Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 413
Wyborców 1 998
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy w Chotczy
 • Wybory Wójta Gminy Chotcza
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP w Białobrzegach, 18 a Białobrzegi stały Tak Baranów, Białobrzegi, Kolonia Wola Solecka.
2 Remiza OSP w Chotczy, 55B Chotcza-Józefów stały Tak Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza-Józefów, Gniazdków, Gustawów, Jarentowskie Pole, Kijanka.
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, 1 Tymienica Stara stały Nie Karolów, Niemieryczów, Siekierka Nowa, Siekierka Stara, Tymienica Nowa, Tymienica Stara, Zajączków.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Baranów. 1 172 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Białobrzegi. 1 176 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Chotcza Dolna. 1 166 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Chotcza Górna. 1 97 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Chotcza-Józefów. 1 177 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Gniazdków. 1 72 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Gustawów, Niemieryczów. 1 113 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Jarentowskie Pole. 1 133 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Karolów, Zajączków. 1 107 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Kijanka. 1 125 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Kolonia Wola Solecka. 1 127 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Siekierka Nowa. 1 119 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Siekierka Stara. 1 100 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Tymienica Nowa. 1 161 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Tymienica Stara. 1 153 3 3
Podsumowanie 15 1 998 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA KWW NASZA CHOTCZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 GUZEK Karol Kamil 29 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Tymienica Nowa
3 WITCZAK Janusz 59 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Jarentowskie Pole
2 KARPIŃSKI Paweł Marek 44 średnie ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA Kijanka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 172 124 124 72.09% 0.07209
123 99.19% 0.09919
Tak
2 176 114 114 64.77% 0.06477
105 92.11% 0.09211
Tak
3 166 111 111 66.87% 0.06687
109 98.20% 0.0982
Tak
4 97 59 59 60.82% 0.06082
59 100.00% 0.1
Tak
5 177 130 130 73.45% 0.07345
129 99.23% 0.09923
Tak
6 72 45 45 62.50% 0.0625
44 97.78% 0.09778
Tak
7 113 75 75 66.37% 0.06637
74 98.67% 0.09867
Tak
8 133 86 86 64.66% 0.06466
83 96.51% 0.09651
Tak
9 107 67 67 62.62% 0.06262
66 98.51% 0.09851
Tak
10 125 97 97 77.60% 0.0776
97 100.00% 0.1
Tak
11 127 65 65 51.18% 0.05118
65 100.00% 0.1
Tak
12 119 62 62 52.10% 0.0521
62 100.00% 0.1
Tak
13 100 68 68 68.00% 0.068
68 100.00% 0.1
Tak
14 161 98 98 60.87% 0.06087
95 96.94% 0.09694
Tak
15 153 93 93 60.78% 0.06078
92 98.92% 0.09892
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 619 12 48.70% 0.0487
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 387 11 30.45% 0.03045
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA 217 12 17.07% 0.01707
18 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 48 1 3.78% 0.00378

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 619 12 11 48.70% 0.0487
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 387 11 3 30.45% 0.03045
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA 217 12 0 17.07% 0.01707
18 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 48 1 1 3.78% 0.00378

Rada Gminy w Chotczy - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 ŁYJAK Paweł 55 44.72% 0.04472
Tak
1 10 10 URBANEK Iwona 21 17.07% 0.01707
Nie
1 17 17 MRÓZ Mirosław 47 38.21% 0.03821
Nie
2 2 2 MARYNIAK Paweł 65 61.90% 0.0619
Tak
2 17 17 GOZDUR Krzysztof Jan 40 38.10% 0.0381
Nie
3 2 2 MAGIEREK Jerzy Szymon 61 55.96% 0.05596
Tak
3 10 10 KILJANEK Franciszek Henryk 47 43.12% 0.04312
Nie
3 17 17 SOLIS Katarzyna 1 0.92% 0.00092
Nie
4 2 2 RUTKOWSKI Zbigniew 31 52.54% 0.05254
Tak
4 10 10 SAPAŁA Michał Adam 16 27.12% 0.02712
Nie
4 17 17 SAŁATA Wojciech Zbigniew 12 20.34% 0.02034
Nie
5 2 2 WOJAS Jan 90 69.77% 0.06977
Tak
5 10 10 SKWIRA Marcin 39 30.23% 0.03023
Nie
6 10 10 GRYZ Magdalena Maria 35 79.55% 0.07955
Tak
6 17 17 GURMIŃSKI Artur Tomasz 9 20.45% 0.02045
Nie
7 2 2 KOWALCZYK Monika 38 51.35% 0.05135
Tak
7 10 10 SAŁBUT Urszula Alicja 28 37.84% 0.03784
Nie
7 17 17 CZAPKA Sławomir Arkadiusz 8 10.81% 0.01081
Nie
8 2 2 SIADACZKO Sławomir Janusz 53 63.86% 0.06386
Tak
8 17 17 KORYCIŃSKI Jacek Piotr 30 36.14% 0.03614
Nie
9 2 2 RUDOLF Kazimierz Tadeusz 43 65.15% 0.06515
Tak
9 10 10 KRAMEK Monika Renata 23 34.85% 0.03485
Nie
10 2 2 GOŹLIŃSKA Małgorzata 45 46.39% 0.04639
Nie
10 10 10 GOZDUR Tomasz Mariusz 52 53.61% 0.05361
Tak
11 17 17 STĘPNIEWSKI Karol Jan 17 26.15% 0.02615
Nie
11 18 18 KWIECIEŃ Grzegorz 48 73.85% 0.07385
Tak
12 2 2 WOŹNIAK Dorota Helena 51 82.26% 0.08226
Tak
12 17 17 KNIEĆ Piotr 11 17.74% 0.01774
Nie
13 2 2 URBANEK Małgorzata 45 66.18% 0.06618
Tak
13 10 10 GRZESZCZYK Mariola 18 26.47% 0.02647
Nie
13 17 17 OSUCH Aneta Justyna 5 7.35% 0.00735
Nie
14 10 10 ROGALA Renata Beata 77 81.05% 0.08105
Tak
14 17 17 GOZDUR Olga 18 18.95% 0.01895
Nie
15 2 2 ŚMIETANKA Krzysztof 42 45.65% 0.04565
Tak
15 10 10 WIDERSKA Małgorzata 31 33.70% 0.0337
Nie
15 17 17 ŻACZEK Grzegorz 19 20.65% 0.02065
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GUZEK Karol Kamil 29 wyższe Tymienica Nowa, 223 17.39 Nie
2 KARPIŃSKI Paweł Marek 44 średnie ekonomiczne Kijanka, 72 5.62 Nie
3 WITCZAK Janusz 59 wyższe Jarentowskie Pole, 987 76.99 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP w Białobrzegach, 18 a Białobrzegi stały 475 305 305 64.21% 0.06421
298 97.70%
2 Remiza OSP w Chotczy, 55B Chotcza-Józefów stały 816 568 568 69.61% 0.06961
565 99.47%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, 1 Tymienica Stara stały 707 423 423 59.83% 0.05983
419 99.05%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 413 1 998 3 1