Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 51 594
Wyborców 41 431
Obwodów 53
  • Wybory do Rady Powiatu Łomżyńskiego
  • Geografia

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
gmina jedwabneGmina Jedwabne 5 15 15 39 39
gmina lzomzzzaGmina Łomża 13 15 15 46 46
gmina miastkowoGmina Miastkowo 4 15 15 43 43
gmina nowogrozdGmina Nowogród 4 15 15 39 39
gmina piaztnicaGmina Piątnica 8 15 15 54 54
gmina przytulzyGmina Przytuły 4 15 15 43 43
gmina szniadowoGmina Śniadowo 5 15 15 48 48
gmina wiznaGmina Wizna 5 15 15 45 45
gmina zbozjnaGmina Zbójna 5 15 15 34 34

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 gminy: Jedwabne, Przytuły, Wizna 4 9 550 5 27
0.0000020000Nr 2 gmina: Łomża 4 8 963 5 26
0.0000030000Nr 3 gminy: Miastkowo, Śniadowo 3 7 734 5 21
0.0000040000Nr 4 gminy: Nowogród, Zbójna 3 6 700 5 21
0.0000050000Nr 5 gminy: Piątnica 3 8 484 5 21
Podsumowanie 17 41 431 25 116

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 6 5 5 5 5 26
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 3 3 3 3 3 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 6 6 4 4 4 24
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 5 5 5 27
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM KWW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM 6 6 4 4 4 24
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat łomżyński - ogółem 10 152 140 51 594 41 431 53 7 2
Gminy ogółem 9 135 135 51 594 41 431 53 7 2
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 9 135 135 51 594 41 431 53 7 2 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 25 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 25 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 116 55 47% 61 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 365 98 27% 267 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 22 1 5% 21 95%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 4 1 25% 3 75%
Ogółem 507 155 31% 352 69%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 46 46 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 48 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 51 59 51
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 60 45
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 33 12 36% 21 64%
30-39 120 34 28% 86 72%
40-59 256 82 32% 174 68%
60+ 72 25 35% 47 65%
Ogółem 481 153 32% 328 68%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 5 0 0% 5 100%
40-59 16 1 6% 15 94%
60+ 5 1 20% 4 80%
Ogółem 26 2 8% 24 92%