Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 168 361
Wyborców 140 543
Obwodów 85
 • Wybory do Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Wyniki głosowania do Rady Dzielnicy
 • Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
401 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 Praga-Południe stały Nie ul. Bliska: cała, ul. A. Frycza-Modrzewskiego: cała, ul. Grochowska: 342, 344, 346/348, 354, ul. Lubelska: cała, ul. Mińska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 35, ul. Nowińska: cała, ul. Skaryszewska: cała, ul. Targowa: od nr 2 do nr 14, ul. J. Zamoyskiego: cała, ul. Żupnicza: 18A, 20
402 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 Praga-Południe stały Tak ul. Głucha: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 309/317 do nr 365A oraz strona parzysta od nr 322 do nr 338/340, ul. Kamionkowska 7, 7A, 18, ul. Mińska: 4/6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Stanisława Augusta: 42
403 Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44 Praga-Południe stały Nie ul. Chodakowska: 14, 19/31, 22, 24, 33, ul. Drewnicka: cała, Gocławska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 278 do nr 304, ul. Groszowicka: cała, ul. Kałuszyńska: cała, ul. Kamionkowska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 49, strona parzysta od nr 32 do nr 54, ul. Mińska: strona parzysta od nr 24 do nr 56 oraz nr 62, ul. Owsiana: cała, ul. Rybna: cała, ul. Terespolska: 13, 15, 17, ul. Wawerska: cała
404 Zespół Szkół Specjalnych Nr 91, ul. Weterynaryjna 3 Praga-Południe stały Tak ul. Chodakowska: 26/32, ul. Grochowska 272, ul. Kobielska: 96, 98, 100, ul. Podskarbińska: 7, 7A, 7B, 9, ul. Stanisławowska: cała, ul. Terespolska: 2, 4, ul. Weterynaryjna: cała, ul. Żupnicza: 17
405 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1 Praga-Południe stały Nie ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 287 do nr 299, ul. Kinowa: 23, 25, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 32 do 38 oraz nr 73 i 75, al. J. Waszyngtona: 33
406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16, ul. Siennicka 40 Praga-Południe stały Tak ul. W. Chrzanowskiego: 13, 15, 19, ul. J. Dwernickiego: 20, 22, 26, 28, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 17 do 27 oraz 22, 22A, 26, 26A, 26B, 26C, ul. L. Mycielskiego: 21A, 21B, 23, ul. Siennicka: strona parzysta od nr 38 do nr 48
407 Zespół Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15 Praga-Południe stały Nie ul. J. Dwernickiego: 33, 35, 37, 39, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 242 do nr 262, ul. Kaleńska: 3, 5, 7, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 69 do nr 85, 88/92, 91, ul. Podskarbińska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Rębkowska: 1, 3, 4, 6, ul. Siennicka: strona nieparzysta 15, 19, 19A, 19B, 21, 23, oraz strona parzysta 22, 22A, 24, 26.
408 Przedszkole Nr 51, ul. W. Chrzanowskiego 7 Praga-Południe stały Nie ul. W. Chrzanowskiego: 2, 4, 7, ul. J. Dwernickiego: 16, 18, 19, 21, L. Mycielskiego: 20, 22, ul. Nizinna: 23, 23A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Przeworska: 2, 2A, 2B, 4, 4A, ul. Wiatraczna: strona nieparzystaod nr 19 do nr 29
409 Szkoła Podstawowa Nr 72, ul. L. M. Paca 44 Praga-Południe stały Nie ul. L. Dwernickiego: strona nieparzysta od nr 23 do nr 29A oraz nr 12, 14, ul. L. Kickiego: 7, 9, 11, 12, ul. Kobielska: strona parzystaod nr 52 do nr 86, ul. L. Mycielskiego: 3, ul. L. M. Paca: strona nieparzysta nr 37, 39, 39A, 43, oraz strona parzysta nr 40, 46, 48, 50, ul. Prochowa: 36, 38, 40, 49, 61, 63, ul. Rębkowska: 7, 9, 11, 12, 14, ul. Siennicka: 30, 32, 34, 36, 36A, ul. Wiatraczna: 13, 13A, 15
410 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. L. M. Paca 42 Praga-Południe stały Tak ul. Apteczna: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 224 do nr 234/240 , ul. Kaleńska: strona parzysta od nr 2A do 12, ul. Kobielska: strona parzysta od nr 16 do nr 34, strona nieparzysta nr 23 oraz od nr 39 do nr 63, ul. L. M. Paca: strona nieparzysta od nr 7 do nr 23, ul. Prochowa: strona nieparzysta od nr 9/11 do nr 35, strona parzysta od nr 12 do nr 32, ul. Wiatraczna: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10A, 12, 28A
411 Przedszkole Nr 230 (wejście od ul. Romea i Julii), ul. Szaserów 118A Praga-Południe stały Nie ul. J. Chłopickiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 67, ul. Dudziarska: cała, ul. Garwolińska: strona parzysta od nr 20 do nr 38A, ul. Makowska: 155, ul. Podskarbińska: 54, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 116 do nr 124A, 128, ul. Szklanych Domów: cała, ul. Wspólna Droga: strona nieparzysta od nr 23 do nr 31, ul. Zbrojarska: cała.
412 Przedszkole Nr 249, ul. Kobielska 5 Praga-Południe stały Tak ul. Garwolińska: 7, 9, ul. Grochowska: 186, ul. Kobielska: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, ul. Nizinna: 3, 4, 4A, 5, 7/9, 8, 10, 12, 13, 18, ul. L. M. Paca: strona parzysta od nr 2/4 do nr 10, ul. Prochowa: 7, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 129 do nr 139.
413 Straż Miejska m. st. Warszawy VII Oddział Terenowy, ul. Kobielska 5 Praga-Południe stały Tak ul. Grochowska: 194/196, 200, 202, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 11 do nr 19
414 Przedszkole nr 48, ul. Szaserów 119 Praga-Południe stały Tak ul. Garwolińska: 8/10, 12, 14, 16A, 18, ul. Osowska: strona parzysta od nr 80 do nr 88, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 113 do nr 121, ul. Wspólna Droga: 15.
415 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7, ul. Osowska 81 Praga-Południe stały Tak ul. Daszowska: cała, ul. Garwolińska: 4, 6, ul. Grochowska: 170, 172, 174/176, ul. A. Kordeckiego: 62, 64, 75, 77, 79, ul. Osowska: 73/79, 81, 85, 89, ul. Wspólna Droga: 1, 3, 5, 7.
416 Szkoła Podstawowa Nr 141, ul. Szaserów 117 Praga-Południe stały Nie ul. Barwnicza: cała, ul. Boremlowska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 55A, strona parzysta od nr 24 do nr 42, ul. Chłodnicza: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 115 do nr 133, ul. Nasielska: 15, 17, 23, oraz strona parzysta od nr 36/38 do nr 44, ul. Obarowska: cała, ul. Pokrzywnicka: cała, ul. Rusznikarska: cała, ul. Serocka: parzysta od nr 40 do nr 68, strona nieparzysta od nr 41 do nr 59, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 78 do nr 108, ul. ks. J. Sztuki: 25, 27, 31, 33, ul. Wspólna Droga: 18, 20, ul. Załęże: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25.
417 Szkoła Podstawowa Nr 141, ul. Szaserów 117 Praga-Południe stały Nie ul. Kiprów: cała, ul. Nasielska: 30, 32, ul. Osowska: strona parzysta od nr 48 do nr 70/72, ul. Serocka: 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 81 do nr 91/95 i od nr 99 do nr 111, ul. ks. J. Sztuki: 13, 15, 17, 19, ul. Wspólna Droga: 10, 12, 14.
418 Zespół Szkół nr 90, ul. A. Kordeckiego 54 Praga-Południe stały Nie ul. Dubieńska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 136 do 168A, ul. A. Kordeckiego: strona parzysta od nr 30 do nr 56/58, strona nieparzysta od nr 39/41 do nr 69, ul. Lubartowska: cała, ul. Lubiniecka: cała, ul. Nasielska: strona parzysta od nr 12 do nr 26, ul. Osowska: 45, 47, 49, ul. Pułtuska: cała, ul. Serocka: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 6 do nr 26, pl. P. Szembeka: 1, ul. ks. J. Sztuki: 3, 5, 7, ul. Wspólna Droga: 6, 8
419 Szkoła Podstawowa 374 (dawne Gimnazjum nr 22), ul. Boremlowska 6/12 Praga-Południe stały Nie ul. Boremlowska: 2, 4, 19, 20, 22, ul. Byczyńska: cała, ul. J. Chłopickiego: strona parzysta od nr 2 do nr 46 oraz strona nieparzysta od nr 7/9 do nr 41, ul. Dęby: cała, ul. I. Domeyki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, ul. Hetmańska: 43, 44, 45, 47B, 51, ul. Lubieszowska: cała, ul. Makowska: 95, 99, 101, 103, ul. Osowska: strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, strona parzysta od nr 28 do nr 46, ul. Płowce: cała, ul. Stoczkowska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 59 do nr 69/71, 71 oraz nr 60, 62, ul. ks. J. Sztuki: 24, ul. J. Zaliwskiego: 8, 10, 16, 18, 20, ul. Załęże: 4, 6, 10, 12, 14, 18, ul. T. Zana: cała, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 27 do nr 61 oraz strona parzysta od nr 36 do nr 68C
420 AN nr 7, ul. Hetmańska 25 Praga-Południe stały Nie ul. I. Domeyki: strona parzysta od nr 2 do nr 26, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 90 do nr 128, ul. Hetmańska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 39, ul. A. Kordeckiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 4 do nr 22, ul. Osowska: 18, 23, 24, 25, 25A, ul. Szaserów: 55, 57, pl. P. Szembeka: 2, 4, 6, 8, ul. J. Zaliwskiego: 2 oraz strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 4 do nr 34
421 Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13 Praga-Południe stały Nie ul. Biłgorajska: cała, ul. Bitwy Grochowskiej: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 50 do nr 88, ul. Hetmańska: strona parzysta od nr 2A do nr 42B, ul. Kwatery Głównej: cała, ul. Osowska: 10/12, ul. Podhajecka: cała, ul. Podolska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 25, ul. Szaserów: strona nieparzysta: nr 43/45 i 47/49 i strona parzysta od nr 40 do nr 50, ul. Trembowelska: cała, ul. Tyśmienicka: cała
422 Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13 Praga-Południe stały Nie ul. Beskidzka: cała, ul. Dynowska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 16 do nr 46, ul. Koprzywiańska: cała, ul. Liwiecka: cała, ul. Łysogórska: cała, ul. Makowska: nr 63, 65, ul. Olszynki Grochowskiej: cała, ul. Podolska: strona parzysta od nr 8 do nr 16A, ul. Roztocka: cała, ul. Styrska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 4 do nr 18, ul. Sztabowa: cała, ul. Wiarusów: cała, ul. Zapałczana: cała.
423 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 Praga-Południe stały Nie ul. Bakaliowa: cała, Biskupia: cała, ul. Cukrownicza: cała, ul. Czechowicka: cała, ul. Gorzelnicza: cała, ul. Grochowska: strona parzysta 2 i od nr 8 do nr 14G, ul. Jordanowska: cała, ul. B. Kicińskiego: cała, ul. Kresowa: cała, do granicy dzielnicy (ul. Marsa), ul. Ludwisarska: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 1B do nr 35, ul. Marsa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. Morgowa: cała, do granicy dzielnicy (ul. Marsa), ul. Murmańska: cała, ul. Naddnieprzańska: cała, do granic dzielnicy, (ul. Marsa), ul. Osada Ojców: cała, ul. Pabianicka: cała, ul. Płowiecka: 5A, 5B, 5C, 7, ul. Rożnowska: cała, ul. Tarnobrzeska: cała, ul. Zawierciańska: cała.
424 Przedszkole nr 179, ul. Jarocińska 12/14 Praga-Południe stały Nie ul. Dęblińska: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 43 do nr 83, ul. Jarocińska: 1, ul. Kokoryczki: cała, ul. Lotnicza: 7, 9, 11, 11A, 16, 16A, 18, ul. Ostrobramska: 34, 36, 38, ul. Płowiecka: 2, 6A, ul. Pustelnicka: 2, 4, 5, 6, ul. Tarnowiecka: 46, 48, ul. Witolińska: 2, 4, 5, 6, 8, 41, 44, 45, ul. Zarośla: cała.
425 Szkoła Podstawowa nr 163 (dawne Gimnazjum nr 23), ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe stały Tak ul. Łukowska: 1, 2, 2A, 2B, 2C, 4, 5, 6, 8, ul. M. Rodziewiczówny: 7
426 Przedszkole nr 177, ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe stały Nie ul. Łukowska: 3, 7, 9, ul. Ostrobramska: 72, 78, ul. M. Rodziewiczówny: 1
427 Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32 Praga-Południe stały Nie ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 91 do nr 119, ul. Jarocińska: strona parzysta od nr 12/14 do nr 34 oraz strona nieparzysta od nr 13 do nr 31, ul. Kawcza: cała, ul. Komorska: strona parzystaod nr 30 do nr 62, ul. Łukowska: 16, ul. Osiecka: strona parzystaod nr 28/32 do nr 62 oraz strona nieparzysta od nr 29 do nr 59, ul. Pustelnicka: strona parzysta od nr 8 do nr 30 oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 23 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 36, ul. Tarnowiecka: strona nieparzysta od nr 33 do nr 57.
428 Zespoł Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Praga-Południe stały Nie ul. Komorska: 4, 8, 10, ul. Łukowska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Osiecka: 2, 4, 4A, ul. Ostrobramska: 64A, 80, 82, 84, ul. Tarnowiecka: 3, 5, 7, 9, 11.
429 Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32 Praga-Południe stały Nie ul. Gdecka: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 121/125 do nr 135C, ul. Komorska: 47, 49, 53, ul. Łukowska: 30, 46, 48, 50, 52, ul. Mlądzka: strona nieparzysta od nr 15 do 29 oraz strona parzysta od nr 20 do 48, ul. Okuniewska: 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, ul. Omulewska: strona parzysta od nr 12 do nr 20, ul. Pustelnicka: 42, 46, 48, 48A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 35 do nr 53 oraz strona parzysta od nr 40 do nr 60B, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 51 do 87, strona parzysta od nr 72 do nr 92.
430 Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Praga-Południe stały Nie ul. Filomatów: strona nieparzysta od nr 13 do nr 35 i strona parzysta od nr 16 do nr 46, ul. Gedymina: strona parzysta od nr 18 do 30, ul. Komorska: 11/15, 29/33, 35, 37, 39/41, ul. Łukiska: strona parzysta od nr 14 do nr 22 oraz strona nieparzysta od nr 15 do nr 27, ul. Łukowska: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 39, ul. Mlądzka: 3, 3A, 5, 5A, 8, 10, ul. Okuniewska: 1, 3, 5, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 88 do nr 104A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 31, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 17 do nr 37, strona parzysta od nr 34 do nr 70, ul. Znicza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 16 do nr 18A
431 Szkoła Podstawowa nr 163 (dawne Gimnazjum nr 23), ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe stały Nie ul. Łukiska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 9, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 6, 8, 10, 12, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Ostrobramska: strona nieparzysta od nr 73 do nr 85, ul. Perkuna: cała.
432 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 Praga-Południe stały Tak ul. Białowieska: strona parzysta od nr 30 do 42, ul. Czapelska: 32, 33, 34, 34A, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48, ul. Filomatów: strona nieparzysta od nr 41 do nr 57, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 169 do nr 207, ul. Igańska: strona parzysta od nr 2 do nr 12 oraz nr 36, ul. Karczewska: cała, ul. Krypska: 31, 31A, 35, 37, ul. Łukowska: 60, 62, 64, 66, ul. Majdańska: 24, 26, 47, ul. Męcińska: 42, ul. Omulewska: 2, strona nieparzysta od nr 9 do nr 25, ul. Ostrołęcka: 16, ul. Sulejkowska: 61, 63, 70, 72, 74, ul. Zagójska: cała.
433 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 Praga-Południe stały Nie ul. Igańska: strona parzysta od nr 20 do nr 34, ul. Korytnicka: 46, ul. Krypska: 30A, ul. Majdańska: 45
434 Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1 Praga-Południe stały Tak ul. Czapelska: strona parzysta od nr 14 do nr 30 oraz nr 23, 29 i 31, ul. Darłowska: cała, ul. Grenadierów: 6A, 8, 10A, 12, ul. Igańska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 27, ul. Korytnicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 21 do nr 29, ul. I. Kruszewskiego: cała, ul. Krypska: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 27A, 29, ul. Kutnowska: cała, ul. Majdańska: 4, 12, 16, 18, 19, 20, 21, ul. Męcińska: 18, 20, 24, al. Stanów Zjednoczonych: 72, ul. Szczawnicka: cała, ul. Zgierska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 19
435 Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1 Praga-Południe stały Nie ul. Majdańska: numery nieparzyste od nr 1 do nr 13
436 Szkoła Podstawowa nr 246, ul. Białowieska 22 Praga-Południe stały Nie ul. Białowieska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19, strona parzysta od nr 4 do nr 28E, ul. Budrysów: cała, ul. Filomatów: 37, 37A, 37B, 39, 39A, 39B, ul. Gedymina: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Grenadierów: 4, ul. Igańska: 3, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 106/112 do nr 122, ul. Zgierska: strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Znicza: 22A, 24, 26/28 oraz strona nieparzysta od nr 23 do nr 37
437 XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe stały Nie ul. Dobrowoja: cała, ul. Grenadierów: 44A, 44B, 46, 46A, 67/69, 71, 77, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 215 do nr 249/251, ul. Lubomira: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 98/100, do nr 108, ul. Modrzewiowa: cała, ul. Siennicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2/4 do nr 12, al. J. Waszyngtona: strona nieparzysta od nr 45/51 do nr 85, ul. Zbaraska: 12, 13, 14, 15.
438 Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3 Praga-Południe stały Nie ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 255 do nr 285, ul. Kinowa: 24, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 105 do nr 119, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 2A do nr 30 oraz 5, 5A, al. J. Waszyngtona: 37, 39, 41, 43, ul. Zbaraska: 4, 5, 5B, 6
439 Medyczna Szkoła Policealna Nr 4, ul. Grenadierów 30A Praga-Południe stały Nie ul. Cyraneczki: cała, ul. G. Garibaldiego: cała, ul. Grenadierów: strona parzysta od nr 30 do nr 40 oraz 39, 41, ul. Kirasjerów: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 58 do nr 92, ul. Spalinowa: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 55, ul. Suchodolska: 13 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 24, ul. T. Sygietyńskiego: 8, ul. Świętosławska: 33, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 104 do nr 142
440 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42 Praga-Południe stały Nie ul. Fundamentowa: cała, ul. Grenadierów: strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Międzyborska: 43, 43A, 45, 47, 47A, 48, 50, 50A 52, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 126 do nr 136, ul. Żołnierzy 1 Praskiego Pułku: cała, al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od Nr 40 do nr 46, ul. Świętosławska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 22
441 Przedszkole nr 220, ul. Walewska 7 Praga-Południe stały Nie ul. Kinowa: 16, 18, 20, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od 79 do 93, ul. Suchodolska: strona parzysta od nr 2A do nr 8, al. J. Waszyngtona: 96, 98, 100, 102, ul. Walewska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7A
442 Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe stały Tak ul. Kinowa: 12, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 57/65 do nr 75, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 11 do nr 16, ul. T. Sygietyńskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 7, ul. Turbinowa: 3, ul. Walewska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Wąwolnicka: cała
443 XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe stały Tak ul. Bełchatowska: cała, ul. Kinowa: strona parzysta od nr 4 do nr 10A, ul. Międzyborska: 55, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 10, ul. Turbinowa: 6, ul. Wzorcowa: cała
444 Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1 Praga-Południe stały Nie ul. Busolowa: 16, 16A, 18, ul. kard. A. Kakowskiego: cała, ul. Kompasowa: cała, ul. Latyczowska: cała, ul. Lechitów: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23, ul. Motorowa: strona parzysta od nr 2 do nr 10B, ul. Poligonowa: strona parzysta od nr 10 do nr 18
445 Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1 Praga-Południe stały Nie ul. Busolowa: 17, ul. Cyrklowa: 4, 6, 8, ul. Kwarciana: 1, ul. Motorowa: 1 i 3, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 42, ul. Opinogórska: 2, 4, ul. Poligonowa: 1, 2, 4, ul. F. Żymirskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9
446 Przedszkole nr 54, ul. Bracławska 8A Praga-Południe stały Tak ul. Bracławska: cała, ul. Opinogórska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Ostrzycka: 1/3, al. Stanów Zjednoczonych: 32, 34.
447 ZHR, ul. Jakubowska 18 Praga-Południe stały Tak ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872
448 Szkoła Podstawowa 373 (dawne Gimnazjum nr 18), ul. Angorska 2 Praga-Południe stały Nie ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46
449 Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78 Praga-Południe stały Nie ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B
450 Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78 Praga-Południe stały Nie ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26.
451 XXXV Liceum ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 Praga-Południe stały Nie ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński : 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24.
452 Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 Praga-Południe stały Nie ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59
453 Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 Praga-Południe stały Nie ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A, ul. Zwycięzców nr 63
454 Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), ul. Dąbrówki 3 Praga-Południe stały Nie ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 14 i 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45
455 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59 Praga-Południe stały Tak ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34
456 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59 Praga-Południe stały Tak ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 31A do nr 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, ul. Wandy: 2, 4, 4A
457 Szkoła Podstawowa nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27 Praga-Południe stały Nie ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A
458 Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 Praga-Południe stały Tak ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała.
459 Szkoła Podstawowa nr 397 (dawne Gimnazjum nr 20), ul. Afrykańska 11 Praga-Południe stały Nie ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24
460 Zespół Szkół nr 37, ul. al. Stanów Zjednoczonych 24 Praga-Południe stały Tak ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od nr 53 do 53G, al. Stanów Zjednoczonych: 26
461 Szkoła Podstawowa nr 397 (dawne Gimnazjum nr 20), ul. Afrykańska 11 Praga-Południe stały Nie ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: nr 56, 56A, 56B, 56C ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 44 do 52, ul. gen. S. Skalskiego: 1, 3, 5
462 Przedszkole nr 295, Afrykańska 9 Praga-Południe stały Tak ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała
463 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Arabska 3 Praga-Południe stały Tak ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345
464 Żłobek nr 45, Pawlikowskiego 2 Praga-Południe stały Tak ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37, 39, ul. J. Meissnera: numery nieparzyste od: 7 do 13, ul. M. Pawlikowskiego: cała, ul. 21 PP Dzieci Warszawy: cała, ul. gen. S. Sosabowskiego: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 646, ul. Cz. Witoszyńskiego: cała
465 Przedszkole nr 384, J. Meissnera 8B Praga-Południe stały Tak ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: numery nieparzyste od 5 do 11, ul. Jantarowy Szlak: 2, 4, ul. J. Meissnera: 1/3 oraz numery parzyste 2 do 10
466 Szkoła Podstawowa nr 185, gen. T. Bora-Komorowskiego 31 Praga-Południe stały Nie ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 33, 35, ul. Dedala: cała, ul. J. Meissnera: 12, 14, ul. J. Nagórskiego: 3, 5, ul. Polskich Skrzydeł: cała
467 Szkoła Podstawowa nr 135, ul. G. Przemyka 5 Praga-Południe stały Tak ul. G. Przemyka: 2, 3, 4, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 52, 54, ul. S. Rogalskiego: 4, 5, 8, 10, 12
468 Przedszkole nr 198, ul. G. Przemyka 5 Praga-Południe stały Tak ul. gen. R. Abrahama: 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, ul. Kapelanów Armii Krajowej: 1, 3, ul. G. Przemyka: 6, 8, 10, ul. S. Rogalskiego: 2
469 Klub Kultury Gocław, filia Centrum Promocji Kultury, ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe stały Tak ul. gen. R. Abrahama: 4A, 6, 8, 12, ul. Awionetki RWD: cała, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 44, ul. K. Guderskiego: 5, 7, ul. Orlego Lotu: 2
470 oddział zamiejscowy Przedszkola nr 198, ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe stały Tak ul. gen. B. Bohaterewicza: cała, ul. J. Bukowskiego: cała
471 Szkoła Podstawowa nr 375 (dawne Gimnazjum nr 27), ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe stały Nie ul. gen. R. Abrahama: 7, 11, 13, 16, 18, ul. K. Guderskiego: 3, ul. Orlego Lotu: 4, ul. Salamandry: 3
472 Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe stały Tak ul. S. Mikołajczyka: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ul. gen. L. Okulickiego: cała, ul. W. Umińskiego: 28, 30
473 Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe stały Tak ul. S. Mikołajczyka: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 9, ul. T. Rechniewskiego: 9, 9A, 9B, 11, 13
474 Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe stały Tak ul. T. Rechniewskiego: numery nieparzyste od 3 do 7, ul. W. Umińskiego: numery parzyste od 6 do 26
475 Przedszkole nr 425, ul. T. Rechniewskiego 11A Praga-Południe stały Tak ul. Z. Burzyńskiego: cała, ul. Cichociemnych: cała, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 7, ul. M. Pisarka: cała, ul. T. Rechniewskiego: 10, 12, 14, ul. W. Rychtera: 1, 3, 5, 7, ul. Szkoły Orląt: 1, 4, 5, ul. św. Patryka: 2, ul. W. Witwickiego: cała, ul. F. Znanieckiego: 9, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C
476 Przedszkole nr 218, ul. T. Rechniewskiego 5B Praga-Południe stały Nie ul. T. Rechniewskiego: 2, 4, 6, 8, ul. W. Umińskiego: 1, 3, 4, ul. F. Znanieckiego: strona parzysta i nieparzysta od 1 do 8.
477 Szkoła Podstawowa nr 312 (dawne Gimnazjum nr 28), ul. Umińskiego 11 Praga-Południe stały Tak ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: numery parzyste od 6 do 14, ul. W. Umińskiego: 5, 7
478 Szkoła Podstawowa nr 312 (dawne Gimnazjum nr 28), ul. Umińskiego 11 Praga-Południe stały Tak ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 16, 18, 20, 22, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: 12, 14, ul. Złotej Wilgi: cała
479 Żłobek nr 33, ul. W. Umińskiego 9 Praga-Południe stały Tak ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 21, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: 8, 10, 10A, ul. E. Horbaczewskiego: cała, ul. E. Kwiatkowskiego: cała
480 Przedszkole Nr 380, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 10A Praga-Południe stały Nie ul. Brygady Pościgowej: cała, ul. Jugosłowiańska: 8, 10, ul. Samolotowa: cała
481 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, ul. J. Meissnera 5 Praga-Południe stały Nie ul. Jugosłowiańska: 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 17, 17B, 17C, pl. T. Kotarbińskiego: cała, ul. T. Manteuffla: cała, ul. W. Tatarkiewicza: cała
1131 Areszt Śledczy Warszawa Grochów, ul. J. Chłopickiego 71A Praga-Południe areszt Śledczy Nie Areszt Śledczy Warszawa Grochów
1132 Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 Praga-Południe szpital Nie Wojskowy Instytut Medyczny
1133 Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. zo. o, ul. Grenadierów 51/59 Praga-Południe szpital Nie Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. zo. o
1134 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3 Praga-Południe dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 zachodnia granica dzielnicy na wysokości dworca PKP Warszawa Stadion – północna granica dzielnicy-wschodnia granica dzielnicy do ul. Płowieckiej-ul. Płowiecka-ul. Grochowska-ul. Terespolska-ul. Stanisława Augusta-ul. Kinowa-al. J. Waszyngtona-Kanał Wystawowy-jez. Kamionkowskie-do zachodniej granicy dzielnicy na wysokości dworca PKP Warszawa Stadion 7 41 032 7 57
0.0000020000Nr 2 al. J. Waszyngtona-ul. Kinowa-ul. Stanisława Augusta-ul. Terespolska-ul. Grochowska-ul. Płowiecka-ul. Ostrobramska-do Kanału Nowa Ulga-Kanał Nowa Ulga do linii wysokiego napięcia-wzdłuż linii wysokiego napięcia-do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego-ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego do Kanału Gocławskiego-Kanał Gocławski-jez. Gocławskie-Kanał Wystawowy do al. J. Waszyngtona 7 40 356 7 56
0.0000030000Nr 3 zachodnia granica dzielnicy na wysokości dworca PKP Warszawa Stadion-jez. Kamionkowskie-Kanał Wystawowy-al. Stanów Zjednoczonych-jez. Gocławskie, Kanał Gocławski do ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. gen. S. Skalskiego-ul. gen. S. Skalskiego ul. gen. T. Bora-Komorowskiego-planowana al. Tysiąclecia (przez tereny zielone) do ul. Wał Miedzeszyński nr 345 - prostopadle do nurtu rzeki Wisły-nurt rzeki Wisły do zachodniej granicy dzielnicy na wysokości dworca PKP Warszawa Stadion 5 26 986 7 45
0.0000040000Nr 4 Kanał Gocławski do ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego-ul. J. Nowak-Jeziorańskiego do linii wysokiego napięcia-wzdłuż linii wysokiego napięcia do Kanału Nowa Ulga-Kanał Nowa Ulga do południowej granicy dzielnicy do nurtu rzeki Wisły-nurt rzeki Wisły-prostopadle do ul. Wał Miedzeszyński 345 - planowana al. Tysiąclecia (przez tereny zielone) do ul. gen. T. Bora-Komorowskiego-ul. gen. T. Bora-Komorowskiego-ul. gen. S. Skalskiego-ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego do Kanału Gocławskiego 6 32 169 7 53
Podsumowanie 25 140 543 28 211

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 9 9 7 8 33
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 9 7 8 33
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 7 5 5 7 24
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 9 7 8 33
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 9 7 8 33
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA 7 8 7 8 30
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE 7 7 5 6 25

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 40 640 25 868 25 840 63.58% 0.06358
25 136 97.28% 0.09728
Tak
2 40 265 26 218 26 135 64.91% 0.06491
25 410 97.23% 0.09723
Tak
3 27 199 18 632 18 543 68.18% 0.06818
18 095 97.58% 0.09758
Tak
4 32 128 22 517 22 375 69.64% 0.06964
21 874 97.76% 0.09776
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 4 838 33 5.34% 0.00534
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 40 527 33 44.77% 0.04477
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 5 248 24 5.80% 0.0058
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 4 185 33 4.62% 0.00462
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24 740 33 27.33% 0.02733
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA 3 813 30 4.21% 0.00421
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE 7 164 25 7.91% 0.00791

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 4 838 33 0 5.34% 0.00534
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 40 527 33 15 44.77% 0.04477
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 5 248 24 0 5.80% 0.0058
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 4 185 33 0 4.62% 0.00462
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24 740 33 10 27.33% 0.02733
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA 3 813 30 0 4.21% 0.00421
Nie
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE 7 164 25 0 7.91% 0.00791
Nie

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 CZAJKA Katarzyna 554 2.20% 0.0022
Nie
1 1 2 GAWEŁ Maciej Michał 188 0.75% 0.00075
Nie
1 1 3 STELMASZCZUK Stanisław 92 0.37% 0.00037
Nie
1 1 4 GÓRECKA Klara 142 0.56% 0.00056
Nie
1 1 5 MICHALAK Kinga Maria 139 0.55% 0.00055
Nie
1 1 6 DĄBROWSKI Andrzej 113 0.45% 0.00045
Nie
1 1 7 GAŁAS Marta Milena 72 0.29% 0.00029
Nie
1 1 8 ŻOCHOWSKI Piotr Tadeusz 74 0.29% 0.00029
Nie
1 1 9 JANKOWSKA-LAMCHA Dorota Alina 214 0.85% 0.00085
Nie
1 4 1 MANARCZYK Bożena Maria 4 371 17.39% 0.01739
Tak
1 4 2 KONIARZ Konrad Marcin 567 2.26% 0.00226
Nie
1 4 3 NOWAK Sylwester Paweł 1 107 4.40% 0.0044
Tak
1 4 4 SZCZEPANIAK Paweł 487 1.94% 0.00194
Nie
1 4 5 KRALL Dorota Anna 1 066 4.24% 0.00424
Tak
1 4 6 SERZYSKO Grażyna Iwona 445 1.77% 0.00177
Nie
1 4 7 GRZEGRZÓŁKA Piotr 815 3.24% 0.00324
Nie
1 4 8 ZAKRZEWSKA Anna Helena 757 3.01% 0.00301
Nie
1 4 9 JEZIORSKI Bogdan 854 3.40% 0.0034
Tak
1 5 1 WICHNIARZ Marzena Maria 627 2.49% 0.00249
Nie
1 5 2 KULESZA Czesław Antoni 261 1.04% 0.00104
Nie
1 5 3 CZERNIEWSKI Maciej Andrzej 48 0.19% 0.00019
Nie
1 5 4 CZARNECKA Renata Marzena 128 0.51% 0.00051
Nie
1 5 5 ROMANOWSKI Konrad Maciej 37 0.15% 0.00015
Nie
1 5 6 CHMIEL Maciej Jacek 63 0.25% 0.00025
Nie
1 5 7 TUROWICZ Klaudia Barbara 114 0.45% 0.00045
Nie
1 8 1 WÓJCIK Andrzej Krzysztof 495 1.97% 0.00197
Nie
1 8 2 ABRAMOWICZ Bartłomiej Piotr 148 0.59% 0.00059
Nie
1 8 3 KWIECIEŃ Łukasz Michał 98 0.39% 0.00039
Nie
1 8 4 TARŁOWSKI Olgierd Franciszek 55 0.22% 0.00022
Nie
1 8 5 TARNAWCZYK Anna Barbara 78 0.31% 0.00031
Nie
1 8 6 MARSZALIK Emilia 92 0.37% 0.00037
Nie
1 8 7 PAWŁOWSKA Bożenna Małgorzata 53 0.21% 0.00021
Nie
1 8 8 GŁOWACKA Danuta Wanda 56 0.22% 0.00022
Nie
1 8 9 DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI Krzysztof Roman 53 0.21% 0.00021
Nie
1 10 1 KALINOWSKI Sławomir Piotr 2 308 9.18% 0.00918
Tak
1 10 2 BORKOWSKI Marek Piotr 1 672 6.65% 0.00665
Tak
1 10 3 GAC Mariola Anna 1 006 4.00% 0.004
Nie
1 10 4 PACZKOWSKI Damian 1 020 4.06% 0.00406
Tak
1 10 5 KULISIEWICZ Rafał Filip 449 1.79% 0.00179
Nie
1 10 6 SZAMOCKA Bożenna 216 0.86% 0.00086
Nie
1 10 7 MICHAŁOWSKA Teresa Anna 171 0.68% 0.00068
Nie
1 10 8 OLSZYŃSKA Karolina Paulina 233 0.93% 0.00093
Nie
1 10 9 WODYŃSKI Robert Tomasz 325 1.29% 0.00129
Nie
1 23 1 WINCZEWSKA Kamila Klaudia 605 2.41% 0.00241
Nie
1 23 2 SPALIK Patryk 130 0.52% 0.00052
Nie
1 23 3 DŁAWICHOWSKA Anna Maria 86 0.34% 0.00034
Nie
1 23 4 RADECKI Michał Bernard 53 0.21% 0.00021
Nie
1 23 5 TUPALSKA Małgorzata Elżbieta 50 0.20% 0.0002
Nie
1 23 6 WYSZOGRODZKI Maciej 57 0.23% 0.00023
Nie
1 23 7 PŁOSA Żaneta Agnieszka 136 0.54% 0.00054
Nie
1 24 1 KOŚCIŃSKA Justyna Anna 1 068 4.25% 0.00425
Nie
1 24 2 BARAN Jan Aleksander 227 0.90% 0.0009
Nie
1 24 3 KUCHARCZYK Katarzyna Patrycja 319 1.27% 0.00127
Nie
1 24 4 CHOJNACKI Bertram Piotr 102 0.41% 0.00041
Nie
1 24 5 MIESZCZANEK Anna Elżbieta 118 0.47% 0.00047
Nie
1 24 6 SZYMAŃSKI Michał Tomasz 110 0.44% 0.00044
Nie
1 24 7 BRODA Bartłomiej Jan 212 0.84% 0.00084
Nie
2 1 1 DĄBROWSKI Paweł 577 2.27% 0.00227
Nie
2 1 2 GAŁAS Kamil Aleksander 108 0.43% 0.00043
Nie
2 1 3 KOSIM Kazimierz Stanisław 60 0.24% 0.00024
Nie
2 1 4 WASZAK Michał 80 0.31% 0.00031
Nie
2 1 5 WOLFRAM-JAROSZYŃSKI Jerzy Jan 57 0.22% 0.00022
Nie
2 1 6 PIOTROWSKA Ilona Marta 189 0.74% 0.00074
Nie
2 1 7 PAJEWSKA Weronika 133 0.52% 0.00052
Nie
2 1 8 PARTYCZNA Janina Teresa 39 0.15% 0.00015
Nie
2 1 9 ŻOCHOWSKA Lidia Teresa 130 0.51% 0.00051
Nie
2 4 1 KLUŚ Marcin 3 678 14.47% 0.01447
Tak
2 4 2 KOWALCZYK Karol Jan 2 127 8.37% 0.00837
Tak
2 4 3 BARTOSIŃSKA Irena 1 467 5.77% 0.00577
Tak
2 4 4 WRONIEWSKA-REJF Elżbieta 708 2.79% 0.00279
Nie
2 4 5 JANKOWSKI Adam 579 2.28% 0.00228
Nie
2 4 6 NAMIOTA Artur Szczepan 332 1.31% 0.00131
Nie
2 4 7 DĘBIŃSKA-ŻYTKIEWICZ Anna Magdalena 751 2.96% 0.00296
Nie
2 4 8 PIOTROWSKA Wanda 699 2.75% 0.00275
Nie
2 4 9 SULIBORSKI Michał Aleksander 1 029 4.05% 0.00405
Tak
2 5 1 NOWAK Zdzisław Stanisław 531 2.09% 0.00209
Nie
2 5 2 DASZKO Marcin Janusz 117 0.46% 0.00046
Nie
2 5 3 GAJEWSKA Magda 384 1.51% 0.00151
Nie
2 5 4 ŚWIĘCKA Hanna Maria 141 0.55% 0.00055
Nie
2 5 5 CHOMIAK Marek 54 0.21% 0.00021
Nie
2 8 1 WITAK Małgorzata Joanna 551 2.17% 0.00217
Nie
2 8 2 PAWŁOWSKI Włodzimierz Stanisław 161 0.63% 0.00063
Nie
2 8 3 KEMPA Agnieszka 164 0.65% 0.00065
Nie
2 8 4 KALWARA Michał 37 0.15% 0.00015
Nie
2 8 5 POGORZELSKI Marcin 106 0.42% 0.00042
Nie
2 8 6 TROJANOWSKA Alicja 126 0.50% 0.0005
Nie
2 8 7 IZBICKI Adrian Paweł 106 0.42% 0.00042
Nie
2 8 8 ABDEL-SAMAD Daniel 30 0.12% 0.00012
Nie
2 8 9 HENDZEL Ewa Katarzyna 54 0.21% 0.00021
Nie
2 10 1 WĄSIK Romualda Teresa 2 286 9.00% 0.009
Tak
2 10 2 ZALAS Zbigniew 535 2.11% 0.00211
Nie
2 10 3 ZALEWSKI Paweł Czesław 1 544 6.08% 0.00608
Tak
2 10 4 KOWALCZYK Damian Artur 652 2.57% 0.00257
Nie
2 10 5 ROZUM Małgorzata Hanna 578 2.27% 0.00227
Nie
2 10 6 KIERYŁ Justyna Gabriela 336 1.32% 0.00132
Nie
2 10 7 WACHOWICZ Radosław Marcin 390 1.53% 0.00153
Nie
2 10 8 CZAPNIK Ewa Maria 277 1.09% 0.00109
Nie
2 10 9 LEWANDOWSKI Wiesław Janusz 653 2.57% 0.00257
Tak
2 23 1 STRELBITSKAYA Mariya 374 1.47% 0.00147
Nie
2 23 2 WUJEK Małgorzata Maria 438 1.72% 0.00172
Nie
2 23 3 SALAMOŃSKA Klara Monika 90 0.35% 0.00035
Nie
2 23 4 KASPRZAK Michał 108 0.43% 0.00043
Nie
2 23 5 ADAMCZYK Małgorzata 84 0.33% 0.00033
Nie
2 23 6 HEJDUK Sławomir Maciej 55 0.22% 0.00022
Nie
2 23 7 KOLINKO Emilia 49 0.19% 0.00019
Nie
2 23 8 BUSZ Przemysław Łukasz 44 0.17% 0.00017
Nie
2 24 1 RUBENFELD KORALEWSKA Magdalena Rywka 721 2.84% 0.00284
Nie
2 24 2 ZIELIŃSKA Dorota Alicja 334 1.31% 0.00131
Nie
2 24 3 KOŚCIŃSKI Paweł 118 0.46% 0.00046
Nie
2 24 4 KOSIŃSKI Tomasz 125 0.49% 0.00049
Nie
2 24 5 WOJTALEWSKI Paweł Kamil 36 0.14% 0.00014
Nie
2 24 6 BRODA Wojciech Jerzy 76 0.30% 0.0003
Nie
2 24 7 RYBICKA Joanna 202 0.79% 0.00079
Nie
3 1 1 PIOTRKOWICZ Tomasz Ireneusz 272 1.50% 0.0015
Nie
3 1 2 PODLEWSKI Krzysztof Antoni 64 0.35% 0.00035
Nie
3 1 3 GÓRKA Artur Wojciech 154 0.85% 0.00085
Nie
3 1 4 SĘCZYKOWSKA Elżbieta Bogumiła 132 0.73% 0.00073
Nie
3 1 5 SOSENKO Grażyna Stella 102 0.56% 0.00056
Nie
3 1 6 ILINICZ Mirosława Maria 50 0.28% 0.00028
Nie
3 1 7 TRZMIEL Stanisław Henryk 53 0.29% 0.00029
Nie
3 4 1 STAWECKA Elżbieta Julia 3 413 18.86% 0.01886
Tak
3 4 2 KALKHOFF Ryszard Marian 671 3.71% 0.00371
Nie
3 4 3 RYNKIEWICZ Małgorzata 1 385 7.65% 0.00765
Tak
3 4 4 TUROWSKI Krzysztof Henryk 571 3.16% 0.00316
Nie
3 4 5 STEMPKE Monika Barbara 535 2.96% 0.00296
Nie
3 4 6 CIUKTA Kinga Małgorzata 954 5.27% 0.00527
Nie
3 4 7 ZALEWSKI Hubert 1 097 6.06% 0.00606
Tak
3 5 1 OŻDŻEŃSKI Wojciech 316 1.75% 0.00175
Nie
3 5 2 NAWROCKI Mariusz Krzysztof 235 1.30% 0.0013
Nie
3 5 3 JAVED Beata Agnieszka 107 0.59% 0.00059
Nie
3 5 4 KOPROWSKA Halina Bolesława 75 0.41% 0.00041
Nie
3 5 5 RAJCZYK Andrzej Piotr 52 0.29% 0.00029
Nie
3 8 1 WALASZEK-POKORA Andżelika Maria 268 1.48% 0.00148
Nie
3 8 2 MEKER Izabella Krystyna 61 0.34% 0.00034
Nie
3 8 3 WITKOWSKI Maciej Zygmunt 86 0.48% 0.00048
Nie
3 8 4 CYBULSKA Ewa Maria 92 0.51% 0.00051
Nie
3 8 5 CIESZEWSKI Marek Jerzy 46 0.25% 0.00025
Nie
3 8 6 DASZKIEWICZ-BORTNOWSKA Barbara Iwona 32 0.18% 0.00018
Nie
3 8 7 TARNAWCZYK Lech Piotr 45 0.25% 0.00025
Nie
3 10 1 TERLECKA Mirosława Hanna 2 062 11.40% 0.0114
Tak
3 10 2 BOGDAN Paweł Jan 681 3.76% 0.00376
Nie
3 10 3 SZYDŁOWSKA Ewa 714 3.95% 0.00395
Tak
3 10 4 ROCHUCKI Kamil Wiktor 259 1.43% 0.00143
Nie
3 10 5 SZELĄGOWSKA Kamila 316 1.75% 0.00175
Nie
3 10 6 PYTKOWSKI Jacek Piotr 200 1.11% 0.00111
Nie
3 10 7 RÓŻAŃSKI Tomasz Przemysław 531 2.93% 0.00293
Nie
3 23 1 LEWKO Natalia Roma 360 1.99% 0.00199
Nie
3 23 2 CHOROMAŃSKI Mateusz 65 0.36% 0.00036
Nie
3 23 3 NAJDZIAK Barbara Ewa 51 0.28% 0.00028
Nie
3 23 4 ZAREMBA Łukasz 50 0.28% 0.00028
Nie
3 23 5 WOLNY Małgorzata Agata 61 0.34% 0.00034
Nie
3 23 6 KOTOWSKI Michał 25 0.14% 0.00014
Nie
3 23 7 KUŻELEWSKI Kacper 59 0.33% 0.00033
Nie
3 24 1 RUDZKI Tadeusz Jan 811 4.48% 0.00448
Nie
3 24 2 PIĘTKA Magdalena 472 2.61% 0.00261
Nie
3 24 3 ŚPIEWAK Michał Andrzej 313 1.73% 0.00173
Nie
3 24 4 SKOTAREK Małgorzata 86 0.48% 0.00048
Nie
3 24 5 KUSAK Paweł 111 0.61% 0.00061
Nie
4 1 1 ZIELIŃSKI Janusz Mirosław 299 1.37% 0.00137
Nie
4 1 2 ŻUROWSKI Zbigniew Józef 48 0.22% 0.00022
Nie
4 1 3 FILIPCZYŃSKI Zbigniew 46 0.21% 0.00021
Nie
4 1 4 GAŁAS Robert Zygmunt 34 0.16% 0.00016
Nie
4 1 5 SOKOŁOWSKA Małgorzata 210 0.96% 0.00096
Nie
4 1 6 PIOTROWSKA Magdalena 86 0.39% 0.00039
Nie
4 1 7 BEM Monika 141 0.64% 0.00064
Nie
4 1 8 KRASNODĘBSKA Joanna Ewa 186 0.85% 0.00085
Nie
4 4 1 WIEREMIEJCZYK Michał 3 359 15.36% 0.01536
Tak
4 4 2 OLSZEWSKA Katarzyna Bernadetta 3 012 13.77% 0.01377
Tak
4 4 3 CHOROMAŃSKI Jakub 745 3.41% 0.00341
Nie
4 4 4 KRYSIAK Dariusz Józef 472 2.16% 0.00216
Nie
4 4 5 LANC Łukasz 406 1.86% 0.00186
Nie
4 4 6 UMIŃSKA-ŻAK Maria Magdalena 1 036 4.74% 0.00474
Tak
4 4 7 CIECHANOWICZ Piotr Aleksander 242 1.11% 0.00111
Nie
4 4 8 SITNICKA Karolina Barbara 790 3.61% 0.00361
Tak
4 5 1 GAJEWSKI Sebastian 764 3.49% 0.00349
Nie
4 5 2 ZDYRA Magda Olga 231 1.06% 0.00106
Nie
4 5 3 HAŃSKI Piotr Jacek 59 0.27% 0.00027
Nie
4 5 4 SKOWROŃSKA Grażyna 264 1.21% 0.00121
Nie
4 5 5 KLEPKA Michał Tadeusz 179 0.82% 0.00082
Nie
4 5 6 PIECZYŃSKI Krzysztof 224 1.02% 0.00102
Nie
4 5 7 WĄDOŁKOWSKA Alina 237 1.08% 0.00108
Nie
4 8 1 ŁOKIETEK Paweł Krzysztof 522 2.39% 0.00239
Nie
4 8 2 WITKOWSKA Barbara 133 0.61% 0.00061
Nie
4 8 3 KOLARSKI Wojciech Edward 39 0.18% 0.00018
Nie
4 8 4 JAWORSKA Katarzyna 89 0.41% 0.00041
Nie
4 8 5 TOMASZEWSKI Maciej Krzysztof 58 0.27% 0.00027
Nie
4 8 6 KUCHARSKI Kamil 112 0.51% 0.00051
Nie
4 8 7 SZUPPE Renata Anna 39 0.18% 0.00018
Nie
4 8 8 WIŚNIEWSKI Piotr Mateusz 100 0.46% 0.00046
Nie
4 10 1 SZABŁOWSKI Paweł Marek 1 919 8.77% 0.00877
Tak
4 10 2 SALMANOWICZ Jarosław Stanisław 495 2.26% 0.00226
Nie
4 10 3 ZALEWSKI Andrzej Paweł 570 2.61% 0.00261
Nie
4 10 4 WYSOCKI Krzysztof 1 190 5.44% 0.00544
Tak
4 10 5 KOPCZYŃSKA Ewa Elżbieta 521 2.38% 0.00238
Nie
4 10 6 KWIATKOWSKA Izabella Agata 251 1.15% 0.00115
Nie
4 10 7 OLSZYŃSKA Patrycja Ewelina 135 0.62% 0.00062
Nie
4 10 8 DROŻDŻ Jakub Piotr 245 1.12% 0.00112
Nie
4 23 1 SADOWSKA Anna Paulina 488 2.23% 0.00223
Nie
4 23 2 KRAKOWIAK Kacper Piotr 89 0.41% 0.00041
Nie
4 23 3 SALAMOŃSKA Teresa Maria 26 0.12% 0.00012
Nie
4 23 4 LIPKA Maciej Szymon 49 0.22% 0.00022
Nie
4 23 5 FILIPCZAK-ZARÓD Joanna Magdalena 37 0.17% 0.00017
Nie
4 23 6 GROMADKA Tomasz 25 0.11% 0.00011
Nie
4 23 7 SADOWSKA Lidia Ryszarda 23 0.11% 0.00011
Nie
4 23 8 GRZEGRZUŁKA Adam Mirosław 46 0.21% 0.00021
Nie
4 24 1 WYDRO Alicja Renata 1 165 5.33% 0.00533
Nie
4 24 2 PANKOWSKA Maria Katarzyna 183 0.84% 0.00084
Nie
4 24 3 SIEMIŃSKI Maciej Piotr 69 0.32% 0.00032
Nie
4 24 4 KOŚKA Krzysztof 55 0.25% 0.00025
Nie
4 24 5 LASECKA-WESOŁOWSKA Ewa Franciszka 66 0.30% 0.0003
Nie
4 24 6 RYBICKI Paweł Jarosław 65 0.30% 0.0003
Nie
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 25 4 168 361 140 543 85