Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 032
Wyborców 4 235
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
 • Wybory Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac Bolesława Śmiałego 6 Solec nad Wisłą stały Tak Solec nad Wisłą, Przedmieście Bliższe, Kłudzie, Kolonia Nadwiślańska.
2 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, 127 Boiska stały Tak Boiska, Boiska-Kolonia.
3 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, 76 Sadkowice stały Tak Sadkowice, Kępa Piotrowińska.
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, 86 Pawłowice stały Tak Pawłowice, Marianów, Wola Pawłowska.
5 Świetlica Wiejska w Zemborzynie, 78 Zemborzyn Pierwszy stały Nie Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn-Kolonia, Zemborzyn Drugi.
6 Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, 116 Dziurków stały Tak Dziurków, Przedmieście Dalsze
7 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, 42B Słuszczyn stały Nie Słuszczyn, Las Gliniański, Kalinówek
8 Budynek (byłej) Szkoły Podstawowej w Glinie, 30 Glina stały Nie Glina, Sadkowice-Kolonia

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Kazimierówka, Solec nad Wisłą (część): Amernia, Gostecka, Plażowa, Podole, Podzamcze, Tadeusza Kościuszki, Wczasowa, Zamkowa, Akacjowa, Aleja Kazimierza Wielkiego. 1 244 4 4
0.0000020000Nr 2 Solec nad Wisłą (część): Krakowska, Krzywa, Mała, Mikołaja Kopernika, Plac Bolesława Śmiałego, Podgórna, Polna, Rynek, Słoneczna, Spokojna, Stanisława Staszica, Strażacka, Wąska, Zwoleńska. 1 233 4 4
0.0000030000Nr 3 Solec nad Wisłą (część): Jana Wnuka, Podemłynie, Radomska, Zygmunta Łoteckiego, Piaski. 1 251 4 4
0.0000040000Nr 4 Boiska, Boiska-Kolonia, Kłudzie. 1 366 3 3
0.0000050000Nr 5 Sadkowice. 1 400 3 3
0.0000060000Nr 6 Kępa Piotrowińska, Kolonia Nadwiślańska. 1 241 3 3
0.0000070000Nr 7 Pawłowice. 1 319 2 2
0.0000080000Nr 8 Wola Pawłowska, Marianów. 1 295 2 2
0.0000090000Nr 9 Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Kolonia. 1 333 3 3
0.0000100000Nr 10 Zemborzyn Drugi, Glina. 1 231 2 2
0.0000110000Nr 11 Dziurków. 1 334 3 3
0.0000120000Nr 12 Przedmieście Dalsze. 1 371 4 4
0.0000130000Nr 13 Przedmieście Bliższe. 1 193 2 2
0.0000140000Nr 14 Las Gliniański, Słuszczyn. 1 179 4 4
0.0000150000Nr 15 Sadkowice-Kolonia, Kalinówek. 1 245 3 3
Podsumowanie 15 4 235 46 46

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 7
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU KWW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PISAREK KWW ELŻBIETY PISAREK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 ŚMIESZEK Lucja Stanisława 58 średnie KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL Raj
2 SZYMCZYK Marek Tomasz 49 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU Wola Pawłowska
1 PISAREK Elżbieta 57 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PISAREK Solec nad Wisłą

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 244 155 153 62.70% 0.0627
152 99.35% 0.09935
Tak
2 233 141 141 60.52% 0.06052
139 98.58% 0.09858
Tak
3 251 152 152 60.56% 0.06056
148 97.37% 0.09737
Tak
4 366 212 212 57.92% 0.05792
208 98.11% 0.09811
Tak
5 400 210 210 52.50% 0.0525
205 97.62% 0.09762
Tak
6 241 158 158 65.56% 0.06556
155 98.10% 0.0981
Tak
7 319 201 201 63.01% 0.06301
198 98.51% 0.09851
Tak
8 295 190 190 64.41% 0.06441
184 96.84% 0.09684
Tak
9 333 196 196 58.86% 0.05886
194 98.98% 0.09898
Tak
10 231 126 126 54.55% 0.05455
119 94.44% 0.09444
Tak
11 334 189 188 56.29% 0.05629
182 96.81% 0.09681
Tak
12 371 187 187 50.40% 0.0504
185 98.93% 0.09893
Tak
13 193 119 119 61.66% 0.06166
118 99.16% 0.09916
Tak
14 179 106 106 59.22% 0.05922
106 100.00% 0.1
Tak
15 245 124 124 50.61% 0.05061
124 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 720 15 29.79% 0.02979
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 223 7 9.23% 0.00923
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 1 183 15 48.94% 0.04894
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PISAREK 291 9 12.04% 0.01204

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 720 15 3 29.79% 0.02979
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 223 7 0 9.23% 0.00923
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU 1 183 15 11 48.94% 0.04894
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY PISAREK 291 9 1 12.04% 0.01204

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 BANIA Marek Adam 44 28.95% 0.02895
Nie
1 10 10 WOLAK Marcin 23 15.13% 0.01513
Nie
1 17 17 WOJTAL Michał 66 43.42% 0.04342
Tak
1 18 18 PLUTA Leszek Józef 19 12.50% 0.0125
Nie
2 2 2 BOREK Andrzej Antoni 29 20.86% 0.02086
Nie
2 10 10 PIETRYNIK Krzysztof Roman 33 23.74% 0.02374
Nie
2 17 17 SKALIŃSKA Elżbieta 59 42.45% 0.04245
Tak
2 18 18 OLENDER Łukasz 18 12.95% 0.01295
Nie
3 2 2 JAŚKIEWICZ Robert 53 35.81% 0.03581
Nie
3 10 10 PARTYKA Grażyna 10 6.76% 0.00676
Nie
3 17 17 CHMIELNICKI Zbigniew Janusz 64 43.24% 0.04324
Tak
3 18 18 FLISZKIEWICZ Maria Barbara 21 14.19% 0.01419
Nie
4 2 2 MAZUREK Marek Sławomir 82 39.42% 0.03942
Tak
4 17 17 RETMAŃCZYK Hieronim Dionizy 81 38.94% 0.03894
Nie
4 18 18 TREPIAK Rafał Józef 45 21.63% 0.02163
Nie
5 2 2 BARDZY Anna Ilona 34 16.59% 0.01659
Nie
5 17 17 GAŁEK Szymon Jarosław 108 52.68% 0.05268
Tak
5 18 18 STOCKI Adam 63 30.73% 0.03073
Nie
6 2 2 LICHOTA Adam Marian 42 27.10% 0.0271
Nie
6 10 10 KOWALECZKA Anna Edyta 31 20.00% 0.02
Nie
6 17 17 SZCZERBA Tadeusz 82 52.90% 0.0529
Tak
7 2 2 CIOSEK Beata 89 44.95% 0.04495
Nie
7 17 17 WIŚNIEWSKA Wiesława Teresa 109 55.05% 0.05505
Tak
8 2 2 GRABSKA Aldona Izabela 46 25.00% 0.025
Nie
8 17 17 KOWALSKI Grzegorz Piotr 138 75.00% 0.075
Tak
9 2 2 SUWAŁA Aldona Justyna 47 24.23% 0.02423
Nie
9 17 17 BUBNIK Tomasz Stanisław 122 62.89% 0.06289
Tak
9 18 18 IWAN Dorota Barbara 25 12.89% 0.01289
Nie
10 2 2 SMAGIEŁ Halina Krystyna 30 25.21% 0.02521
Nie
10 17 17 ZUBAŁA Wioletta 89 74.79% 0.07479
Tak
11 2 2 SAS Józef 38 20.88% 0.02088
Nie
11 10 10 TYLEC Tomasz Sławomir 53 29.12% 0.02912
Nie
11 17 17 ZAJĄC Wacław 91 50.00% 0.05
Tak
12 2 2 WINIARCZYK Marcin 31 16.76% 0.01676
Nie
12 10 10 FLISZKIEWICZ Agnieszka 50 27.03% 0.02703
Nie
12 17 17 CHMIELNICKI Ryszard Zdzisław 74 40.00% 0.04
Tak
12 18 18 BUGAJ-GROSZEK Barbara Dorota 30 16.22% 0.01622
Nie
13 2 2 JÓŹWIK Jakub Sebastian 80 67.80% 0.0678
Tak
13 17 17 WODECKA Małgorzata Teresa 38 32.20% 0.0322
Nie
14 2 2 KĘDZIERSKA Małgorzata Halina 12 11.32% 0.01132
Nie
14 10 10 KIELOCH Marek Jan 23 21.70% 0.0217
Nie
14 17 17 MAZUR Ewelina 8 7.55% 0.00755
Nie
14 18 18 WOŹNIAK Krzysztof 63 59.43% 0.05943
Tak
15 2 2 MATUSKA Dariusz Jacek 63 50.81% 0.05081
Tak
15 17 17 BOJEK Damian 54 43.55% 0.04355
Nie
15 18 18 JĄDER Sławomir 7 5.65% 0.00565
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PISAREK Elżbieta 57 wyższe Solec nad Wisłą, 185 7.62 Nie
2 SZYMCZYK Marek Tomasz 49 wyższe Wola Pawłowska, 1 395 57.45 Tak
3 ŚMIESZEK Lucja Stanisława 58 średnie Raj, 848 34.93 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac Bolesława Śmiałego 6 Solec nad Wisłą stały 1 139 717 716 62.86% 0.06286
706 98.60%
2 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, 127 Boiska stały 276 152 152 55.07% 0.05507
150 98.68%
3 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, 76 Sadkowice stały 513 278 278 54.19% 0.05419
275 98.92%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, 86 Pawłowice stały 614 390 390 63.52% 0.06352
387 99.23%
5 Świetlica Wiejska w Zemborzynie, 78 Zemborzyn Pierwszy stały 422 240 240 56.87% 0.05687
237 98.75%
6 Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, 116 Dziurków stały 705 376 376 53.33% 0.05333
367 97.61%
7 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, 42B Słuszczyn stały 218 123 123 56.42% 0.05642
120 97.56%
8 Budynek (byłej) Szkoły Podstawowej w Glinie, 30 Glina stały 348 189 189 54.31% 0.05431
186 98.41%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 032 4 235 8 1