Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Al. Solidarności 75 / 18, 00-090 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Mateusz Grzegorz Hebda
Pełnomocnik finansowy Linus Lewandowski
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 9 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 48 11
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 57 12

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 77 40 52% 37 48%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 304 152 50% 152 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 382 192 50% 190 50%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 38 38 38
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 39 43 35
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 32 32
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 101 41 41% 60 59%
30-39 154 72 47% 82 53%
40-59 83 47 57% 36 43%
60+ 43 32 74% 11 26%
Ogółem 381 192 50% 189 50%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 0 0% 1 100%