Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 970
Wyborców 4 936
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Sienno
 • Wybory Wójta Gminy Sienno
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40 Sienno stały Nie Nowa Wieś, Praga Górna, Sienno
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 83 Kochanówka stały Tak Dębowe Pole, Kochanówka, Krzyżanówka
3 Świetlica Wiejska, 2 Olechów Stary stały Tak Adamów, Dąbrówka, Eugeniów, Leśniczówka, Olechów Nowy, Olechów Stary
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 6 Gozdawa stały Nie Bronisławów, Gozdawa, Janów, Kadłubek, Ludwików
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, 68 Jawor Solecki stały Nie Aleksandrów, Jaworska Wola, Jawor Solecki, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Wyględów
6 Świetlica Wiejska, 62B Osówka stały Tak Aleskandrów Duży, Osówka, Wygoda, Zapusta
7 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 19 Sienno stały Tak Hieronimów, Karolów, Piasków, Praga Dolna, Stara Wieś, Tarnówek, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna, Wodąca

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część Sienna obejmujące ulice: Bałtowską, Iłżecką, Kościelną, Ostrowiecką, Partyzantów, Rynek, Szkolną, Tylną. 1 363 2 2
0.0000020000Nr 2 Praga Górna oraz część Sienna obejmujące ulice: Cmentarną, Dionizego Czachowskiego, Lipską, Nowe Miasto, Radomską, Słoneczną i Tarłowską. 1 452 2 2
0.0000030000Nr 3 Stara Wieś. 1 315 2 2
0.0000040000Nr 4 Karolów, Tarnówek, Wodąca. 1 313 2 2
0.0000050000Nr 5 Dębowe Pole, Kochanówka, Krzyżanówka. 1 474 4 4
0.0000060000Nr 6 Dąbrówka, Eugeniów. 1 381 1 1
0.0000070000Nr 7 Adamów, Leśniczówka, Olechów Nowy, Olechów Stary. 1 253 2 2
0.0000080000Nr 8 Hieronimów, Piasków, Praga Dolna, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna. 1 350 2 2
0.0000090000Nr 9 Osówka, Wygoda. 1 319 2 2
0.0000100000Nr 10 Aleksandrów Duży, Zapusta. 1 189 2 2
0.0000110000Nr 11 Gozdawa, Janów, Kadłubek. 1 291 2 2
0.0000120000Nr 12 Bronisławów, Ludwików, Nowa Wieś. 1 321 2 2
0.0000130000Nr 13 Jawor Solecki. 1 288 2 2
0.0000140000Nr 14 Jaworska Wola, Wyględów. 1 256 2 2
0.0000150000Nr 15 Aleksandrów, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze. 1 371 2 2
Podsumowanie 15 4 936 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO KWW DLA GMINY SIENNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 KWW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO KWW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KACZOROWSKI Wojciech Władysław 56 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO Prawo i Sprawiedliwość Stara Wieś
2 STRĄK Mariusz 47 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 Sienno

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 363 238 238 65.56% 0.06556
235 98.74% 0.09874
Tak
2 452 279 279 61.73% 0.06173
275 98.57% 0.09857
Tak
3 315 200 197 62.54% 0.06254
192 97.46% 0.09746
Tak
4 313 177 176 56.23% 0.05623
174 98.86% 0.09886
Tak
5 474 258 258 54.43% 0.05443
255 98.84% 0.09884
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 253 144 144 56.92% 0.05692
142 98.61% 0.09861
Tak
8 350 205 197 56.29% 0.05629
195 98.98% 0.09898
Tak
9 319 218 218 68.34% 0.06834
210 96.33% 0.09633
Tak
10 189 119 119 62.96% 0.06296
113 94.96% 0.09496
Tak
11 291 169 169 58.08% 0.05808
166 98.22% 0.09822
Tak
12 321 179 179 55.76% 0.05576
178 99.44% 0.09944
Tak
13 288 167 167 57.99% 0.05799
161 96.41% 0.09641
Tak
14 256 152 152 59.38% 0.05938
148 97.37% 0.09737
Tak
15 371 203 203 54.72% 0.05472
196 96.55% 0.09655
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 481 5 18.22% 0.01822
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 132 2 5.00% 0.005
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO 903 13 34.20% 0.0342
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 023 10 38.75% 0.03875
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO 101 1 3.83% 0.00383

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 481 5 4 18.22% 0.01822
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 132 2 0 5.00% 0.005
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY SIENNO 903 13 4 34.20% 0.0342
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018 1 023 10 6 38.75% 0.03875
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA WOLA KRZYSZTOFA SZPACZYŃSKIEGO 101 1 1 3.83% 0.00383

Rada Gminy Sienno - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 17 17 NIEDZIELA Mikołaj Wojciech 65 27.66% 0.02766
Nie
1 18 18 MARKIEWICZ Roman Mirosław 170 72.34% 0.07234
Tak
2 2 2 SIECZKA Krzysztof 168 61.09% 0.06109
Tak
2 17 17 OKRUTNY Sławomir 107 38.91% 0.03891
Nie
3 17 17 GOŁDON-STODULSKA Agnieszka Katarzyna 52 27.08% 0.02708
Nie
3 18 18 BOREK Sylwia Justyna 140 72.92% 0.07292
Tak
4 17 17 MAKUCH Jolanta Elżbieta 97 55.75% 0.05575
Tak
4 18 18 ĆWIK Beata 77 44.25% 0.04425
Nie
5 2 2 PASTUSZKA Paweł 140 54.90% 0.0549
Tak
5 10 10 MOSKWA Jacek 56 21.96% 0.02196
Nie
5 17 17 PASTUSZKA Jan 13 5.10% 0.0051
Nie
5 18 18 DYGAS-GRUSZCZYŃSKA Małgorzata 46 18.04% 0.01804
Nie
6 2 2 MAZUR Ewa Bez głosowania Tak
7 2 2 BUREK Wojciech Dariusz 59 41.55% 0.04155
Nie
7 17 17 MAŁACZEK Cecylia Krystyna 83 58.45% 0.05845
Tak
8 17 17 ŁAPA Wiesław 57 29.23% 0.02923
Nie
8 18 18 PRZYDATEK Bohdan 138 70.77% 0.07077
Tak
9 2 2 SIWEK Julian 114 54.29% 0.05429
Tak
9 17 17 LIZNER Anita Sylwia 96 45.71% 0.04571
Nie
10 17 17 ZAGOZDON Grażyna Katarzyna 32 28.32% 0.02832
Nie
10 18 18 ŁEPECKA Lidia 81 71.68% 0.07168
Tak
11 17 17 KRAWCZYKOWSKI Paweł 100 60.24% 0.06024
Tak
11 18 18 MAŁACZEK Andrzej 66 39.76% 0.03976
Nie
12 17 17 HEBA Adam Jan 57 32.02% 0.03202
Nie
12 18 18 KACZOR Agnieszka 121 67.98% 0.06798
Tak
13 10 10 KUSTRA Marian Stanisław 76 47.20% 0.0472
Nie
13 17 17 GAJOS Jadwiga Lidia 85 52.80% 0.0528
Tak
14 18 18 MAJEWSKA Monika 47 31.76% 0.03176
Nie
14 19 19 SZPACZYŃSKI Krzysztof Piotr 101 68.24% 0.06824
Tak
15 17 17 BONIATOWSKI Kazimierz Stanisław 59 30.10% 0.0301
Nie
15 18 18 ŁADAK Andrzej 137 69.90% 0.0699
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KACZOROWSKI Wojciech Władysław 56 wyższe Stara Wieś, 909 32.25 Nie
2 STRĄK Mariusz 47 średnie Sienno, 1 910 67.75 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Sienno, ul. Rynek 36/40 Sienno stały 982 610 610 62.12% 0.06212
605 99.18%
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 83 Kochanówka stały 474 258 258 54.43% 0.05443
254 98.45%
3 Świetlica Wiejska, 2 Olechów Stary stały 634 293 293 46.21% 0.04621
291 99.32%
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 6 Gozdawa stały 445 255 255 57.30% 0.0573
250 98.04%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, 68 Jawor Solecki stały 915 524 524 57.27% 0.05727
515 98.28%
6 Świetlica Wiejska, 62B Osówka stały 508 337 337 66.34% 0.06634
327 97.03%
7 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 19 Sienno stały 978 581 581 59.41% 0.05941
577 99.31%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 970 4 936 7 1