Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 34 781
Wyborców 28 896
Obwodów 42
  • Geografia
  • Wybory do Rady Powiatu Lipskiego

Geografia

Gminy

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
Gmina Chotcza 3 15 15 78 39 39
Gmina Ciepielów 7 15 15 108 54 54
Gmina Lipsko 12 15 15 146 73 73
Gmina Rzeczniów 5 15 15 96 48 48
Gmina Sienno 7 15 15 62 31 31
Gmina Solec Nad Wisłą 8 15 15 98 49 49

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto i Gmina Lipsko 5 9 413 5 34
0.0000020000Nr 2 Gminy: Ciepielów, Rzeczniów 4 8 273 5 29
0.0000030000Nr 3 Gminy: Solec nad Wisłą, Chotcza 3 6 275 4 20
0.0000040000Nr 4 Gmina Sienno 3 4 935 3 15
Podsumowanie 15 28 896 17 98

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 6 6 5 5 22
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 6 5 5 23
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU KWW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 7 6 5 18
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 7 6 5 5 23
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 7
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 5 5
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Powiat Lipski - ogółem 7 105 94 34 781 28 896 42 5 1
Gminy ogółem 6 90 90 34 781 28 896 42 5 1
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 0 0 0
   Gminy do 20 000 mieszkańców 6 90 90 34 781 28 896 42 5 1 0

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów 17 1
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 17 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 98 47 48% 51 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 280 107 38% 173 62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 11 3 27% 8 73%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 3 1 33% 2 67%
Ogółem 392 158 40% 234 60%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 47 52
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 44 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 54 45
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 47 55 42
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 28 8 29% 20 71%
30-39 81 41 51% 40 49%
40-59 216 95 44% 121 56%
60+ 53 10 19% 43 81%
Ogółem 378 154 41% 224 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 2 0 0% 2 100%
40-59 11 4 36% 7 64%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 14 4 29% 10 71%