Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 401
Wyborców 1 998
Obwodów 3
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy w Chotczy
  • Wybory Wójta Gminy Chotcza

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP w Białobrzegach, 18 a Białobrzegi stały Tak Baranów, Białobrzegi, Kolonia Wola Solecka.
2 Remiza OSP w Chotczy, 55B Chotcza-Józefów stały Tak Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza-Józefów, Gniazdków, Gustawów, Jarentowskie Pole, Kijanka.
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, 1 Tymienica Stara stały Nie Karolów, Niemieryczów, Siekierka Nowa, Siekierka Stara, Tymienica Nowa, Tymienica Stara, Zajączków.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Baranów. 1 171 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Białobrzegi. 1 178 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Chotcza Dolna. 1 166 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Chotcza Górna. 1 97 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Chotcza-Józefów. 1 179 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Gniazdków. 1 71 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Gustawów, Niemieryczów. 1 113 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Jarentowskie Pole. 1 132 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Karolów, Zajączków. 1 106 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Kijanka. 1 124 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Kolonia Wola Solecka. 1 128 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Siekierka Nowa. 1 119 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Siekierka Stara. 1 99 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Tymienica Nowa. 1 160 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Tymienica Stara. 1 155 3 3
Podsumowanie 15 1 998 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA KWW NASZA CHOTCZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 GUZEK Karol Kamil 29 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Tymienica Nowa
3 WITCZAK Janusz 59 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Jarentowskie Pole
2 KARPIŃSKI Paweł Marek 44 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA CHOTCZA Kijanka
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 401 1 998 3 1