Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 963
Wyborców 4 942
Obwodów 7
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Sienno
  • Wybory Wójta Gminy Sienno

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40 Sienno stały Nie Nowa Wieś, Praga Górna, Sienno
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 83 Kochanówka stały Tak Dębowe Pole, Kochanówka, Krzyżanówka
3 Świetlica Wiejska, 2 Olechów Stary stały Tak Adamów, Dąbrówka, Eugeniów, Leśniczówka, Olechów Nowy, Olechów Stary
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 6 Gozdawa stały Nie Bronisławów, Gozdawa, Janów, Kadłubek, Ludwików
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, 68 Jawor Solecki stały Nie Aleksandrów, Jaworska Wola, Jawor Solecki, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Wyględów
6 Świetlica Wiejska, 62B Osówka stały Tak Aleskandrów Duży, Osówka, Wygoda, Zapusta
7 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 19 Sienno stały Tak Hieronimów, Karolów, Piasków, Praga Dolna, Stara Wieś, Tarnówek, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna, Wodąca

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część Sienna obejmujące ulice: Bałtowską, Iłżecką, Kościelną, Ostrowiecką, Partyzantów, Rynek, Szkolną, Tylną. 1 356 2 2
0.0000020000Nr 2 Praga Górna oraz część Sienna obejmujące ulice: Cmentarną, Dionizego Czachowskiego, Lipską, Nowe Miasto, Radomską, Słoneczną i Tarłowską. 1 450 2 2
0.0000030000Nr 3 Stara Wieś. 1 317 2 2
0.0000040000Nr 4 Karolów, Tarnówek, Wodąca. 1 312 2 2
0.0000050000Nr 5 Dębowe Pole, Kochanówka, Krzyżanówka. 1 476 4 4
0.0000060000Nr 6 Dąbrówka, Eugeniów. 1 383 1 1
0.0000070000Nr 7 Adamów, Leśniczówka, Olechów Nowy, Olechów Stary. 1 252 2 2
0.0000080000Nr 8 Hieronimów, Piasków, Praga Dolna, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna. 1 352 2 2
0.0000090000Nr 9 Osówka, Wygoda. 1 318 2 2
0.0000100000Nr 10 Aleksandrów Duży, Zapusta. 1 190 2 2
0.0000110000Nr 11 Gozdawa, Janów, Kadłubek. 1 292 2 2
0.0000120000Nr 12 Bronisławów, Ludwików, Nowa Wieś. 1 324 2 2
0.0000130000Nr 13 Jawor Solecki. 1 288 2 2
0.0000140000Nr 14 Jaworska Wola, Wyględów. 1 258 2 2
0.0000150000Nr 15 Aleksandrów, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze. 1 374 2 2
Podsumowanie 15 4 942 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO KWW DLA GMINY SIENNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO KWW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KACZOROWSKI Wojciech Władysław 56 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO Stara Wieś
2 STRĄK Mariusz 47 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 Sienno
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 963 4 942 7 1