1 331 2 2
0.0000040000Nr 4 Glinki, Mikuty 1 192 1 1
0.0000050000Nr 5 Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Wiązownica, Zakrzewo 1 316 1 1
0.0000060000Nr 6 Klimaszewnica (nr domu od 1 do 83) 1 203 2 2
0.0000070000Nr 7 Klimaszewnica (nr domu od 84 do 186), Sośnia 1 195 2 2
0.0000080000Nr 8 Karwowo 1 208 1 1
0.0000090000Nr 9 Radziłów ulice: Gęsia, Grzybowa, Gumienna, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Plac 500 - lecia, Szczuczyńska 1 279 2 2
0.0000100000Nr 10 Radziłów ulice: Adama Mickiewicza, Łomżyńska, Nadstawna, Radziłów Kolonia 1 257 2 2
0.0000110000Nr 11 Radziłów ulice: Bargłówek, Długa, Karwowska, Piękna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna, Sportowa, Szkolna 1 352 2 2
0.0000120000Nr 12 Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo 1 252 2 2
0.0000130000Nr 13 Kieljany, Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo 1 261 2 2
0.0000140000Nr 14 Mścichy, Święcienin 1 345 2 2
0.0000150000Nr 15 Okrasin, Ostrowik 1 191 2 2
Podsumowanie 15 3 955 27 27

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY RADZIŁÓW 2018 KWW GMINY RADZIŁÓW 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ZIEMKIEWICZ Robert 46 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Radziłów
1 MILEWSKI Krzysztof 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY RADZIŁÓW 2018 Radziłów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 334 180 180 53.89% 0.05389
178 98.89% 0.09889
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 337 179 179 53.12% 0.05312
175 97.77% 0.09777
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 Bez głosowania Nie
6 203 102 102 50.25% 0.05025
100 98.04% 0.09804
Tak
7 195 71 71 36.41% 0.03641
70 98.59% 0.09859
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 279 141 141 50.54% 0.05054
134 95.04% 0.09504
Tak
10 257 156 156 60.70% 0.0607
147 94.23% 0.09423
Tak
11 352 196 196 55.68% 0.05568
188 95.92% 0.09592
Tak
12 252 115 115 45.63% 0.04563
112 97.39% 0.09739
Tak
13 261 142 142 54.41% 0.05441
138 97.18% 0.09718
Tak
14 345 154 154 44.64% 0.04464
150 97.40% 0.0974
Tak
15 191 116 125 65.45% 0.06545
117 93.60% 0.0936
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 567 12 37.57% 0.03757
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 101 1 6.69% 0.00669
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY RADZIŁÓW 2018 841 14 55.73% 0.05573

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 567 12 2 37.57% 0.03757
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 101 1 1 6.69% 0.00669
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY RADZIŁÓW 2018 841 14 12 55.73% 0.05573

Rada Gminy w Radziłowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 ROGOWSKI Henryk 35 19.66% 0.01966
Nie
1 10 10 SZLESZYŃSKI Marek 101 56.74% 0.05674
Tak
1 14 14 WEJDA Janusz 42 23.60% 0.0236
Nie
2 14 14 BORAWSKI Jan Bez głosowania Tak
3 2 2 TUZINOWSKA Alicja 65 37.14% 0.03714
Nie
3 14 14 OBRYCKI Jan 110 62.86% 0.06286
Tak
4 14 14 WÓJCIK Antoni Bez głosowania Tak
5 14 14 WYSOCKI Kazimierz Przemysław Bez głosowania Tak
6 2 2 KOSZYKOWSKI Bogdan 43 43.00% 0.043
Nie
6 14 14 KLIMASZEWSKA Elżbieta 57 57.00% 0.057
Tak
7 2 2 POPOWSKA Agnieszka 22 31.43% 0.03143
Nie
7 14 14 DROZDOWSKI Marek 48 68.57% 0.06857
Tak
8 2 2 DĄBROWSKI Andrzej Bez głosowania Tak
9 2 2 JURSKI Andrzej 40 29.85% 0.02985
Nie
9 14 14 TOKARZEWSKI Piotr 94 70.15% 0.07015
Tak
10 2 2 MOŚCICKI Stefan 62 42.18% 0.04218
Nie
10 14 14 KONOPKA Krzysztof 85 57.82% 0.05782
Tak
11 2 2 CHILIŃSKI Jarosław 47 25.00% 0.025
Nie
11 14 14 MROCZKOWSKI Zbigniew 141 75.00% 0.075
Tak
12 2 2 GRZYMAŁA Eliza 43 38.39% 0.03839
Nie
12 14 14 CHYLIŃSKI Grzegorz 69 61.61% 0.06161
Tak
13 2 2 PIENIĄŻEK Krzysztof 62 44.93% 0.04493
Nie
13 14 14 KOZIKOWSKI Kamil 76 55.07% 0.05507
Tak
14 2 2 PŁOSZKIEWICZ Mariusz 94 62.67% 0.06267
Tak
14 14 14 MIKUCKI Eugeniusz 56 37.33% 0.03733
Nie
15 2 2 POLKOWSKI Bogdan 54 46.15% 0.04615
Nie
15 14 14 JAROSIŃSKI Paweł 63 53.85% 0.05385
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MILEWSKI Krzysztof 42 wyższe Radziłów, 1 420 71.94 Tak
2 ZIEMKIEWICZ Robert 46 wyższe Radziłów, 554 28.06 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska, 1 Łoje-Awissa stały 334 180 180 53.89% 0.05389
177 98.33%
2 Świetlica wiejska, Glinki stały 192 106 106 55.21% 0.05521
103 97.17%
3 była Filia nr 1 Biblioteki Samorządowej, 82 Słucz stały 647 316 316 48.84% 0.04884
310 98.10%
4 Szkoła Podstawowa, 1 Kramarzewo stały 513 257 257 50.10% 0.0501
245 95.33%
5 Szkoła Podstawowa, 41 Klimaszewnica stały 398 173 173 43.47% 0.04347
171 98.84%
6 była Szkoła Podstawowa, 33 Mścichy stały 345 154 154 44.64% 0.04464
153 99.35%
7 Świetlica wiejska, Karwowo stały 399 225 225 56.39% 0.05639
221 98.22%
8 Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Plac 500 - lecia 15 Radziłów stały 1 127 604 604 53.59% 0.05359
594 98.34%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 901 3 955 8 1